Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Luka płacowa w oparciu o dane z Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020 – jesień

08.03.2021 Adam Klimczak
Artykuł ten powstał w oparciu o Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 – jesień. Raport dotyczy wynagrodzeń 259 837 osób zatrudnionych (95 797 kobiet i 155 173 mężczyzn) na 796 stanowiskach. W artykule uwzględniliśmy dane z 707 zakładów. Więcej informacji o raporcie można znaleźć tutaj.

Luka płacowa


Różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn określa się jako lukę płacową. Najogólniej informuje ona o ile procent zarobki kobiet są niższe od płac mężczyzn (godzinowo, miesięcznie, rocznie). Przedstawienie luki płacowej nie zawsze jest jednoznaczne, gdyż mamy do czynienia z różną strukturą zatrudnienia płci. Jak wynika z naszego raportu - kobiety rzadziej zajmują lepiej opłacane stanowiska kierownicze. Dlatego porównywanie ogólnych, zagregowanych danych nie zawsze jest uzasadnione. Nawet porównywanie wynagrodzeń na tych samych stanowiskach może być obciążone błędem ze względu na różny poziom doświadczenie, wykształcenia czy efektywności zatrudnionych pracowników.

Luka płacowa na poszczególnych poziomach stanowisk


W poniższej tabeli przedstawiam różnicę median wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na różnych szczeblach organizacyjnych. Są to dane zagregowane, jednak możemy zauważyć, że generalnie im wyższy poziom w hierarchii (a co tym idzie – wyższa pensja), tym mniej zatrudnionych kobiet. I to jest głównym powodem, dla którego luka płacowa w Polsce wg. GUSu wynosi 8,8%. W przypadku danych z naszego raportu – luka płacowa dla średniego wynagrodzenia podstawowego przyjmuje podobną wartość i wynosi 7,7%.

Różnice w wynagrodzeniach kobiet na różnych poziomach stanowisk

poziom stanowiska

próba

odsetek kobiet

luka płacowa

dyrektor zarządzający

122

16,4%

4,73%

dyrektor pionu

1 378

27,8%

6,04%

kierownik

11 601

33,1%

3,44%

starszy specjalista

19 322

43,4%

12,74%

doświadczony specjalista

47 207

65,6%

9,89%

 

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 – jesieńNajwyższa luka płacowa występuje na poziomie starszych specjalistów – lecz by zrozumieć skąd się wzięła, musimy przyjrzeć się bardziej szczegółowym danym o wynagrodzeniach na konkretnych stanowiskach.

Luka płacowa na poszczególnych stanowiskach


W wynagrodzeniach na konkretnych stanowiskach zauważymy, czemu w zagregowanych danych mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. Gdy weźmiemy pod lupę lepiej opłacane stanowiska (starszy programista Java, kierownik produkcji) – zaobserwujemy na nich znaczną przewagę liczebną mężczyzn. Z kolei na stanowiskach o wynagrodzeniach najniższych (sekretarka, sprzedawca, konsultant call center) mamy przewagę kobiet. Występują oczywiście stanowiska takie jak kierownik działu logistyki czy specjalista ds. rekrutacji, gdzie luka płacowa jest ujemna – czyli to kobiety zarabiają więcej. Przedstawiam to w tabeli 2.

Różnice w zatrudnieniu i wynagrodzeniach kobiet na różnych stanowiskach

stanowisko

próba

odsetek kobiet

luka płacowa

starszy programista Java

233

6,0%

16,67%

kierownik produkcji

679

13,7%

8,81%

doświadczony konsultant call center

292

77,1%

9,34%

doświadczona sekretarka

173

93,1%

0,52%

doświadczony sprzedawca

14 177

91,8%

12,70%

kierownik działu logistyki

313

35,8%

-9,14%

doświadczony specjalista ds. rekrutacji

96

88,5%

-18,28%

 

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 – jesieńO raporcie


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 – jesień to opracowanie informujące o aktualnych stawkach wynagrodzeń na 796 stanowiskach z 19 pionów. Zawiera on informacje o wynagrodzeniach od 707 firm.

Badanie prowadzone było w okresie od sierpnia do października 2020 roku. Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyl, decyl, odchylenie standardowe.

Adam Klimczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".