Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016: wynagrodzenia w pionie zakupów i logistyki

13.04.2017 Konrad Akowacz
Tematem poniższego artykułu są wynagrodzenia w pionie zakupów i logistyki. W analizach uwzględnione zostały dane od 22 587 pracowników na 38 stanowiskach.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji w pionie zakupów i logistyki


Tabela pierwsza przedstawia wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach organizacji w pionie zakupów i logistyki.

Wynagrodzenia całkowite brutto w pionie zakupów i logistyki (w PLN)

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Najwyższe wynagrodzenia w 2016 roku otrzymali dyrektorzy, połowa z nich zarobiła więcej niż 21 000 PLN. Ponad dwa razy mniejsze stawki wynagrodzeń były oferowane kierownikom, którzy zarobili w przedziale 7 100 – 11 800 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymali pracownicy fizyczni. Połowa z nich zarobiła w przedziale 2 800 - 3 800 PLN.

Wykres pierwszy przedstawia mediany wynagrodzenia całkowitego brutto w pionie zakupów i logistyki w firmach polskich i zagranicznych.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w pionie zakupów i logistyki w firmach polskich i zagranicznych

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Z wykresu pierwszego wynika, że w firmach zagranicznych pracownicy są wyżej opłacani niż w firmach z przewagą kapitału polskiego. Im wyższy szczebel organizacji, tym większa dysproporcja. Różnica pomiędzy medianą wynagrodzenia całkowitego brutto pracownika fizycznego w polskiej, a zagranicznej firmie to 10%. Natomiast różnica pomiędzy wynagrodzeniem dyrektorów to już 31%.

Wynagrodzenia na stanowiskach


Najliczniej reprezentowana grupą zawodową w pionie zakupów i logistyki byli w 2016 roku pracownicy magazynów (operatorzy wózków widłowych oraz magazynierzy). Poniżej prezentujemy, jak kształtowały się stawki wynagrodzeń całkowitych brutto tych pracowników w różnych województwach. W analizie uwzględniono dane o 12 010 pracownikach.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników magazynów w wybranych województwach (w PLN)

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Z wykresu drugiego wynika, że poza województwem świętokrzyskim, stawki wynagrodzeń pracowników magazynów były w 2016 roku podobne. Najwyższe wynagrodzenie otrzymali pracownicy w województwie mazowieckim, gdzie 25% z nich zarabiało więcej niż 3 900 PLN. Najniższe wynagrodzenia oferowane były w województwach świętokrzyskim i dolnośląskim, gdzie 25% pracowników zarobiło mniej niż 2 800 PLN brutto. Należy jednak zauważyć, że o ile w województwie dolnośląskim jedna czwarta pracowników magazynów zarobiła powyżej 3 800 PLN, o tyle w województwie świętokrzyskim trzy czwarte pracowników zarobiło mniej niż 3 500 PLN.

Kolejnym kluczowym z punktu widzenia pionu zakupów i logistyki stanowiskiem jest specjalista ds. zakupów. Ogółem, w 2016 roku, zostało przebadane 1 635 osób pracujących na tym stanowisku. Poniżej przedstawiamy ich wynagrodzenie całkowite brutto, w zależności od tego, w jakiej branży pracują.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów ds. zakupów w różnych branżach (w PLN)

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Najbardziej zróżnicowane stawki wynagrodzeń wystąpiły w branży spożywczej. Tam połowa specjalista ds. zakupów zarobiła w przedziale 4 300 – 7 000 PLN. Co więcej, 25% z nich zarobiło więcej niż 7 000 PLN, co jest najwyższą wartością w porównaniu z innymi branżami. Najmniejsze zróżnicowanie płac, a także najniższe zarobki dotyczyły przemysłu lotniczego, gdzie połowa pracowników zarobiła w przedziale 4 000 – 5 300 PLN.

Świadczenia dodatkowe oferowane pracownikom


W kolejnym rozdziale postanowiliśmy przyjrzeć się popularnym benefitom oferowanym pracownikom w pionie zakupów i logistyki. Najpopularniejszym benefitem na wszystkich szczeblach organizacji okazały się szkolenia zawodowe. Dostęp do nich został zapewniony 96% dyrektorów, 87% kierowników, 93% specjalistów i 85% pracowników fizycznych. Warto zwrócić uwagę, że dostęp do szkoleń zawodowych był oferowany większemu odsetkowi specjalistów niż kierowników.

Odsetek pracowników na danym szczeblu organizacji, którzy mają dostęp do szkoleń zawodowych

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Dodatkowa opieka medyczna staje się coraz bardziej popularnym świadczeniem w wielu firmach. Jak wynika z raportu płacowego Sedlak & Sedlak za 2016 rok, jest to popularniejszy benefit, niż telefon komórkowy oferowany do użytku prywatnego. Dodatkowa opieka medyczna była oferowana 54% pracowników fizycznych i 63% specjalistów oraz 71% kierowników i 83% dyrektorów.

Odsetek pracowników na danym szczeblu organizacji,
którym oferowany jest pakiet dodatkowej opieki medycznej

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016W końcu ostatnim benefitem, nie tak powszechnym jak poprzednie, jest samochód służbowy. Oferowany jest on głównie osobom pracującym na stanowiskach dyrektorskich. Dostęp do niego ma aż 74% dyrektorów. Samochód służbowy był jeszcze oferowany w 29% przypadków kierownikom. W przypadku specjalistów i pracowników fizycznych benefit ten praktycznie nie jest oferowany.

Odsetek pracowników na danym szczeblu organizacji, którym oferowany jest samochód służbowy

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Podsumowanie


Pion zakupów i logistyki, to jeden z najważniejszych działów każdej firmy produkcyjnej. Bez jego pracowników nie będzie możliwe zapewnienie surowców potrzebnych do produkcji wytwarzanych dóbr, a także dostarczenie ich do odbiorców końcowych. Znajomość rynkowych stawek oferowanych kluczowym stanowiskom pozwoli na przyciągnięcie do naszego przedsiębiorstwa najlepszych specjalistów. Natomiast dobrze dobrany, atrakcyjny pakiet benefitów może być właściwym dopełnieniem rynkowego wynagrodzenia.


Bibliografia
Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016
Konrad Akowacz

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016
  • 445 stanowisk
  • 450 zakładów
  • 173 514 pracowników
  • 5 szczebli zatrudnienia
  • 12 kategorii stanowisk
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".