Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Świadczenia dodatkowe w sektorze publicznym

14.10.2019 Karolina Jurczak
Ilu ludzi, tyle powodów. Dotyczy to także czynników, które mają wpływ na wybór pracodawcy. Jednym z nich jest pakiet benefitów. Sektor publiczny chcąc pozostać konkurencyjnym w walce o pracownika, musi pamiętać o świadczeniach pozapłacowych, które są coraz bardziej popularne w sektorze prywatnym. Co otrzymywali i o czym marzyli pracownicy „budżetówki” w 2018 roku? Czy byli zadowoleni z oferowanych benefitów? Odpowiedzi znajdują się w poniższym artykule.
Na wstępie zaznaczmy, że wszystkie analizy, zawarte w tym artykule, są oparte o dane pochodzące z badania Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku.
Jedynie 50,6% zatrudnionych w sektorze publicznym zadeklarowało, że ich organizacja oferuje świadczenia dodatkowe. Był to stosunkowo niski odsetek w porównaniu do sektora prywatnego, gdzie wyniósł on 73%.

Jakie benefity otrzymywali pracownicy sektora publicznego?


Najczęściej uzyskiwanym przez pracowników sektora publicznego świadczeniem były wczasy pod gruszą. Otrzymywało je aż 57% ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazł się benefit w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach (37%) oraz szkolenia i kursy zawodowe (34%).

Świadczenia dodatkowe najczęściej otrzymywane
przez pracowników sektora publicznego w 2018 roku

Wykres

Opracowanie na podstawie badania
Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku, Sedlak & Sedlak


O czym marzyli pracownicy „budżetówki”?


Pracowników biorących udział w badaniu zapytaliśmy również o ich preferencje dotyczące benefitów. Upodobania osób zatrudnionych w sektorze publicznym znacznie odbiegały od oferty ich pracodawców. Najbardziej pożądanym benefitem okazał się rozszerzony pakiet opieki medycznej. Przez 50% ankietowanych został on uznany za najbardziej atrakcyjny. Jak widać na poprzednim wykresie, nie był on oferowany przez pracodawców z tego sektora. Na drugim miejscu znalazły się karnety na siłownię i do klubów fitness (21%). Na trzecim – szkolenia językowe (15%).

Najbardziej pożądane przez pracowników
sektora publicznego świadczenia dodatkowe w 2018 roku

Wykres

Opracowanie na podstawie badania
Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku, Sedlak & Sedlak


Pracowników z sektora publicznego zapytaliśmy także o wartość ich pakietu benefitów. Najwięcej respondentów (43%) otrzymywało benefity o wartości do 200 PLN miesięcznie. Świadczenia, których miesięczna wartość przekraczała 800 PLN, otrzymywało 24% pracowników.

Miesięczna wartość pakietu benefitów
pracowników sektora publicznego w 2018 roku

Wykres

Opracowanie na podstawie badania
Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku, Sedlak & Sedlak


Satysfakcja z benefitów


Rozbieżności pomiędzy oczekiwanymi a otrzymywanymi benefitami w sektorze publicznym, daje odzwierciedlenie w satysfakcji z benefitów. 48% respondentów odpowiedziało, że są zdecydowanie lub raczej niezadowoleni z pakietu świadczeń, który otrzymują. Jest to stosunkowo wysoki odsetek – dla sektora prywatnego wyniósł jedynie 23%.

Satysfakcja pracowników sektora publicznego
z oferowanych benefitów w 2018 roku

Schemat

Opracowanie na podstawie badania
Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku, Sedlak & Sedlak


Blisko 70% zatrudnionych w sektorze publicznym uważało, że oferowany im pakiet świadczeń dodatkowych wypada gorzej lub znacznie gorzej na tle innych organizacji.

Wypełnij ankietę i sprawdź, jakie BENEFITY otrzymywali pracownicy w 2018 - Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku.


Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".