Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Co według Głównego Urzędu Statystycznego kryje się pod pojęciem średniej pensji

21.04.2015 Sylwia Radzięta
Artykuł przybliża metodologię liczenia wynagrodzeń stosowaną przez przez Główny Urząd Statystyczny. W drugiej części znajdują się informacje o rozkładzie wynagrodzeń zatrudnionych w Polsce w 2012 roku. Okazuje się, ze wówczas poniżej średniej zarabiało ponad 66% pracowników a dominującą grupą byli ludzie otrzymujący najniższą krajową.
Opracowania i artykuły dotyczące wynagrodzeń często wzbudzają kontrowersje i negatywne emocje. W komentarzach pojawiają się pytania o sposób obliczania średniej pensji, której wartość podawana jest w publikacji.

Metodologia badania według GUS


Co miesiąc Główny Urząd Statystyczny publikuje obwieszczenie, w którym podawana jest wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Z kwartalną częstotliwością wydawane są informacje o średniej miesięcznej pensji dla całej gospodarki narodowej. Są to zupełnie różne wartości. Faktem jest, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw jest zdecydowanie wyższe niż w gospodarce narodowej. Rozbieżność w tych wartościach wynika z metodologii zastosowanej do obliczeń. Do obliczania średnich wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w przeciwieństwie do sektora przedsiębiorstw, wlicza się pensje zatrudnionych w administracji publicznej, co niewątpliwie ma duży wpływ na zróżnicowanie tych wartości. Istotne jest to, że w badaniu nie biorą udziału mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy jednoosobowe. Warto dodać, że wielkość firmy jest główna determinantą wysokości pensji. Z danych GUS wynika, że średnia płaca zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób jest dwukrotnie niższa niż w wielkich przedsiębiorstwach. Badaniu podlegają wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę, a więc wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie są wliczane w dostępne zestawienia. Na tej podstawie można szacować, że badanie obejmuje około 1/3 zatrudnionych.

Brutto i netto


Wynagrodzenie netto to część pensji, którą otrzymujemy w dniu wypłaty, czyli pieniądze, które faktycznie trafiają do kieszeni pracownika. Na umowie o pracę widnieje jednak znacznie wyższa kwota – wynagrodzenie brutto, czyli to, które poddawane jest analizie Głównego Urzędu Statystycznego.

Skorzystaj z naszego kalkulatora i oblicz swoją pensje netto.

Zestawienie wielkości statystycznych według struktury wynagrodzeń w poszczególnych zawodach w październiku 2012 roku


Niewątpliwie najpopularniejszą miarą statystyczną jest średnia. Jednak nie jest ona zbyt miarodajna i łatwo ją zaburzyć przez skrajne wartości.Na podstawie średniej wynagrodzeń nie można ocenić, jaka część badanych zarabia powyżej/poniżej tej wartości.

Na wykresie 1. zaprezentowany został rozkład wynagrodzeń w 2012 roku. Można zauważyć, że średnia w tym przypadku nie jest miarą, która w odpowiedni sposób przedstawia przeciętne wynagrodzenie w rozumieniu ogółu. Posługując się nazewnictwem statystycznym, zaprezentowany poniżej wykres jest rozkładem symetrycznym skośnym prawostronnym. Oznacza to skupienie jednostek przy niskich wartościach wynagrodzenia oraz to, że przeważająca liczba jednostek ma wartość poniżej średniej. W przypadku rozkładu pensji w Polsce poniżej średniej zarabia ponad 66% zatrudnionych. Połowa pracujących w gospodarce narodowej zarabia poniżej 3 115 PLN.
Nie można pominąć tu miary jaką jest moda (inaczej dominanta). Jest to wartość, która pojawia się najczęściej w badanym zbiorze. W 2012 roku w gospodarce narodowej dominowały osoby (59 tys.) zarabiające 1 500 PLN brutto – wartość ówczesnej płacy minimalnej. Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 896 PLN, jednak sama ta wartość nie odzwierciedla tego, że tylko 34% zatrudnionych zarabia powyżej tej kwoty. Okazuje się również, że co dwudziesty pracujący zarabia powyżej 8 643 PLN, a co pięćdziesiąty – powyżej 12 368 PLN.

Aby zobrazować, jak łatwo zaburzyć średnią przez skrajne wartości, można posłużyć się np. taką hipotetyczną sytuacją: do pomieszczenia, w którym spotyka się kilkoro znajomych, zarabiających minimum krajowe, wchodzi Bill Gates. Posługując się średnią, można powiedzieć, że każdy z nich jest miliarderem. Dlatego też mediana, jako wartość dzieląca na pół badaną populację jest bardziej miarodajna.

Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej według GUS (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS
*zastosowano zaokrągleniaRozkład wynagrodzeń osób, które zarabiają poniżej średniej, to w rzeczywistości zbiór 66% zatrudnionych w gospodarce narodowej. Różnica w wartościach bezwzględnych pomiędzy średnią a medianą wynosi 781 PLN, a pomiędzy tymi wartościami zarabia 16% zatrudnionych. W skrajnym przedziale – od 1 500 do 1 599,99 PLN znalazło się aż 10% badanej populacji. Kolejne 10% zarabiało od 1 599,99 do 1 994 PLN. Należy również zwrócić uwagę, że w przedziale do 1 599,99 PLN istnieje duże nagromadzenie osób. W kolejnych przedziałach rozkład pracowników, których wynagrodzenie nie przekracza średniej, waha się od 2 do 3% w każdym przedziale. W kolejnych przedziałach –na prawo od średniej -można zaobserwować pewną prawidłowość – im dalej od wartości przeciętnego wynagrodzenia,tym zagęszczenie zatrudnionych o zbliżonych wynagrodzeniach maleje.

Rozkład wynagrodzeń osób, które zarabiały poniżej średniej (w PLN, brutto)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSPodsumowanie


Średnia jest najczęściej używaną do porównań miarą statystyczną, jednak nie jest najlepszym narzędziem, odzwierciedlającym dochody całej populacji. Przy jej obliczaniu należy zwrócić uwagę, że wartości skrajne wywierają wpływ na jej wielkość. W Polsce, jak również w innych krajach, średnia wynagrodzeń jest zdecydowanie wyższa od mediany. Oznacza to, że zdecydowana większość społeczeństwa zarabia poniżej średniej.

Sylwia Radzięta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".