Słownik

Specjalne stawki płacowe

Stawki płacy zasadniczej, zwykle wyższe niż stawki przyjęte w ramach poszczególnych kategorii zaszeregowania. Mogą zostać uwzględnione podczas tworzenia regulaminu wynagrodzeń, przez co pozwalają na elastyczność w przypadku konieczności wynagradzania danego pracownika powyżej przyjętej dla jego stanowiska kategorii. Np., kiedy następuje konieczność zatrudnienia lub zatrzymania kluczowego pracownika. Alternatywą dla stworzenia specjalnej stawki płacowej jest wprowadzenie dodatku wyrównawczego lub premii wyrównawczej. Stawki tego rodzaju stosowane są w sytuacjach, kiedy na rynku brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Patrz też: Premia za pozostanie w firmie, Dodatek wyrównawczy, premia wyrównawcza
Zobacz więcej haseł