Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Kto był zadowolony ze swojego wynagrodzenia w 2020 roku?

11.10.2021 Jagoda Jurczak
W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.
Więcej niż połowa pracowników (62%) była raczej niezadowolona lub zdecydowanie niezadowolona ze swojego wynagrodzenia. 33% było raczej zadowolonych z pensji, a tylko 4% deklarowało że są zdecydowanie zadowoleni.

Kto był zadowolony ze swojego wynagrodzenia w 2020 roku?

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKobiety w 2020 roku były mniej zadowolone ze swoich zarobków niż mężczyźni. Zdecydowanie niezadowolone kobiety ze swojej pensji stanowiły 24%, podczas gdy mężczyźni 16%. Natomiast zdecydowanie zadowolonych kobiet było 3%, a mężczyzn 5%.

Zadowolenie z wynagrodzenia u kobiet i mężczyzn w 2020 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajbardziej zadowoleni pracownicy ze swojego wynagrodzenia zamieszkują województwo mazowieckie. Łącznie raczej i zdecydowanie zadowolonych jest tam 41%. Najmniej usatysfakcjonowanych pracowników mieszka w województwie podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Łącznie stanowią 30% mieszkańców tych województw. Te dane pokrywają się z wysokością zarobków w poszczególnych województwach.

Zadowolenie z wynagrodzenia wśród pracowników w różnych województwach

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajbardziej zadowoleni ze swojej płacy są pracownicy największych firm, gdzie na ogół również zarobki są najwyższe. Łącznie raczej i zdecydowanie zadowolonych jest tam 43% pracowników. Dla porównania wśród osób zatrudnionych w najmniejszych organizacjach jest to 31%.

Satysfakcja z wynagrodzenia pracowników firm różnej wielkości

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajmniej zadowoleni ze swojej pensji są pracownicy szeregowi. Wśród nich było tylko 28% osób zadowolonych ze swojej płacy. W przypadku dyrektorów odsetek ten wyniósł 54%.

Satysfakcja z wynagrodzenia pracowników na różnych szczeblach organizacji

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWśród osób o najniższych zarobkach jedynie 12% jest raczej lub zdecydowanie zadowolona z otrzymywanej pensji. Odsetek ten sięga 55% w przypadku osób zarabiających 8-9 tys. PLN.

Zadowolenie z wynagrodzenia pracowników z różnym poziomem zarobków

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuJagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".