Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

HR Specialist 6550 PLN
Kustosz 4050 PLN
Nauczyciel chemii 3930 PLN
Nauczyciel geografii 4820 PLN
Dozorca 2900 PLN
Programista Python 7640 PLN
Bukieciarz 2900 PLN
Inżynier akustyk 10000 PLN
Maszynista chłodni 4900 PLN
Stolarz budowlany 3500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jakie działania podjęły firmy w związku z COVID-19? - podsumowanie badania Sedlak & Sedlak

11.09.2020 Karolina Jurczak
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w dotyczącego podjętych i planowanych przez przedsiębiorstwa działań w związku z pandemią COVID-19. Dane zostały zebrane w II kwartale 2020 roku wśród firm prowadzących działalność w Polsce. W badaniu przeważają firmy o kapitale zagranicznym (75%), o przychodach do 100 mln (44%), zatrudniających do 200 osób (48%).

Przychody i płynność finansowa. Perspektywa firm


Najwięcej, aż 68% firm w związku z pandemią COVID-19 odnotowało spadek przychodów. Jednak dla większości organizacji (58%) płynność finansowa pozostała bez zmian. 43% przedsiębiorstw oceniło, że ich płynność finansowa pogorszyła się.

Z badania wynika, że firmy pesymistycznie patrzą w najbliższą przyszłość. Najwięcej – 33% przedsiębiorstw przewiduje do końca 2020 roku pogorszenie sytuacji finansowej. Taki sam odsetek organizacji przewiduje, że sytuacja pozostanie bez zmian. Szerszy horyzont czasowy sprzyja bardziej pozytywnemu podejściu – aż 45% firm ocenia, że do końca 2021 roku ich sytuacja finansowa ulegnie poprawie.

Zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa


Pojawienie się pandemii spowodowało, że firmy musiały zmodyfikować sposób funkcjonowania. Najczęściej zmiany dotyczyły sposobu i miejsca wykonywania pracy. W związku z panującą pandemią aż 96% firm natychmiast wprowadziło pracę zdalną dla pracowników umysłowych, a 61% elastyczny czas pracy.

W badanym okresie firmy szukały oszczędności modyfikując czas pracy. Jedynie 7% firm zdecydowało się na zmniejszenie liczby godzin pracy połączonej z redukcją wynagrodzeń.

W wielu firmach wprowadzono dłuższe przerwy między zmianami czy zwiększono liczbę zmian pracy dla pracowników produkcyjnych (np. wprowadzono 3 zmiany, zamiast 2). 


Zatrudnienie


W związku z pandemią w okresie marzec-kwiecień 2020 roku, 20% firm zdecydowało się na redukcję zatrudnienia. 64% firm planuje w kolejnych miesiącach utrzymać obecny poziom zatrudnienia.

COVID-19 odbił piętno również na zatrudnianiu. Aż 61% organizacji zawiesiło lub zrezygnowało z rekrutacji nowych pracowników, a 36% wstrzymało lub ograniczyło współpracę z agencjami pracy tymczasowej.

Inne działania w obszarze ZZL podjęte przez firmy w związku z COVID-19


W związku z pandemią aż 68% firm zawiesiło lub ograniczyło szkolenia. Firmy rezygnowały lub wstrzymywały również działania związane z projektami doradczymi, procesami oceny kompetencji i employer brandingiem.

Działania podjęte w obszarze ZZL w związku z COVID-19

Wykres

Źródło: Badanie Sedlak & Sedlak COVID-19Wynagrodzenia pracowników


Pandemia niewątpliwie odbiła się nie tylko na zatrudnieniu pracowników, ale również ich wynagrodzeniach. Aż 35% organizacji zamroziło budżet wynagrodzeń, a 15% planuje to zrobić. Mniej firm decydowało się na bardziej radykalny krok – obniżenie budżetu wynagrodzeń (15%). Jedynie 2% zdecydowało się na jego zwiększenie.

O ile procent zmieniono budżet wynagrodzeń w związku z COVID-19

dolny kwartyl

mediana

górny
kwartyl

zmniejszono/planowano zmniejszyć budżet wynagrodzeń (w %)

10%

20%

 

20%

zwiększono/planowano zwiększyć budżet wynagrodzeń (w %)

4%

5%

 

6%

 

Źródło: Badanie Sedlak & Sedlak COVID-19Większość firm biorących udział w badaniu (45%) zdążyło przyznać podwyżki pracownikom przed wybuchem pandemii (tj. w pierwszym kwartale). Jedynie 4% firm w II kwartale 2020 roku zrealizowało podwyżki, ale były one niższe niż wcześniej zakładano. W 26% organizacji podwyżki zostały wstrzymane i będą realizowane, jeżeli sytuacja finansowa przedsiębiorstwa na to pozwoli. Na najbardziej radykalny krok – całkowite odwołanie podwyżek – zdecydowało się 10% firm.

75% firm nie obniżyło wymiarów etatów i nie planowało wprowadzać redukcji wymiaru etatu. Obniżenia etatów wdrożono w 22% badanych firm, przy czym etaty redukowano w większości do 4/5 na okres 3 miesięcy.

Biorąc pod uwagę zmiany wynagrodzeń zasadniczych, 22% organizacji obniżyło je na określony czas. Najczęściej firmy obniżały wynagrodzenia do 20% na 3 miesiące.

Spośród firm, w których premie funkcjonowały przed COVID-19, 13% zdecydowało się na ich czasowe zawieszenie – najczęściej na 3 miesiące. Dodatkowo 17% firm przyznało, że planuje zmodyfikować system naliczania premii. 68% organizacji przyznało, że nie wprowadziło zmian i w trakcie badania przeprowadzonego w II kwartale 2020 roku deklarowało utrzymanie premii zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Polityka benefitowa


Przedsiębiorstwa szukając oszczędności decydowały się również na zmiany w polityce benefitowej. W największym stopniu zmiany dotyczyły czasowego zawieszenia wybranych benefitów (43%). Jedynie 5% firm decydowało się na likwidację wybranych benefitów. 11% organizacji ograniczyło budżet na świadczenia pozapłacowe.

Odsetek firm,
które wprowadziły poszczególne zmiany w polityce benefitowej w związku z COVID-19

Wykres

Źródło: Badanie Sedlak & Sedlak COVID-19Najczęściej czasowo rezygnowano ze świadczeń sportowo-rekreacyjnych (40%) i szkoleń językowych (38%).

Warto dodać, że w odpowiedzi na pandemię pojawiły się nowe benefity. Do swojej oferty pracodawcy włączali ubezpieczenie zdrowotne z telemedycyną (18%), wsparcie psychologiczne online (14%) i szkolenia/wparcie dla menedżerów (14%).

Wyzwania na przyszłość
Firmy dzieliły się również swoimi obawami i wyzwaniami dotyczącymi przyszłości. Co zrozumiałe, najwięcej firm odpowiedziało, że największym wyzwaniem w przyszłości będzie dla nich utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia (65%).

Wyzwania stojące przed badanymi przedsiębiorstwami w najbliższym czasie

Wykres

Źródło: Badanie Sedlak & Sedlak COVID-19Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o Raporcie działań firm w czasie COVID-19, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.


Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".