Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Manager ds. eksportu 7910 PLN
Strażnik miejski 3830 PLN
Księgowy 4040 PLN
C/c++ developer 6210 PLN
Prawnik 5680 PLN
Doradca biznesowy 4570 PLN
Kierownik sali 4390 PLN
Data Scientist 6210 PLN
Masarz 3650 PLN
Diagnosta kolejowy 4620 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów w 2019 roku"

04.11.2020 Adam Klimczak
Raport o wynagrodzeniach członków zarządów ukazuje się po raz szesnasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 303 menedżerów (w tym 902 osób, które przepracowały cały 2019 rok) z 343 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W 2019 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych wyniosła 697,5 tys. PLN. Ponadto, 25% menedżerów zarobiło mniej niż 374,8 tys. PLN, a 25% więcej niż 1,2 mln PLN.

Roczne wynagrodzenia całkowite menedżerów spółek notowanych na GPW w 2019 roku

Schemat

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2019 roku”Jak zmieniały się wynagrodzenia na przestrzeni lat?


Na Wykresie 1. przedstawione zostały mediany wynagrodzeń menedżerów w poszczególnych latach. Od 2015 roku wynagrodzenia systematycznie rosną, a zeszły rok przyniósł wzrost o około 11,9%.

Mediana rocznych wynagrodzeń całkowitych
menedżerów spółek notowanych na GPW w latach 2006 – 2019 (w tys. PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2019 roku”W jakich branżach menedżerowie zarabiają najwięcej?


Analizując wynagrodzenia w branżach, najwyższą płacę otrzymali członkowie zarządów spółek telekomunikacyjnych oraz banków. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych wyniosła ponad 1,8 mln PLN. Na kolejnym miejscu uplasowali się zarządzający spółkami energetycznymi – 1,1 mln PLN. Natomiast najniższe wynagrodzenie otrzymywali menedżerowie z branży gier video i działalności inwestycyjnej – odpowiednio 245 tys. i 197,6 tys. PLN (wykres 2. prezentuje omówione dane).

Mediana płac menedżerów w najlepiej wynagradzanych branżach w 2019 roku (w tys. PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2019 roku”Kto zarabia najwięcej?


W 2019 roku na pierwszym miejscu rankingu wynagrodzeń znalazł się Nicklas Lindberg z Echo Investment, który zarobił prawie 25 mln PLN. Warto zwrócić uwagę, iż w tej kwocie zawarta jest premia w wysokości 20,9 mln PLN. Drugie miejsce należy do zeszłorocznego lidera – prezesa Comarchu Janusza Filipiaka, który zarobił 14,9 mln. PLN – ponad 2,5 mln więcej niż w roku poprzednim. Trzecie miejsce zajmuje Luigi Lovaglio z Banku Pekao, który, mimo że nie piastuje już funkcji prezesa – to nadal przysługuje mu uposażenie i w 2019 rok otrzymał 8,9 mln PLN.

Najlepiej zarabiającym wiceprezesem okazał się Maciej Kropidłowski z Banku Handlowego z rocznym wynagrodzeniem 4,4 mln. PLN. Natomiast wśród członków zarządów najwięcej zarobił Marcin Juszczyk z Capital Park SA - 3,4 mln. PLN. Dane te przedstawiono w Tabeli 1.

Najlepiej wynagradzani menedżerowie w 2019 roku pełniący różne funkcje w zarządzie

 

funkcja

spółka

wynagrodzenie wypłacone
w 2019 roku (w PLN)

prezes zarządu

Echo Investment SA

24 972 868

wiceprezes zarządu

Bank Handlowy w Warszawie SA

4 368 000

członek zarządu

Capital Park SA

3 410 000

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2019 roku”Powyższe dane to tylko niewielka część tego, co znajdą Państwo w pełnej wersji raportu. Raport umożliwia porównanie wynagrodzeń menedżerów w spółkach z różnych branż, o różnej wielkości czy zyskowności. Ponadto zawarte są w nim analizy funduszy wynagrodzeń, struktury pakietu oraz rankingi.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".