Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Koordynator projektu 10740 PLN
HR Specialist 6790 PLN
Nauczyciel logopeda 5140 PLN
Pielęgniarka 5970 PLN
Sortowacz listów 4440 PLN
Operator CNC 5490 PLN
Process Manager 12890 PLN
Tax Analyst 6670 PLN
Kierownik referatu 8300 PLN
Stolarz budowlany 5210 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Kto był zadowolony ze swojego wynagrodzenia w 2020 roku?

11.10.2021 Jagoda Jurczak
W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.
Więcej niż połowa pracowników (62%) była raczej niezadowolona lub zdecydowanie niezadowolona ze swojego wynagrodzenia. 33% było raczej zadowolonych z pensji, a tylko 4% deklarowało że są zdecydowanie zadowoleni.

Kto był zadowolony ze swojego wynagrodzenia w 2020 roku?

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKobiety w 2020 roku były mniej zadowolone ze swoich zarobków niż mężczyźni. Zdecydowanie niezadowolone kobiety ze swojej pensji stanowiły 24%, podczas gdy mężczyźni 16%. Natomiast zdecydowanie zadowolonych kobiet było 3%, a mężczyzn 5%.

Zadowolenie z wynagrodzenia u kobiet i mężczyzn w 2020 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajbardziej zadowoleni pracownicy ze swojego wynagrodzenia zamieszkują województwo mazowieckie. Łącznie raczej i zdecydowanie zadowolonych jest tam 41%. Najmniej usatysfakcjonowanych pracowników mieszka w województwie podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Łącznie stanowią 30% mieszkańców tych województw. Te dane pokrywają się z wysokością zarobków w poszczególnych województwach.

Zadowolenie z wynagrodzenia wśród pracowników w różnych województwach

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajbardziej zadowoleni ze swojej płacy są pracownicy największych firm, gdzie na ogół również zarobki są najwyższe. Łącznie raczej i zdecydowanie zadowolonych jest tam 43% pracowników. Dla porównania wśród osób zatrudnionych w najmniejszych organizacjach jest to 31%.

Satysfakcja z wynagrodzenia pracowników firm różnej wielkości

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajmniej zadowoleni ze swojej pensji są pracownicy szeregowi. Wśród nich było tylko 28% osób zadowolonych ze swojej płacy. W przypadku dyrektorów odsetek ten wyniósł 54%.

Satysfakcja z wynagrodzenia pracowników na różnych szczeblach organizacji

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWśród osób o najniższych zarobkach jedynie 12% jest raczej lub zdecydowanie zadowolona z otrzymywanej pensji. Odsetek ten sięga 55% w przypadku osób zarabiających 8-9 tys. PLN.

Zadowolenie z wynagrodzenia pracowników z różnym poziomem zarobków

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuJagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".