Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista 4552 PLN
PR manager 6354 PLN
Kierownik ochrony 3956 PLN
Członek zarządu 15885 PLN
Kasjer 2418 PLN
Konserwator 2748 PLN
Kafelkarz 3230 PLN
Kierownik pociągu 4497 PLN
Opiekun medyczny 2065 PLN
Neurologopeda 3495 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Rozpiętość wynagrodzeń członków zarządów
w spółkach notowanych na GPW

24.04.2017 Karolina Garstka
Osoby zarządzające spółką mają duży wpływ na kierunek jej rozwoju, dlatego też ich wynagrodzenia są wyższe niż pozostałych pracowników. Nie jest to jednak regułą. W niniejszym artykule przyjrzymy się rozpiętości płac wśród menedżerów spółek notowanych na GPW.

Rozpiętość wynagrodzeń w zależności od pełnionej funkcji


Według danych z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” mediana rocznych wynagrodzeń menedżerów, którzy przepracowali cały rok wyniosła 600 tys. PLN, a średnia 865,6 tys. PLN. Biorąc pod uwagę wszystkich 912 menedżerów, którzy przepracowali cały 2015 rok, 71 osób (7,79% próby) zarobiło więcej niż 2 mln PLN. Wśród nich 34 osoby pełniły funkcję prezesa, 23 wiceprezesa, 14 członka zarządu. Natomiast 46 menedżerów (1,55% próby) otrzymało wynagrodzenie niższe niż 100 tys. PLN.

Biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenie, najwięcej zarabiały osoby pełniące funkcję prezesa zarządu. Ich funkcja jest najważniejszą w spółce. Osoby na tym stanowisku biorą odpowiedzialność za wyniki całej firmy. W 2015 roku najwyższą płacę otrzymał Janusz Filipiak (Comarch SA) – 15,3 mln PLN, najniższą Tomasz Drobisz (Pemug SA) – 6 tys. PLN. Wśród osób pełniących funkcje wiceprezesa najwyższe wynagrodzenie otrzymał SA Sławomir Jędrzejczyk (PKN ORLEN SA) – 3 mln PLN, z czego 47,51% stanowiły premie i nagrody. Wśród członków zarządów najniższą płacę otrzymał Demetriusz Kurosad z Variant SA - 36 tys. PLN, a najwyższą Tomasz Szeląg ze spółki Cyfrowy Polsat SA - 4,1 mln PLN.

Rozpiętość wynagrodzeń w zależności od pełnionej funkcji

funkcja

liczba osób

najniższe wypłacone wynagrodzenie

średnie wynagrodzenie

najwyższe wypłacone wynagrodzenie

prezes zarządu

311

6 000

985 250

15 432 268

wiceprezes zarządu

344

8 000

825 881

3 018 000

członek zarządu

257

36 000

773 909

4 100 000

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”Menedżerowie z najwyższym wynagrodzeniem w 2015 roku


Średnia płaca pięciu najwyżej wynagradzanych członków zarządów, którzy przepracowali cały rok to 8,5 mln PLN. W odniesieniu do mediany płac wszystkich menedżerów jest to ponad 14 razy większa kwota. Pierwsze miejsce w rankingu zajął Janusz Filipiak. Jego wynagrodzenie za 2015 rok to 15,4 mln PLN. W odniesieniu do roku 2014 wzrosło ono prawie dwukrotnie. Prezes Comarch SA zarobił 1,6 razy więcej niż zajmujący drugie miejsce w rankingu Luigi Lovaglio z Banku Polska Kasa Opieki SA. Posiadał on także 32,88% akcji spółki. Tabela 2. przedstawia menedżerów, którzy przepracowali cały 2015 rok i otrzymali najwyższe wynagrodzenie.

Najlepiej wynagradzani menedżerowie w 2015 roku

imię i nazwisko

nazwa spółki

funkcja

wynagrodzenie wypłacone w 2015 (PLN)

Janusz Filipiak

Comarch SA

prezes zarządu

15 432 268

Luigi Lovaglio

Bank Polska
Kasa Opieki SA

prezes zarządu

9 489 000

Dariusz Orłowski

Wawel SA

prezes zarządu

7 456 000

Tobias Solorz

Cyfrowy Polsat SA

prezes zarządu

5 000 000

Maciej Formanowicz

Fabryki Mebli
FORTE SA

prezes zarządu

4 885 000

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”


Menedżerowie z najniższym wynagrodzeniem w 2015 roku


Wśród menedżerów spółek giełdowych, znalazły się również osoby, których zarobki są porównywalne z płacami pracowników na stanowiskach szeregowych. Suma wynagrodzeń pięciu zarządzających z najniższą płacą wyniosła ok. 60,3 tys. PLN. Wiceprezes Graviton Capital SA, Wojciech Gudaszewki otrzymał 19,3 tys. PLN, natomiast prezes Adrian Dzielnicki 14 tys. PLN. Obaj posiadali także po 9,99% akcji spółki. Najniższe wynagrodzenie otrzymali Tomasz Drobisz (Pemug SA) – 6 tys. PLN. Jest to ponad 164 razy mniej od średniego wynagrodzenia wszystkich menedżerów pełniących tę funkcję. Natomiast Agata Kalińska (KCI SA) otrzymała 8 tys. PLN.

Menedżerowie, którzy otrzymali najniższe wynagrodzenie w 2015 roku

imię i nazwisko

nazwa spółki

funkcja

wynagrodzenie wypłacone w 2015 (PLN)

Wojciech Gudaszewski

Graviton Capital SA

wiceprezes zarządu

19 250

Adrian Dzielnicki

Graviton Capital SA

prezes zarządu

14 000

Dariusz Janus

IndygoTech
Minerals SA

prezes zarządu

13 000

Agata Kalińska

KCI SA

wiceprezes zarządu

8 000

Tomasz Drobisz

Pemug SA

prezes zarządu

6 000

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”


Rozpiętość wynagrodzeń w spółkach z największym średnim wynagrodzeniem


Największe średnie wynagrodzenie odnotowano w spółce Comarch SA – 4,4 mln PLN. Tak wysoka wartość spowodowana jest bardzo wysokim wynagrodzeniem jakie otrzymał prezes Filipiak. W spółce Wawel SA średnia płaca wyniosła 3,9 mln PLN. Najlepiej zarabiający członek zarządu otrzymał 21,3 razy więcej niż osoba z najniższą pensją w zarządzie. Wynika to z faktu, że w spółce zatrudnione były tylko dwie osoby zarządzające, przy czym ponad 95,52% funduszu wynagrodzeń stanowiła płaca prezesa zarządu Dariusza Orłowskiego. Najmniejszą rozpiętość płac odnotowano w ING Banku Śląskim SA – 1,7 mln. PLN. Na Wykresie 1. przedstawiono pięć spółek z najwyższymi przeciętnymi płacami w zarządach oraz rozpiętość wynagrodzeń w każdej z nich.

Rozpiętość wynagrodzeń w spółkach z najwyższym średnim wynagrodzeniem

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”


O raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów” ukazuje się po raz dwunasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 361 menedżerów (w tym 932 osób, które przepracowały cały 2015 rok) z 353 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raport składa się z sześciu części:

Cześć I zawiera analizy ogólne na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w 2015 roku. Ponadto przedstawiono w niej analizę struktury wynagrodzeń oraz popularności programów motywacyjnych.

Część II zawiera analizy na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych zaliczanych do różnych indeksów m.in.. indeksów RESPECT INDEX, czy indeksów sektorowych.

W części III przedstawiono wynagrodzenia menedżerów w spółkach o różnym poziomie zyskowności. Analizy przeprowadzono w oparciu o takie charakterystyki jak: zysk netto, zysk operacyjny, EBITDA czy zysk na akcję.

W części IV zaprezentowano analizy wynagrodzeń menedżerów w spółkach o różnej wielkości: przychodów, aktywów, kapitałów własnych, kapitalizacji rynkowej, zatrudnienia.

Część V zawiera analizy całkowitych środków przeznaczonych na wynagrodzenia top menedżerów.

Część VI zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.


Bibliografia
Raport Sedlak & Sedlak "Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku"

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej