Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Quality manager 8600 PLN
Operator DTP 4630 PLN
Nauczyciel 3230 PLN
Magister farmacji 5460 PLN
Farmaceuta 5500 PLN
Doradca podatkowy 5170 PLN
Księgowa 4820 PLN
Rzeźnik 3920 PLN
Programista Java 8690 PLN
Projektant bielizny 5770 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Kobiety w IT – czy zarabiają tyle co mężczyźni?

21.02.2019 Grzegorz Poręba
Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet przygotowaliśmy porównanie zarobków kobiet i mężczyzn a pod lupę wzięliśmy branżę IT. Charakteryzuje się ona deficytem wykwalifikowanych pracowników a co za tym idzie wysokimi zarobkami. Poniżej przedstawiamy wyniki naszego porównania. Źródłem prezentowanych stawek wynagrodzeń jest Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018.

Luka płacowa


Różnicę wynagrodzeń kobiet i mężczyzn określa się jako lukę płacową. Wyraża się ją w procentach, które oznaczają to, ile procent zarobków mężczyzn stanowią płace kobiet. Zaprezentowanie luki płacowej nie jest proste, gdyż najczęściej spotkać można różną strukturę zatrudnienia obu płci. Kobiety rzadziej zajmują wyższe stanowiska w hierarchii, które są lepiej opłacane. Z tego powodu porównywanie ogólnych danych mija się z celem. Porównywanie wynagrodzeń na tych samych stanowiskach również może być obarczone błędem. Wynika to z faktu, że wykonując nawet bardzo zbliżoną pracę wpływ na wysokość zarobków może mieć np. doświadczenie pracownika lub poziom wykształcenia, które dla obu płci może być różne.


Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach organizacji


Na poniższej tabeli zaprezentowano mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn dla specjalistów i kierowników z różnym doświadczeniem. Dane potwierdzają powszechną opinie, że kobiety rzadziej pną się na wyższe poziomy stanowisk, gdzie zarobki są wyższe. Wśród młodszych specjalistów udział kobiet wyniósł najwięcej, bo 27%. Na kolejnych szczeblach udział ten był już mniejszy. Wśród starszych specjalistów wyniósł on już tylko 13%.

Z prezentowanych danych wynika, że na stanowiskach specjalistów zarobki kobiet stanowiły od 80 do 86% zarobków mężczyzn. Najwyższa luka płacowa miała miejsce w przypadku doświadczonych specjalistów. Dla kierowników różnice te są jeszcze większe. Płace kobiet tam zatrudnionych stanowiły 3/4 płac mężczyzn.

Zarobki kobiet i mężczyzn w branży IT w 2018 roku (brutto w PLN)

szczebel i poziom stanowiska

płeć

próba

odsetek kobiet

mediana

wynagrodzenia kobiet (m=100%)

kierownik

mężczyzna

580

22%

14 817

75%

kobieta

160

11 174

starszy specjalista

mężczyzna

2 043

13%

10 835

85%

kobieta

298

9 250

doświadczony specjalista

mężczyzna

2 410

26%

7 525

80%

kobieta

841

6 054

młodszy specjalista

mężczyzna

1 258

27%

4 757

86%

kobieta

477

4 099

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych


Kobiety rzadko zajmują stanowiska kierownicze. Nie oznacza to jednak, że ich tam nie ma. Wśród kierowników projektu IT było tylko 28% kobiet, natomiast w przypadku kierownika zespołu programistów - 13%. Wynagrodzenia kobiet na tych stanowiskach stanowiły około 90% płac mężczyzn.

Zarobki kobiet i mężczyzn w branży IT
na wybranych stanowiskach kierowniczych w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

płeć

próba

odsetek kobiet

mediana

wynagrodzenia kobiet (m=100%)

kierownik projektu IT

mężczyzna

149

28%

13 333

90%

kobieta

58

12 021

kierownik zespołu programistów

mężczyzna

143

13%

14 569

91%

kobieta

21

13 233

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018Wynagrodzenia specjalistów


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT, wśród specjalistów największą grupę stanowią programiści. Na tych stanowiskach odsetek kobiet jest znikomy. Tylko w pojedynczych przypadkach udział kobiet był większy niż 10%, dlatego postanowiliśmy nie prezentować takich danych.

Poniżej zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach nieprogramistycznych doświadczonych specjalistów. Mimo tego samego stanowiska i tego samego poziomu doświadczenia, pensje kobiet stanowiły od 80 do 91% wynagrodzeń mężczyzn. Największe różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn miały miejsce na stanowisku doświadczonego projektanta systemowego. Płace doświadczonych specjalistów data scientist były z kolei najbardziej do siebie zbliżone.

Zarobki kobiet i mężczyzn w branży IT
na wybranych stanowiskach specjalistycznych w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

płeć

próba

odsetek kobiet

mediana

wynagrodzenia kobiet (m=100%)

doświadczony data scientist

mężczyzna

40

52%

7 850

91%

kobieta

44

7 128

doświadczony analityk biznesowy

mężczyzna

99

39%

9 500

82%

kobieta

62

7 796

doświadczony projektant systemowy

mężczyzna

37

49%

9 950

80%

kobieta

35

8 000

doświadczony tester oprogramowania

mężczyzna

124

46%

6 825

89%

kobieta

106

6 095

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018Wyjątkowy dział helpdesk


Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT pokazują, że kobiety nie zawsze zarabiają mniej od mężczyzn. Takim wyjątkiem są wynagrodzenia na stanowiskach helpdesk. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na stanowisku młodszego specjalisty były takie same i wyniosły 3 000 PLN. Wraz z awansem na kolejne szczeble, płace kobiet przewyższają zarobki mężczyzn. Dotyczy to również kierownika zespołu, gdzie wynagrodzenia kobiet stanowiły 104% zarobków mężczyzn. Kierownik zespołu helpdesk to również jedynie stanowisko kierownicze w naszym raporcie, na którym zatrudnionych było więcej kobiet niż mężczyzn.

Zarobki kobiet i mężczyzn
w branży IT na stanowiskach helpdesk w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

płeć

próba

odsetek kobiet

mediana

wynagrodzenia kobiet (m=100%)

kierownik zespołu helpdesk

mężczyzna

32

59%

5 886

104%

kobieta

47

6 100

specjalista helpdesk - starszy

mężczyzna

225

18%

4 230

107%

kobieta

50

4 516

specjalista helpdesk - doświadczony

mężczyzna

368

43%

3 558

107%

kobieta

275

3 805

specjalista helpdesk - młodszy

mężczyzna

267

39%

3 000

100%

kobieta

169

3 000

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018O raporcie


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2018 wzięły udział 84 firmy z całej Polski. Na 10 678 przebadanych pracowników, 2 965 było kobietami. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: medianę, średnią, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe.

Przy okazji zapraszamy wszystkie firmy z branży IT lub posiadające rozbudowane działy informatyczne do udziału w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2019 dla branży IT. Uczestnicy badania otrzymają najnowsze dane o wynagrodzeniach po znacznie niższej cenie. Więcej informacji w zaproszeniu.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".