Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Brand manager 11700 PLN
Grafik komputerowy 5830 PLN
Adiunkt 7150 PLN
Makijażysta 4520 PLN
Szlifierz 5160 PLN
Telemarketer 4490 PLN
Inżynier produktu 6450 PLN
Inżynier produktu 10210 PLN
Pilarz 4850 PLN
Analityk Big Data 9570 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Nasze konferencje

Wynagradzanie menedżerów średniego i wyższego szczebla

W dniach 22 i 23 lutego w krakowskim Hotelu Starym odbyła się Konferencja „Wynagradzanie menedżerów średniego i wyższego szczebla”. Konferencję zorganizowała firma Sedlak & Sedlak.Partnerem merytorycznym wydarzenia była Katedra Zarządzania Personelem Profesora Aleksego Pocztowskiego Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Pierwszy dzień wystąpień rozpoczęto blokiem tematycznym „Tendencje w wynagradzaniu menedżerów”. Swoją prelekcję o ładzie korporacyjnym i wynagradzaniu menedżerów wygłosił dr hab. Piotr Urbanek z Uniwersytetu Łódzkiego. Jakub Han z Sedlak & Sedlak przedstawił wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych, a Malwina Raducka (Sedlak & Sedlak) pokazała przykłady budowania pakietu wynagrodzeń w kontraktach menedżerskich. Gorącą dyskusję wywołał problem jawności wynagrodzeń w spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie.

W kolejnym bloku poruszono tematykę metod wyceny pracy menedżera. Wykład plenarny wygłosiła prof. dr hab. Marta Juchnowicz z SGH. O wpływie kompetencji menedżerów i liderów na ich wynagrodzenie mówił dr hab. Tadeusz Oleksyn. O tym, jak wartościuje się pracę menedżerów w RR Donnelley, opowiadała Teresa Walewska (RR Donnelley Europe).

W ostatniej części pierwszego dnia konferencji zastanawiano się nad konstruowaniem pakietu wynagrodzeń menedżerów. O banku premii – jako skutecznym narzędziu budowania lojalności menedżerów - traktował wykład dr Kazimierza Sedlaka, a Olech Bestrzyński, kierownik ds. wynagrodzeń Kompanii Piwowarskiej, przedstawił praktykę wynagradzania menedżerów średniego szczebla w jego firmie.

Po wszystkich wystąpieniach odbył się minipanel dyskusyjny na temat sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy konferencji dzielili się swoimi uwagami na temat wzrostu płac w Polsce w ostatnim okresie oraz tendencjach na przyszłość. Goście konferencji poruszyli także problematykę wzrostu żądań płacowych różnych grup zawodowych.

Drugi dzień konferencji rozpoczęto od kwestii wynagrodzeń odroczonych. Prelekcję wygłosił Tomasz Dejtrowski (Compensation & Benefits Manager, Coca – Cola HBC Polska), który omówił praktyczne aspekty wynagrodzeń odroczonych menedżerów wyższego szczebla. Z kolei Tomasz Jęda z Telekomunikacji Polskiej pokazał, jak wprowadzono program opcji na akcje w TP S.A. Gości szczególnie zaintrygowała problematyka uznaniowości we wdrożonym programie Telekomunikacji Polskiej.

Aspekty systemów motywacyjnych w praktyce przedstawiali Maciej Rosa z In – Consulting („Pułapki premiowania”), Agnieszka Rzenno z Fortis Bank Polska S.A. („Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska S.A”) oraz Maciej Dubis z Hewitt Associates Sp. z o.o. („Systemy motywacyjne i premiowanie w światowej korporacji”). Po wystapieniach wszystkich uczestników słuchacze zastanawiali się nad przyczyną niskiej rotacji w Fortis Banku oraz nad tym, czy i jak należy motywować bodźcami długoterminowymi pracowników szczebli niższych.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa na temat „Czy i jak motywować menedżerów” prowadzona przez prof. dr hab. Aleksego Pocztowskiego (AE Kraków). W dyskusji uczestniczyli: dr Kazimierz Sedlak, dr hab. Tadeusz Oleksyn, Tomasz Dejtrowski – Coca Cola HBC Polska Sp z o.o., Ewa Latkowska – GE Power Controls Sp. z o.o. Burzliwą wymianę zdań wywołało poruszenie kwestii jawności wynagrodzeń. Można powiedzieć, że na sali było tyle samo zwolenników, co przeciwników jawności. Zadano także istotne pytania o kierunek rozwoju systemów wynagradzania menedżerów.

Program konferencji wywołał wiele interesujących dyskusji i ożywioną wymianę poglądów. Zgodnie z oczekiwaniami uczestników organizatorzy zapewnili, że idea organizowania konferencji poświęconych problematyce wynagradzania menedżerów będzie kontynuowana.

Michał Skierski
Sedlak & Sedlak


Materiały z konferencji