Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zmiana systemu premiowania w CANPACK. Wywiad z Dariuszem Drobniakiem

06.11.2023 Faustyna Wydra
O zmianie systemu premiowania w CANPACK rozmawiamy z Dariuszem Drobniakiem, Global Compensation Managerem, prelegentem na XVIII Krakowskim Forum Wynagrodzeń.

Dlaczego podjęli Państwo decyzję o zmianach? Co było główną przyczyną?
Głównymi powodami zmiany systemu był zbyt duży udział premii w wynagrodzeniu całkowitym oraz chęć zwiększenia transparentności zasad i kryteriów premiowych.

Zmiany w Państwa systemie premiowania polegały m.in na uzależnieniu premii od kondycji finansowej firmy oraz grade’u. Co okazało się najcięższą, a zarazem kluczową zmianą?
Najtrudniejszą zmianą była zmiana częstotliwości wypłaty premii dla stanowisk biurowych – z kwartalnej na roczną. Pracownicy byli przyzwyczajeni do wypłat kwartalnych i ta zmiana wiązała się ze zmianą ich nawyków.

Każdej zmianie towarzyszy opór ze strony pracowników. W jaki sposób objawiał się on wśród Państwa pracowników? Jak Państwo sobie z nim poradzili?
Pracownicy zwracali się do nas bezpośrednio lub przez Managerów. Rozmowy z Pracownikami były przeprowadzane kilkukrotnie przy okazji pierwszej zmiany. Głównie były to spotkania Rady Pracowniczej, gdzie zapraszaliśmy wszystkich chętnych.

Czy któreś grupy miały problem z akceptacją nowego sytemu, jeżeli tak, które i jakie elementy tego systemu budziły ich największy sprzeciw?
Największy problem dotyczył grupy Kierowników, głównie dlatego, że najmniejsza część premii była włączana do podstawy przy jednoczesnej zmianie premii kwartalnej na roczną.

Jak wprowadzenie kryterium "maksimum = 120% targetu" wpłynęło na efektywność pracowników?
Znaczący wpływ nastąpił przede wszystkim na kontrolę kosztów. Racjonalna gospodarka kosztami wprost wpływa na wynik firmy oraz premię pracowników.

Czy przy przesuwaniu procentu premii do wynagrodzenia zasadniczego braliście Państwo pod uwagę historyczną wypłacalność premii czy przesuwaliście premie w 100%?
Premia była przesuwana, tak, żeby wynagrodzenie całkowite nie uległo zmianie. Braliśmy pod uwagę wynagrodzenie docelowe.

Jakie korzyści przyniosła modyfikacja systemu?
Podstawowa korzyść to uzależnienie premii od wyników firmy oraz uniezależnienie od sezonowości.

Co okazało się nieskuteczne i na co przy kolejnych zmianach będą Państwo zwracać szczególną uwagę?
Nie sprawdza się wprowadzanie identycznych poziomów premii we wszystkich krajach. Poziom premii powinien być ustalany lokalnie.

Czy mają Państwo w planach przyszłe modyfikacje systemu?
Nie, po trzeciej zmianie skończyliśmy transformację. Jedynie KPI premiowe będą ustalane corocznie (zmiana w zależności od aktualnych potrzeb firmy)

Jakie rady dałby Pan firmom, które chcą zmienić lub są w trakcie zmiany systemu premiowania?
Otwarta komunikacja z pracownikami, pokazanie co się zmieni i jak to wpłynie na sytuacje pracownika. Ponadto sprawdza się jednoczesne wprowadzanie zmian z corocznym procesem przeglądu wynagrodzeń.

Dziękuję za rozmowę!

Jeżeli zainteresował Państwa temat wywiadu, zapraszamy do przeczytania artykułu podsumowującego XVIII KFW oraz obejrzenia wystąpienia Pana Dariusza Drobniaka. W naszym sklepie znajdują się materiały video z XVIII Krakowskiego Forum Wynagrodzeń.


Faustyna Wydra
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".