Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 6120 PLN
Kierownik projektów 6580 PLN
Programista CNC 5610 PLN
Elektroenergetyk 5590 PLN
Magazynier 4820 PLN
Kierownik butiku 5980 PLN
Monter okien 5280 PLN
Operator CNC 6520 PLN
Wytapiacz 5380 PLN
Technik analityk 5710 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2022 roku”

24.10.2022 Szymon Cogiel
Artykuł stanowi przegląd części informacji zawartych w raporcie „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2022 roku”. Omawiane tutaj dane zostały zebrane w ramach Raportów płacowych Sedlak & Sedlak – wiosna 2022 i pochodzą od 682 organizacji. Większość tych przedsiębiorstw prowadzi działalność produkcyjną (60%) oraz zatrudnia od 201 do 1000 osób (43%).
W raporcie przedstawiono benefity należące do 6 grup:
  • samochody służbowe i dojazd do pracy,

  • szkolenia i rozwój pracownika,

  • opieka zdrowotna i prozdrowotna,

  • świadczenia socjalno-bytowe,

  • work-life balance,

  • świadczenia długoterminowe.
Analizy przeprowadzono dla 4 szczebli zatrudnienia: pracowników fizycznych, specjalistów, kadry kierowniczej oraz kadry zarządzającej.

Kilka założeń na początek


  • Zgodnie z Polskim modelem Total rewards benefit rozumiany jest jako bezgotówkowe narzędzie uzupełniające wynagrodzenie finansowe.

  • W raporcie przedstawiono, ile firm oferuje dany benefit, a nie to, jakie jest jego rzeczywiste wykorzystanie przez pracowników.

  • Benefity są dostępne w różnym stopniu dla poszczególnych szczebli zatrudnienia.

Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity


Wśród najczęściej udzielanych świadczeń dodatkowych znalazły się szkolenia zawodowe. Aż 97% firm deklaruje, że pracownicy mogą z nich korzystać. Drugie miejsce zajmują świadczenia medyczne, oferowane przez 91% pracodawców. Trzecim najpopularniejszym benefitem była natomiast polisa na życie, oferowana przez 85% firm. Do najrzadziej dostępnych benefitów należą: dodatkowo płatny urlop, pracowniczy program przyznawania akcji oraz dopłaty do przedszkola/żłobka. Wspomniane informacje przedstawia poniższy wykres.

Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity

Schemat

Raport Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2022 roku”.


System kafeteryjny


Dostęp do świadczeń pozapłacowych w ramach systemu kafeteryjnego oferuje 18% firm. Pracownicy z różnych szczebli zatrudnienia mogą korzystać z tego systemu w bardzo podobnym stopniu, jednak część firm deklaruje, że wysokość przysługujących świadczeń zależy od kryterium dochodowego (40%) albo kategorii zaszeregowania (6%). Tę kwestię obrazuje poniższa tabela.

Kryteria warunkujące wysokość świadczeń przysługujących pracownikowi w ramach systemu kafeteryjnego

 

Procent firm

kryterium dochodowe

40%

kategoria zaszeregowania

6%

brak zróżnicowania

45%

inne

8%

 

Raport Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2022 roku”.


Całkowita miesięczna wartość świadczeń przysługujących pracownikom w ramach systemu kafeteryjnego zaczyna się od 50 PLN, a kończy na 110 PLN.

Opieka zdrowotna i prozdrowotna


Najczęstszą formą opieki medycznej oferowaną przez firmy jest abonament medyczny (56%), 13% firm umożliwia pracownikom skorzystanie tylko z ubezpieczenia zdrowotnego (polisy), natomiast 24% firm daje dostęp do jednego i drugiego. Najwięcej firm oferuje swoim pracownikom konsultacje specjalistów (98%), a najmniej – opiekę medyczną za granicą (26%).

Opłacenie opieki medycznej różnie rozkłada się pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Oznacza to, że maksymalny koszt opieki medycznej, który firma oferuje, nie jest równy temu, jaką część z niego pokrywa. W przypadku kadry zarządzającej firma pokrywa 73% maksymalnego oferowanego kosztu świadczeń medycznych, natomiast dla pracowników fizycznych 79%. Zaznaczyć trzeba, że oferowany pracownikom fizycznym maksymalny koszt opieki medycznej jest znacznie niższy niż proponowany kadrze zarządzającej. Tę prawidłowości przedstawia poniższa tabela.

Maksymalny całkowity miesięczny koszt opieki medycznej oferowany przez firmy oraz maksymalny miesięczny koszt opieki medycznej pokrywany przez firmy (PLN, mediana)

 

Koszt opieki medycznej oferowany przez firmę

Koszt opieki medycznej pokrywany przez firmę

Procent pokrywany przez firmę

pracownicy fizyczni

70

55

79

specjaliści

82

60

73

kadra kierownicza

89

68

76

kadra zarządzająca

110

80

73

 

Raport Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2022 roku”.

O raporcie


Powyżej przedstawiono fragmenty raportu „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2022 roku”. Pełne opracowanie umożliwi Państwu dokładniej zapoznać się z tym, jaką politykę benefitową stosują firmy, jak wyglądają różnice w przyznawaniu świadczeń dodatkowych dla poszczególnych szczebli zatrudnienia, a także jak dużo firm oferuje rozszerzenie benefitów na członków rodziny. Koszt raportu to 2 500 PLN. Więcej informacji o raporcie znajdziecie Państwo pod tym adresem.

Szymon Cogiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".