Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Handlowiec 8000 PLN
Graphic designer 5790 PLN
Nauczyciel geografii 6200 PLN
Pielęgniarka 6340 PLN
Polernik 5160 PLN
Adwokat 8630 PLN
Lekarz ortopeda 12440 PLN
Spedytor 6700 PLN
Krojczy 4560 PLN
Bioinformatyk 8190 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu płacowego dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2023

24.07.2023 Weronika Wróbel
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2023, który zawiera dane o wynagrodzeniach 202 072 pracowników z 489 firm. W raporcie zaprezentowano analizy dla 315 stanowisk. Prezentuje on dane zebrane w okresie od marca do maja 2023 roku. Stanowiska z każdego szczebla mają po kilka poziomów, w przypadku pracowników pionu produkcji jest to kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni. Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto w PLN. Zaprezentowane wartości to mediany wynagrodzenia podstawowego i całkowitego.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach


W artykule zaprezentowano analizy wynagrodzeń pracowników w pionie produkcji. W obliczeniach uwzględniono stanowiska związane z zarządzaniem, planowaniem i obsługą produkcji. Zgodnie z metodologią Raportu płacowego Sedlak & Sedlak zostały one przyporządkowane do pięciu szczebli organizacji: dyrektor, kierownik, specjalista, pracownik techniczny i pracownik fizyczny. Mediana wynagrodzeń całkowitych dyrektorów wynosi 39 695 PLN i jest ponad 6,5 razy wyższa od pensji pracowników fizycznych. Wynagrodzenia osób na stanowiskach kierowniczych są prawie dwa razy niższe niż dyrektorów – 19 923 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń specjalistów wynosi 12 325 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników produkcji na różnych szczeblach (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2023


Wynagrodzenia dyrektorów produkcji


Istotnym kryterium, uwzględnionym w raporcie Sedlak & Sedlak jest pochodzenie kapitału firmy. Jak wynika z raportu wynagrodzenia podstawowe w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym są wyższe niż w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim. W pionie produkcyjnym, najwyżej w hierarchii, zarówno pod względem zakresu odpowiedzialności jak i wysokości wynagrodzenia, znajduje się dyrektor produkcji. Mediana wynagrodzeń podstawowych dyrektorów produkcji w firmach o polskim kapitale wynosi 29 483 PLN. Natomiast w organizacjach o kapitale zagranicznym wynagrodzenia dyrektorów produkcji są o 4 256 PLN wyższe i wynoszą 33 739 PLN.

Mediana wynagrodzeń podstawowych dyrektorów produkcji w firmach o kapitale polskim i zagranicznym (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2023


Wynagrodzenia kierowników produkcji


Kierownicy to osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu produkcji w jednym lub kilku zakładach. W raporcie wyodrębniono 6 stanowisk kierowniczych: kierownik produkcji, kierownik projektu produkcyjnego, kierownik ds. nowych uruchomień, kierownik linii produkcyjnej, kierownik zmiany oraz kierownik ds. planowania produkcji. Jednym z czynników mających wpływ na wysokość ich wynagrodzeń jest wielkość organizacji, w której pracują. Poniżej zaprezentowano wynagrodzenie kierowników produkcji w firmach o różnej wielkości. W małych firmach, zatrudniających do 200 osób mediana wynagrodzeń całkowitych kierowników wynosi 17 500 PLN. W firmach zatrudniających od 201 do 1 000 osób mediana wynagrodzeń całkowitych wynosi 18 375 PLN i jest o 1 625 PLN niższa od mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach zatrudniających powyżej 1 000 osób (20 000 PLN).

Mediana wynagrodzeń całkowitych kierowników produkcji w firmach o różnej wielkości (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2023


Wynagrodzenia specjalistów z pionu produkcyjnego


Pośród specjalistów zajmujących się produkcją najwyższe wynagrodzenie otrzymywali specjaliści ds. planowania produkcji. Wysokość ich wynagrodzeń uzależniona była głównie od poziomu umiejętności i doświadczenia zawodowego. W raporcie rozróżniamy specjalistów: młodszych, doświadczonych, starszych i ekspertów. Jak wynika z raportu, najwyższe wynagrodzenia podstawowe otrzymują eksperci – 10 399 PLN. Zarobki ekspertów są prawie dwukrotnie wyższe niż młodszych specjalistów. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń podstawowych wynosi 5 292 PLN.

Mediana wynagrodzeń podstawowych specjalistów ds. planowania produkcji (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2023


Wynagrodzenia pracowników technicznych


Pracownik techniczny to stanowisko operacyjne. Wykonuje on prace związane z zapewnieniem działania maszyn i urządzeń oraz infrastruktury technicznej, są to takie zawody jak: mechanik, automatyk, elektryk. Poniżej zaprezentowano medianę wynagrodzeń całkowitych pracowników technicznych na poziomie starszym w wybranych branżach. Mediana wynagrodzenia pracowników technicznych jest najwyższa w branży metalowej i metalurgicznej (7 983 PLN). Z kolei najniższe wynagrodzenia pracownicy techniczni otrzymują w branży elektronicznej i elektrotechnicznej (6 694 PLN).

Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników technicznych w wybranych branżach (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2023


Wynagrodzenia pracowników fizycznych


Najważniejszą i najliczniejszą grupą stanowisk w każdym zakładzie produkcyjnym są pracownicy fizyczni. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi na wykresie 1. mediana ich wynagrodzeń całkowitych wyniosła 6 059 PLN. Wyniki Raportu płacowego dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2023 wskazują zróżnicowanie wynagrodzeń całkowitych w różnych województwach. Najwyższe wynagrodzenie otrzymały osoby pracujące w województwie opolskim (6 632 PLN) i śląskim (6 514 PLN), a najniższe w województwie pomorskim (5 652 PLN), świętokrzyskim (5 716 PLN) i podlaskim (5 743 PLN).

Mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników fizycznych w różnych województwach (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2023


Benefity przyznawane pracownikom technicznym i fizycznym


Pracownicy techniczni i fizyczni są również beneficjentami świadczeń dodatkowych. W raporcie sprawdzono, czy firma oferowała pracownikom dany benefit. Najczęściej oferowanymi benefitami są szkolenia zawodowe, dodatkowa opieka medyczna oraz polisa na życie i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Natomiast najrzadziej firmy oferowały akcje pracownicze i dodatkowo płatny urlop.

Benefity oferowane pracownikom technicznym i fizycznym (w %)

Wykres

Raport płacowy dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2023


O raporcie


Raport Płacowy dla firm produkcyjnych – wiosna/lato 2023 zawiera informacje na temat wynagrodzeń na 315 stanowiskach z 11 branż. Dane zostały zebrane w okresie od marca do maja 2023 roku. W raporcie wyróżniono sześciostopniową hierarchię stanowisk: zarząd, dyrektorzy, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni, pracownicy fizyczni. Wynagrodzenia przeanalizowane są w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału, wielkość przychodu, wielkość zatrudnienia. Ponadto dokonano analiz wynagrodzeń w różnych branżach oraz województwach.

Dane zostały zaprezentowane z wykorzystaniem następujących miar statystyczne: dolnego i górnego kwartyla, mediany, średniej, odchylenia standardowego oraz decyli. Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo tutaj.

Weronika Wróbel

Raport płacowy dla firm produkcyjnych - wiosna/lato 2023

Raport płacowy dla firm produkcyjnych - wiosna/lato 2023
  • 489 firm,
  • ponad 202 tys. pracowników,
  • 315 stanowisk (714 w podziale na poziomy).
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".