Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jakie działania podjęły firmy w związku z COVID-19? - podsumowanie badania Sedlak & Sedlak

11.09.2020 Karolina Jurczak
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w dotyczącego podjętych i planowanych przez przedsiębiorstwa działań w związku z pandemią COVID-19. Dane zostały zebrane w II kwartale 2020 roku wśród firm prowadzących działalność w Polsce. W badaniu przeważają firmy o kapitale zagranicznym (75%), o przychodach do 100 mln (44%), zatrudniających do 200 osób (48%).

Przychody i płynność finansowa. Perspektywa firm


Najwięcej, aż 68% firm w związku z pandemią COVID-19 odnotowało spadek przychodów. Jednak dla większości organizacji (58%) płynność finansowa pozostała bez zmian. 43% przedsiębiorstw oceniło, że ich płynność finansowa pogorszyła się.

Z badania wynika, że firmy pesymistycznie patrzą w najbliższą przyszłość. Najwięcej – 33% przedsiębiorstw przewiduje do końca 2020 roku pogorszenie sytuacji finansowej. Taki sam odsetek organizacji przewiduje, że sytuacja pozostanie bez zmian. Szerszy horyzont czasowy sprzyja bardziej pozytywnemu podejściu – aż 45% firm ocenia, że do końca 2021 roku ich sytuacja finansowa ulegnie poprawie.

Zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa


Pojawienie się pandemii spowodowało, że firmy musiały zmodyfikować sposób funkcjonowania. Najczęściej zmiany dotyczyły sposobu i miejsca wykonywania pracy. W związku z panującą pandemią aż 96% firm natychmiast wprowadziło pracę zdalną dla pracowników umysłowych, a 61% elastyczny czas pracy.

W badanym okresie firmy szukały oszczędności modyfikując czas pracy. Jedynie 7% firm zdecydowało się na zmniejszenie liczby godzin pracy połączonej z redukcją wynagrodzeń.

W wielu firmach wprowadzono dłuższe przerwy między zmianami czy zwiększono liczbę zmian pracy dla pracowników produkcyjnych (np. wprowadzono 3 zmiany, zamiast 2). 


Zatrudnienie


W związku z pandemią w okresie marzec-kwiecień 2020 roku, 20% firm zdecydowało się na redukcję zatrudnienia. 64% firm planuje w kolejnych miesiącach utrzymać obecny poziom zatrudnienia.

COVID-19 odbił piętno również na zatrudnianiu. Aż 61% organizacji zawiesiło lub zrezygnowało z rekrutacji nowych pracowników, a 36% wstrzymało lub ograniczyło współpracę z agencjami pracy tymczasowej.

Inne działania w obszarze ZZL podjęte przez firmy w związku z COVID-19


W związku z pandemią aż 68% firm zawiesiło lub ograniczyło szkolenia. Firmy rezygnowały lub wstrzymywały również działania związane z projektami doradczymi, procesami oceny kompetencji i employer brandingiem.

Działania podjęte w obszarze ZZL w związku z COVID-19

Wykres

Źródło: Badanie Sedlak & Sedlak COVID-19Wynagrodzenia pracowników


Pandemia niewątpliwie odbiła się nie tylko na zatrudnieniu pracowników, ale również ich wynagrodzeniach. Aż 35% organizacji zamroziło budżet wynagrodzeń, a 15% planuje to zrobić. Mniej firm decydowało się na bardziej radykalny krok – obniżenie budżetu wynagrodzeń (15%). Jedynie 2% zdecydowało się na jego zwiększenie.

O ile procent zmieniono budżet wynagrodzeń w związku z COVID-19

dolny kwartyl

mediana

górny
kwartyl

zmniejszono/planowano zmniejszyć budżet wynagrodzeń (w %)

10%

20%

 

20%

zwiększono/planowano zwiększyć budżet wynagrodzeń (w %)

4%

5%

 

6%

 

Źródło: Badanie Sedlak & Sedlak COVID-19Większość firm biorących udział w badaniu (45%) zdążyło przyznać podwyżki pracownikom przed wybuchem pandemii (tj. w pierwszym kwartale). Jedynie 4% firm w II kwartale 2020 roku zrealizowało podwyżki, ale były one niższe niż wcześniej zakładano. W 26% organizacji podwyżki zostały wstrzymane i będą realizowane, jeżeli sytuacja finansowa przedsiębiorstwa na to pozwoli. Na najbardziej radykalny krok – całkowite odwołanie podwyżek – zdecydowało się 10% firm.

75% firm nie obniżyło wymiarów etatów i nie planowało wprowadzać redukcji wymiaru etatu. Obniżenia etatów wdrożono w 22% badanych firm, przy czym etaty redukowano w większości do 4/5 na okres 3 miesięcy.

Biorąc pod uwagę zmiany wynagrodzeń zasadniczych, 22% organizacji obniżyło je na określony czas. Najczęściej firmy obniżały wynagrodzenia do 20% na 3 miesiące.

Spośród firm, w których premie funkcjonowały przed COVID-19, 13% zdecydowało się na ich czasowe zawieszenie – najczęściej na 3 miesiące. Dodatkowo 17% firm przyznało, że planuje zmodyfikować system naliczania premii. 68% organizacji przyznało, że nie wprowadziło zmian i w trakcie badania przeprowadzonego w II kwartale 2020 roku deklarowało utrzymanie premii zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Polityka benefitowa


Przedsiębiorstwa szukając oszczędności decydowały się również na zmiany w polityce benefitowej. W największym stopniu zmiany dotyczyły czasowego zawieszenia wybranych benefitów (43%). Jedynie 5% firm decydowało się na likwidację wybranych benefitów. 11% organizacji ograniczyło budżet na świadczenia pozapłacowe.

Odsetek firm,
które wprowadziły poszczególne zmiany w polityce benefitowej w związku z COVID-19

Wykres

Źródło: Badanie Sedlak & Sedlak COVID-19Najczęściej czasowo rezygnowano ze świadczeń sportowo-rekreacyjnych (40%) i szkoleń językowych (38%).

Warto dodać, że w odpowiedzi na pandemię pojawiły się nowe benefity. Do swojej oferty pracodawcy włączali ubezpieczenie zdrowotne z telemedycyną (18%), wsparcie psychologiczne online (14%) i szkolenia/wparcie dla menedżerów (14%).

Wyzwania na przyszłość
Firmy dzieliły się również swoimi obawami i wyzwaniami dotyczącymi przyszłości. Co zrozumiałe, najwięcej firm odpowiedziało, że największym wyzwaniem w przyszłości będzie dla nich utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia (65%).

Wyzwania stojące przed badanymi przedsiębiorstwami w najbliższym czasie

Wykres

Źródło: Badanie Sedlak & Sedlak COVID-19Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o Raporcie działań firm w czasie COVID-19, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.


Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".