Słownik

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników (odpowiednik ZUS).
Zobacz więcej haseł