Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 4090 PLN
Specjalista helpdesk 4390 PLN
Ratownik medyczny 3910 PLN
Pracownik recepcji 3400 PLN
Technik weterynarii 3270 PLN
HR biznes partner 9130 PLN
Sap consultant 13690 PLN
Kierownik pociągu 4930 PLN
Operator kamery 4370 PLN
Ekspedytor 3790 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Charles Bedaux

Urodzony w Paryżu, żył w latach 1886-1944. Po ukończeniu studiów wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W historii zarządzania jest on zaliczany do nurtu Industrial Engineering. Bedaux stworzył (i opublikował w 1916) pierwsze metody analityczne normowania, wartościowania i wynagradzania pracy robotników przemysłowych, znane pod nazwą: system Bedaux. W jego ramach zdefiniował jednostkę 1 Bedaux, jako ilość pracy robotnika w ciągu 1 minuty, wraz z przewidzianym odpoczynkiem. Zakładał, że wynagrodzenie pracownika powinno zależeć wyłącznie
od rodzaju pracy, nie zaś od wykształcenia czy innych walorów wykonawcy.
Z tego wynikała potrzeba przeprowadzania punktowej oceny wymagań stawianych wykonawcom różnego rodzaju prac.

Dla potrzeb pomiaru Bedaux opracował szereg kryteriów syntetycznych, tzw. kryteriów stopnia trudności pracy, którym przypisywał określoną liczbę punktów. Kryteria te to:
1. Wykształcenie, doświadczenie, zręczność
2. Odpowiedzialność i wysiłek umysłowy
3. Wysiłek psychofizyczny
4. Ryzyko zawodowe
Wyżej wymienione kryteria dotyczą pierwotnej wersji metody oraz wartościowania pracy robotników fizycznych. Z biegiem lat Bedaux udoskonalił swoją metodę, tak aby można ją było też wykorzystać w sposób uniwersalny - do wartościowania pracy kadr biurowych i kierowniczych. Wymagało to dodania dwóch następujących kryteriów:
5. Właściwości umysłowe (duchowe)
6. Właściwości moralne

Bedaux przydzielił specjalistom jedynie funkcje doradcze, a ocenę pozostawiał kierownictwu przedsiębiorstwa. Starał się, aby system stał się uniwersalny i objął także pracowników biurowych i kierownictwo. Założenia systemu Bedaux zostały udoskonalone przez Towarzystwo Jego imienia. W Nowym Jorku założył Bedaux Corporation, przedsiębiorstwo doradcze, zajmujące się wdrażaniem jego systemu w Ameryce i za granicą. Pierwsze wdrożenia objęły przemysł włókienniczy i gumowy. System zastosowały takie firmy, jak: General Motors, Du Pont, ITT, Standard Oil, Kodak. Bedaux stworzył międzynarodową sieć doradztwa w zakresie naukowej organizacji, którą kierował na odległość. W czasie II Wojny miał biura w 22 krajach i zatrudniał 400 konsultantów. Jest autorem książki „The Bedaux efficiency course for industrial application” (1917).