Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 6640 PLN
Szef kuchni 6900 PLN
Inżynier jakości 7700 PLN
Krawcowa 4640 PLN
Hydrogeolog 6160 PLN
Prawnik 7290 PLN
Kreślarz autocad 5980 PLN
Doradca klienta 5030 PLN
Inżynier akustyk 8030 PLN
Pomoc apteczna 4170 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu: Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku

22.04.2015 Iwona Wabik-Szuba
.
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprezentować wyniki badania wynagrodzeń członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku. Raport ukazuje się po raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania podsumowaliśmy wynagrodzenia 103 menedżerów z 14 banków. W raporcie przeprowadziliśmy dodatkową analizę płac 90 menedżerów, którzy przepracowali cały 2014 rok.

Poniżej przedstawiamy Państwu podsumowanie raportu, w którym prezentujemy podstawowe analizy i obliczenia. Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku” dostępny jest wersji elektronicznej.

Banki uwzględnione w raporcie 1. Alior Bank Spółka Akcyjna
 2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
 3. mBank Spółka Akcyjna
 4. Bank BPH Spółka Akcyjna
 5. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna
 6. Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
 7. ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
 8. Bank Millennium Spółka Akcyjna
 9. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
 10. Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
 11. Getin Holding Spółka Akcyjna
 12. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
 13. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
 14. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna


Najważniejsze wnioski z badania


 • Mediana wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW w 2014 roku, którzy przepracowali cały rok wyniosła 1 747 000 PLN. W porównaniu do roku 2013 wynagrodzenia top menedżerów wzrosły o 6%.
 • 67 menedżerów otrzymało roczne wynagrodzenia w wysokości 1 000 000 PLN i więcej.
 • Mediana rocznych wynagrodzeń prezesów, którzy przepracowali cały 2014 rok, wyniosła 2 832 000 PLN. W porównaniu z 2013 rokiem zarobili o 14% więcej.
 • Mediana rocznych wynagrodzeń wiceprezesów wyniosła 1 638 000 PLN, zaś płace członków zarządów sięgały 1 731 000 PLN. W porównaniu do roku poprzedniego wynagrodzenia wiceprezesów wzrosły o 3%, a członków zarządów o 12 %.
 • W 2014 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymał Luigi Lovaglio, prezes zarządu Banku Pekao SA. Jego wynagrodzenie wyniosło 7 170 000 PLN.
 • Spośród kobiet, które zasiadły w zarządach banków w 2014 roku, najwyższe wynagrodzenie otrzymała Małgorzata Kołakowska – prezes ING Banku Śląskiego S ¬ 3 846 000 PLN.
 • Dziesięciu najlepiej zarabiających menedżerów łącznie otrzymało 37 619 861 PLN.
 • Spośród 14 banków notowanych na GPW najwięcej na wynagrodzenia menedżerów najwyższego szczebla przeznaczył Bank Zachodni WBK SA – 21 242 950 PLN.


Roczne wynagrodzenia brutto menedżerów banków notowanych na GPW
(osoby, które przepracowały cały 2014 rok)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Wynagrodzenia menedżerów banków notowanych na GPW
w latach 2006 – 2014 (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Wykres poniżej przedstawia rozkład wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW w 2014 roku.
Tylko 11 menedżerów (12% badanej próby) zarobiło w 2014 roku mniej niż 1 mln PLN. Najliczniejszą grupę – 67 osób stanowili menedżerowie, których wynagrodzenie mieściło się w przedziale od 1 mln PLN do 2,5 mln PLN. Najmniej liczną grupę, stanowiły osoby z roczną płacą powyżej 4 mln PLN.
W 2014 roku byli to Luigi Lovaglio – prezes Banku Pekao SA i Richard Gaskin – prezes Banku BPH SA.

88% menedżerów zarządzających bankami
otrzymało wynagrodzenie powyżej 1 mln PLN.Rozkład wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW,
którzy przepracowali cały 2014 rok, (n=90)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje


Spośród menedżerów pełniących swoją funkcję przez cały 2014 rok najwięcej zarabiali prezesi zarządów. Mediana ich rocznego wynagrodzenia brutto wyniosła 2 832 000 PLN. W porównaniu z 2013 rokiem zarobili oni o 14% więcej. Wiceprezesi zarządów zarabiali w 2014 roku 1 638 000 PLN, natomiast członkowie zarządu 1 731 860 PLN. W porównaniu
do roku poprzedniego wynagrodzenia wiceprezesów wzrosły o 3%, a członków zarządów o 12 %.

2 832 000 PLN – prezes zarządu
1 731 860 PLN – członek zarządu
1 638 000 PLN – wiceprezes zarządu


Wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach banków
w latach 2013 i 2014 (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Struktura pakietu wynagrodzeń


Poniżej zostały zaprezentowane analizy dotyczące struktury wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach banków notowanych na GPW w 2014 roku. Z uwagi na rozbieżności w publikacji poszczególnych składowych wynagrodzeń przez banki, w analizach uwzględniono dane dla tych osób, dla których zostały podane poszczególne części ich wynagrodzenia.
W 2014 roku płaca zasadnicza stanowiła 61% całkowitego pakietu wynagrodzeń. Udział premii ukształtował się na poziomie 28%. Natomiast inne korzyści stanowiły średnio 12% całkowitego wynagrodzenia top menedżerów.

Procentowy udział wynagrodzenia podstawowego w wynagrodzeniu całkowitym

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Procentowy udział premii i nagród w wynagrodzeniu całkowitym

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Procentowy udział innych korzyści w wynagrodzeniu całkowitym

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Średnie wynagrodzenia menedżerów w bankach


Wśród banków notowanych na GPW w 2014 roku najwyższe wynagrodzenia dla kadry zarządzającej oferował bank Pekao SA – średnia pensja menedżera wyniosła w nim 2 730 033 PLN. Na drugim miejscu uplasował się ING Bank Śląski SA, gdzie średnie wynagrodzenie zarządzających wyniosło 2 492 371 i było o 9% niższe niż w banku Pekao SA. Na trzecim miejscu w rankingu znalazł się mBank SA – 2 270 902 PLN.

Najwyższe wynagrodzenia w wybranych bankach:
1. Bank Pekao SA – 7 170 000 PLN
2. ING Bank Śląski SA – 3 846 000 PLN
3. mBank SA – 3 541 451 PLN


Banki z najwyższymi średnimi wynagrodzeniami menedżerów
(w obliczeniach uwzględniono osoby, które przepracowały cały 2014 rok)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Najlepiej zarabiający menedżerowie w 2014 roku


W 2014 roku po raz kolejny najwyższe wynagrodzenie otrzymał Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. Jego wynagrodzenie wyniosło 7 170 000 PLN. Na drugim miejscu w rankingu uplasował się Richard Gaskin z rocznym wynagrodzeniem w wysokości 4 249 000 PLN. Spośród kobiet, które zasiadły w zarządach banków w 2014 roku, najwyższe wynagrodzenie otrzymała Małgorzata Kołakowska – prezes ING Banku Śląskiego SA (3 846 000 PLN) – zajęła trzecie miejsce w zestawieniu.
Dziesięciu najlepiej zarabiających menedżerów łącznie zarobiło w 2014 roku 37 619 861 PLN.

7 170 000 PLN zarobił w 2014 roku
prezes zarządu banku Pekao SA.


Wynagrodzenia 5 najlepiej zarabiających menedżerów banków w 2014

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Wynagrodzenia menedżerów w bankach o różnym poziomie przychodów


Wynagrodzenia menedżerów w bankach o różnej wielkości przychodów
(osoby, które przepracowały cały 2014 rok)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Jednym z czynników, który różnicował poziomy wynagrodzeń menedżerów, była wielkość osiągniętych przychodów za 2014 rok. Najniższe roczne płace otrzymali zarządzający bankami o przychodach nieprzekraczających 3 mld PLN. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 1 142 000 PLN. Najwyższe wynagrodzenia ¬ 2 071 312 PLN otrzymywali menedżerowie w bankach, w których roczne przychody były na poziomie od 3 do 5,99 mld PLN. Natomiast banki, które generowały największe przychody –6 mld PLN i więcej – płaciły o 146 702 PLN mniej. Mediana wynagrodzeń w tych bankach wyniosła 1 924 610 PLN.

Mediana wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje w bankach
o przychodach poniżej 3 mld PLN (osoby, które przepracowały cały 2014 rok)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Wynagrodzenia menedżerów w bankach o różnym poziomie zysku netto


Jednym z kluczowych czynników, który różnicował wynagrodzenia całkowite menedżerów był poziom osiągniętego zysku netto. Ogólne tendencje pokazują, że im większy zysk osiągał bank, tym wyższe były wynagrodzenia zarządzających. Najwięcej zarabiały osoby pracujące w bankach, które wygenerowały powyżej 1 mld PLN zysku netto. Otrzymały one roczną płacę w wysokości 2 051 772 PLN.

Wynagrodzenia menedżerów banków, które osiągnęły najwyższe zyski netto w 2014 roku (powyżej 1 mld PLN) były wyższe o 80% od pensji osób zarządzających bankami, które wygenerowały zyski poniżej 300 mln PLN.


Wynagrodzenia menedżerów w bankach o różnym poziomie zysków netto
(osoby, które przepracowały cały 2014 rok)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Wynagrodzenia menedżerów w bankach o różnym poziomie zatrudnienia


Najniższe płace w 2014 roku otrzymywali menedżerowie banków, w których liczba pracujących osób nie przekraczała 5 tys. W ich przypadku mediana wynagrodzeń wyniosła 1 042 000 PLN. Natomiast najwyższe pensje otrzymywały osoby zarządzające bankami, które zatrudniają powyżej 10 tys. pracowników. W ich przypadku mediana wynagrodzeń wyniosła 1 924 610 PLN.

Wynagrodzenia menedżerów w bankach o różnym poziomie zatrudnienia
(osoby, które przepracowały cały 2014 rok)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku"Fundusz wynagrodzeń


W 2014 roku mediana wielkości rocznych funduszy wynagrodzeń zarządów banków notowanych na GPW wyniosła 13 641 500 PLN.
W przypadku 10 banków (71% próby) fundusz przeznaczony na wynagrodzenia top menedżerów mieścił się w przedziale od 10 do 20 mln PLN. Trzy banki przeznaczyły na pensje swojej kadry zarządzającej mniej niż 10 mln PLN. Najwięcej na pensje swoich zarządzających przeznaczył Bank Zachodni WBK – ponad 21 mln PLN, a najmniej Bank Ochrony Środowiska – 5,8 mln PLN.

O raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku” składa się z czterech części.

W części I przedstawiono analizy wynagrodzeń członków zarządów w zależności od takich zmiennych jak: pełniona funkcja, wielkość aktywów, wielkość kapitałów własnych, wielkość przychodów, zysk netto, zysk operacyjny, wielkość zatrudnienia oraz wskaźniki EPS, ROA, ROE, ROS. Dane o zarobkach przedstawiono tylko dla osób, które przepracowały cały 2014 rok.
Część II zawiera zestawienia indywidualnych wynagrodzeń. Przedstawiono w niej płace 103 menedżerów, którzy pełnili swoje funkcje w 2014 roku.
Część III zawiera analizy dotyczące funduszy wynagrodzeń menedżerów w poszczególnych bankach. Obliczono również produktywność i rentowność funduszy wynagrodzeń zarządów.
W części IV przedstawiono praktyki dotyczące raportowania wynagrodzeń menedżerów przez poszczególne banki. Przedstawiono również informacje, ile banków publikuje dane o różnych składnikach płac.

Metodologia badania


 1. W raporcie przedstawiamy dane pochodzące ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub sprawozdań z działalności zarządów spółek za lata 2013 i 2014.
 2. Prezentowane dane dotyczą wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym w analizowanym roku. Kwoty wynagrodzeń pokazane w raporcie nie obejmują wartości przekazanych instrumentów finansowych (akcji, opcji) oraz wynagrodzeń należnych i potencjalnie należnych. Wynika to ze znaczących różnic w raportowaniu tego składnika wynagrodzenia przez poszczególne spółki.
 3. Z analiz wyłączono osoby, które w 2014 roku nie otrzymały wynagrodzenia lub nie przepracowały pełnego roku.
 4. Z analiz wyłączono osoby, które pobierały wynagrodzenie w 2014 roku a ich stosunek pracy został zakończony przed 01.01.2014 r.
 5. Uwzględniony w obliczeniach fundusz wynagrodzeń zarządów obejmuje wysokość wynagrodzeń wszystkich osób: prezesów, wiceprezesów i członków zarządów zatrudnionych w spółce, bez względu na okres pełnienia funkcji.


Definicje


Roczne wynagrodzenie - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku jest to: „(…) wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych.”
Kwoty wynagrodzeń pokazane w raporcie nie obejmują wartości przekazanych instrumentów finansowych (akcji, opcji) oraz wynagrodzeń należnych i potencjalnie należnych. Wynika to ze znaczących różnic w raportowaniu tego składnika wynagrodzenia.

Wynagrodzenie podstawowe - Stały składnik wynagrodzenia brutto, czyli płaca zasadnicza określona w umowie o pracę.

Premia - Zmienny składnik wynagrodzenia brutto, którego przyznanie jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów krótkoterminowych
(do roku).

Inne korzyści - Pozostałe składniki wynagrodzenia brutto, które nie stanowią wynagrodzenia podstawowego oraz premii.

Mediana - Wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 20 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie banków niższe, a w połowie wyższe od 20 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

Dolny kwartyl - Wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 15 000 PLN, to 1/4 osób w danej grupie zarabia poniżej, a 3/4 powyżej 15 000 PLN.

Górny kwartyl - Wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 25 000 PLN, to 3/4 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 1/4 powyżej 25 000 PLN.

Pierwszy decyl - Wartość, poniżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli 1’ decyl wynosi 10 000 PLN, to 10% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 90% powyżej 10 000 PLN.

Dziewiąty decyl - Wartość, powyżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli 9’ decyl wynosi 30 000 PLN, to 90% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 10% powyżej 30 000 PLN.

Odchylenie standardowe - w uproszczeniu jest to średni rozrzut wynagrodzeń wokół średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym bardziej skupione są obserwacje. Jeżeli średnia wynosi 3 000 PLN a odchylenie standardowe 1 000 PLN, to w uproszczeniu oznacza, że wynagrodzenia leżą przeciętnie ± 1 000 PLN od średniej. Odchylenie standardowe prezentowane jest w raporcie gdy próba statystyczna wynosi co najmniej 5 niepowiązanych kapitałowo zakładów i 5 pracowników.

Wartość minimalna - Najniższa wartość dla analizowanej próby badawczej.

Wartość maksymalna - Najwyższa wartość dla analizowanej próby badawczej.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".