Artykuły

Najwyżej wynagradzane stanowiska kierownicze prócz IT w 2020 roku

11.10.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 13 514 kierowników. 64% badanych stanowili mężczyźni. 25% badanych było w wieku od 41 do 50 lat. 38% kierowników było po studiach wyższych magisterskich. 28% pracowało w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników.
Mediana wynagrodzeń wszystkich kierowników wyniosła 7 641 PLN. Z uwagi na fakt, że artykuł dotyczy wysoko wynagradzanych kierowników, w dalszej części zajmiemy się grupą 25% najwyżej wynagradzanych. Pominiemy przy tym wszystkich kierowników związanych z branżą IT, bo zapewne tekst dotyczyłby tylko tej grupy.

Najwyżej wynagradzani kierownicy zarabiali więcej niż 11 000 PLN. Natomiast 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 15 500 PLN. Kobiety, najwyżej opłacane kierowniczki zarabiały więcej niż 9 850 PLN, natomiast mężczyźni 11 957 PLN.

Wynagrodzenia najwyżej wynagradzanych kierowników w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku25% najwyżej wynagradzanych kierowników z województwa mazowieckiego zarabiało więcej niż 14 000 PLN. W drugim pod tym względem województwie dolnośląskim, najwyżej opłacani kierownicy zarabiali o prawie 2 500 PLN mniej. Natomiast w podlaskim, gdzie zarobki najwyżej wynagradzanych były najniższe, płace były niższe prawie o połowę, dokładnie o 6 150 PLN.

Wynagrodzenia 25% najwyżej opłacanych kierowników w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku25% najwyżej wynagradzanych kierowników zarabiało więcej niż 13 400 PLN w firmach zatrudniających ponad 1 000 pracowników. W najmniejszych firmach, ta grupa zarabiała znacznie mniej, 7 004 PLN.

Wynagrodzenia 25% najwyżej opłacanych kierowników w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku25% najwyżej wynagradzanych kierowników zarabiało więcej niż 14 238 PLN w firmach zagranicznych. W rodzimych organizacjach ta sama grupa zarabiała mniej o ponad 5 000 PLN.

Wynagrodzenia 25% najwyżej opłacanych kierowników w firmach o różnym kapitale w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowano listę najwyżej wynagradzanych stanowisk kierowniczych, uwzględniając jedynie stanowiska dla których próba była odpowiednia.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach najwyżej opłacanych kierowników (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

10% zarabiało więcej niż

menedżer w dziale audytu

31

9 775

15 136

17 853

21 800

operations Manager

62

9 305

13 500

16 500

21 950

product manager

86

7 906

12 000

16 375

20 250

Product Owner

32

7 556

11 250

15 825

17 970

kierownik ds. badań i rozwoju

62

7 681

12 000

14 875

19 400

kierownik ds. finansów i controllingu

160

8 287

11 000

14 850

20 000

kierownik kontraktu

30

9 404

11 481

14 850

16 810

Key Account Manager

138

8 000

10 800

14 761

17 360

brand manager

52

6 950

10 000

13 813

16 000

kierownik ds. BHP

30

6 825

10 000

13 325

16 242

kierownik działu konstrukcyjnego

70

7 768

9 221

13 204

15 500

kierownik ds. marketingu

145

6 240

7 896

13 000

16 672

HR biznes partner

53

8 000

10 500

13 000

17 400

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".