Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 7530 PLN
Technolog produkcji 7900 PLN
Automatyk 10060 PLN
Mechanik motocyklowy 5030 PLN
Dyrektor działu IT 24140 PLN
Sekretarz szkoły 4670 PLN
Pielęgniarka 6340 PLN
Fryzjerka 4950 PLN
Ślusarz 5210 PLN
Monter rusztowań 5740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Plan (nie do końca) ratunkowy?

31.03.2020 Andrzej Nitecki
Weekend to czas, który poświęciłem na przestudiowanie proponowanych przepisów Tarczy Antykryzysowej z punktu widzenia HR w zarządzaniu firmą. Zatem, czy warto walczyć o te pieniądze, czy lepiej zrezygnować? Jest to spojrzenie z punktu widzenia zarządzania budżetem wynagrodzeń, a nie z punktu widzenia prawniczego.
Poniższe przemyślenia odnoszą się do projektu ustawy, ale nie przypuszczam by uległ on daleko idącym zmianom.
Zachęcam do dyskusji, jakie są Wasze pierwsze przemyślenia i czy widzicie inne pozytywy i zagrożenia.

Proponowane przez rząd rozwiązania wymagają olbrzymiej uważności między innymi od HR przy przygotowywaniu wariantów zarządzania budżetem wynagrodzeń (a tym samym zarządzania cash flow całej firmy) w czasie kryzysu i jeszcze bliższej współpracy z biznesem przy wyborze optymalnego scenariusza (dostosowanie wariantu wynagrodzeń do przewidywanej sytuacji rynkowej.
Kalendarz działań należy w kilku wariantach przygotować na minimum 9 miesięcy.

Dlaczego?

Haczyk 1
Oferta skierowana do przedsiębiorców ma jedno zadanie - ochronę miejsc pracy. Oznacza, to że rząd pomoże Ci w sfinansowaniu świadczeń, ale w zamian za to będzie oczekiwał, że nie zwolnisz pracowników. To oczekiwanie jest dość skonkretyzowane w ustawach, które niezależnie od tarczy ratunkowej, obowiązują od wielu lat, a w treści „tarczy” są do nich odwołania. I tak, korzystając z różnych form wsparcia, możesz wyłączyć sobie możliwość zwolnienia pracowników w okresie, w którym przysługuje (jest pobierane) na nich dofinansowanie, a nawet do 3 miesięcy po zakończeniu dofinansowania.

Ryzyko: jeśli potrzebujesz szybko ratować płynność finansową, to może być to dobre rozwiązanie. Jeśli jednak Twoja sytuacja za 3 miesiące nie wróci do takiej, że obsłużysz koszty wynagrodzeń, to w 4 miesiącu możesz mieć sytuację, że masz 100% kosztów wynagrodzeń sprzed kryzysu plus niemożność zwolnienia części ludzi przez kolejne kilka miesięcy.
Rozwiązanie? Prognoza zatrudnienia w kilku wariantach od pesymistycznego po optymistyczny w perspektywie 9 miesięcy, tak by wiedzieć, jak rozkładają się koszty w perspektywie czasu oraz być może przeprowadzenie pewnych ruchów redukcyjnych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Haczyk 2
Jeśli nie jesteś mikro firmą i chcesz skorzystać z dopłat do wynagrodzeń istnieje konieczność uzgodnień z partnerem społecznym. Porozumienie o zmniejszeniu wymiaru etatów, postoju - musi być uzgodnione. Należy je załączyć do wniosku o dofinansowanie. Co to oznacza? To, że musisz uzgodnić ze swoim partnerem społecznym, to co będziesz robił w ramach restrukturyzacji. Nie dotyczy to spółek związanych z infrastrukturą krytyczną (głównie państwowe). Jeśli nie osiągniesz takiego porozumienia, pieniędzy nie dostaniesz. Jeśli dotychczas nie dbałeś o relacje z partnerami społecznymi, trudno będzie nadrobić brak zaufania.
Druga rzecz to elastyczność, którą może zabrać nam porozumienie, a na razie możliwość dofinansowania przewidziana jest na 3 miesiące. Należy pamiętać o tym podpisując porozumienie ze związkami. Co ważne, warto wziąć pod uwagę, że jak zawrzesz porozumienie na 3 miesiące np. dotyczące postoju i otrzymasz dofinansowanie na 3 miesiące, to automatycznie w 4 miesiącu ponosisz pełny koszt wynagrodzeń i masz zamrożoną możliwość zwolnienia pracowników przez okres do 3 miesięcy. Stąd tak kluczowe jest skorelowanie działań restrukturyzacyjnych z wariantami rozwoju sytuacji rynkowej. Jeśli okaże się, że 4 miesiąc będzie dla Ciebie dramatyczny, to tak jak wspomniałem powyżej możemy zostać z pikiem kosztowym i mniejszą możliwością decyzji.

Ryzyko: brak uzgodnienia z partnerem społecznym = brak dofinansowania, brak elastyczności w działaniach, przy źle skonstruowanym porozumieniu.
Rozwiązanie: Jasna i klarowna informacja na temat sytuacji finansowej, przewidywanych kosztów społecznych oraz działań restrukturyzacyjnych skierowana do partnerów społecznych plus dialog z nimi. Umiejętne wynegocjowanie i zapisanie w porozumieniu rozwiązań, które będą umożliwiały działanie, gdy dofinansowanie się skończy, a nie możliwy będzie powrót do pierwotnych wynagrodzeń. Równie ważne powinno być zapisanie w porozumieniu co się dzieje, gdy przy jego przedłużeniu stronom nie udaje dojść się do porozumienia.

Haczyk 3
Kto to właściwie jest tym pracownikiem? Obecnie możliwość różnego finansowego wsparcia przewidziana jest na osoby, które nie tylko świadczą pracę, usługę etc. w ramach umów o pracę. Wsparcie może objąć zleceniodawców i osoby świadczące „dzieło”. Z jednej strony to dobrze, bo pod pewnymi względami zrównuje prawa wynikające z umów o pracę z umowami zlecenia i umowami o dzieło, ale stwarza ryzyko (każdy niech sam zdecyduje jak duże), że za jakiś czas ZUS mając taką wiedzę, zechce przyjrzeć się temu, czy to na pewno były umowy właściwie sklasyfikowane jako zlecenie lub dzieło, a nie umowy o pracę.

Ryzyko: decyzja o zakwalifikowaniu umów zleceń i o dzieło jako umów o pracę, wraz z wszystkimi reperkusjami ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz opodatkowaniem.
Rozwiązanie: analiza jakie stanowiska objąć wnioskiem o dofinansowanie.

Ważne jest też wiedzieć po jakie środki aplikować. O ile wydaje się, że po analizie dokumentów nie powinno stanowić problemu wybranie wariantu mieszanego (dofinansowanie do przestoju ekonomicznego, dofinansowanie do obniżenia wymiaru etatu) to warto wiedzieć, jak to przygotować firmę do złożenia wniosków, jak skonstruować porozumienie ze związkami zawodowymi. W rozmowach z ludźmi z biznesu padało pytanie czy można łączyć dwa rodzaje dofinansowania dla tego samego pracownika – na pewno czytając dokumenty około ustawowe nie można dostać dofinansowania z tego samemu tytułu z dwóch źródeł (np. na składki ZUS).

Ustawa daje możliwość złagodzenia kosztów wynagrodzeń, jednak ustawodawca oczekuje w zamian twardej obrony zatrudnienia. Na całym biznesie w tym HR-rze spoczywa obowiązek stworzenia wariantów działania od strony kosztowej i operacyjnej tak, by na chłodno skalkulować, czy starać się o pomoc, czy jednak radzić sobie samemu.

Poniższe przemyślenia odnoszą się do projektu dokumentu, ale nie przypuszczam by uległ on daleko idącym zmianom.

https://www.linkedin.com/pulse/plan-nie-do-końca-ratunkowy-andrzej-nitecki/

Andrzej Nitecki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".