Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jakie decyzje płacowe podejmują amerykańscy pracodawcy w obliczu pandemii COVID-19?
(stan na dzień 27.03.2020 r.)

31.03.2020 Maria Hajec
Dodatki za pracę w warunkach zagrożenia (ang. hazard pay)
W tracie trwania pandemii większość pracodawców umożliwia pracę zdalną swoim pracownikom. Niestety niektórzy muszą pozostać w miejscu pracy i pełnić stacjonarne dyżury. Sprawdźmy zatem, czy amerykańskie firmy wynagradzają ich dodatkowo z tego tytułu. Z zebranych przez WorldatWork danych wynika, że 65% pracodawców nie przewiduje dodatku pieniężnego, lecz zamiast tego stara się dostarczyć benefity np. w postaci posiłków. Ponad 25% pracodawców planuje wprowadzenie dodatku pieniężnego za stacjonarną pracę podczas pandemii. Z kolei niecałe 10% firm nie wynagradza dodatkowo w żaden sposób swoich pracowników z tego tytułu.

Podwyżki
Blisko 60% badanych organizacji przyznało już podwyżki lub planuje je wypłacić w 2020 roku. Jednak prawie 20% pytanych pracodawców przyznało, że wstrzymuje się jeszcze z decyzjami dotyczącymi podwyżek. Z kolei 17% przedsiębiorców zadeklarowało, że rezygnuje w tym roku z podwyższania pensji.

Wypłata premii za 2019 rok
Wiele firm w pierwszych kwartałach roku wypłaca premie za rok poprzedni. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją nie każda będzie mogła to zrobić. Jak wynika z zebranych przez WorldatWork danych, na szczęście blisko 70% pracodawców wypłaciła już premie za 2019 rok lub planuje to zrobić w bieżącym roku. Niestety wiele organizacji, które wzięły udział w badaniu, obawia się utraty płynności, przez co 16% z nich odkłada decyzje o wypłacie premii na później, a 8% rezygnuje w ogóle z ich wypłaty.

Komunikacja z pracownikami
Prawie 30% badanych organizacji dzieli się z pracownikami informacjami związanymi z pandemią koronawirusa. Ponad połowa z nich robi to codziennie lub raz na kilka dni. Najczęściej poruszanymi tematami są: kwestie związane z pracą w domu i dostosowaniem do zmian (19%), rady dotyczące organizacji pracy zdalnej czy zdrowia (17%) oraz informacje dotyczące benefitów (16%).


W odpowiedzi na bardzo wiele zapytań dotyczących kryzysowego zarządzania sprawami kadrowo-płacowymi nasz dział prawny oraz dział analiz wynagrodzeń przygotował dla Państwa ofertę specjalną:

Kryzysowe doradztwo prawne i wynagrodzeniowe
Bibliografia
WorldatWork (2020), How Organizations Are Handling Rewards and Hazard Pay Decisions in a COVID-19 World, https://www.worldatwork.org/workspan/articles/how-organizations-are-handling-rewards-and-hazard-pay-decisions-in-a-covid-19-world [dostęp: 27.03.2020]
Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".