Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń osób, które ukończyły publiczne uczelnie techniczne w Polsce

01.03.2021 Karolina Jurczak
W niniejszym artykule zawarto zestawienie zarobków osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia uczelni technicznych, nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
Informacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Spośród osób, które ukończyły publiczne uczelnie techniczne w Polsce najwyżej opłacane w 2020 roku były osoby po Politechnice Warszawskiej (mediana 7 641 PLN brutto). O ponad 600 PLN mniej zarabiali przeciętnie alumni Politechniki Wrocławskiej. Najniższą medianę wynagrodzeń osiągnęli inżynierowie i magistrzy inżynierowi po politechnikach z: Rzeszowa (5 094 PLN brutto), Białegostoku (5 221 PLN brutto) i Kielc (5 725 PLN brutto).

Wynagrodzenia całkowite osób w 2020 roku, które ukończyły publiczne uczelnie techniczne
w Polsce (brutto w PLN)

szkoła wyższa

 

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Politechnika Warszawska (PW)

2 021

 

5 493

 

7 641

 

12 000

 

Politechnika Wrocławska (PW)

2 350

 

5 094

 

7 004

 

10 188

 

Wojskowa Akademia Techniczna

420

 

5 200

 

7 004

 

10 000

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)

2 291

 

4 900

 

6 700

 

10 000

 

Politechnika Gdańska (PG)

1 398

 

4 800

 

6 529

 

10 188

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)

500

 

4 596

 

6 472

 

9 325

 

Politechnika Łódzka (PŁ)

1 180

 

4 584

 

6 400

 

9 200

 

Politechnika Poznańska (PP)

 

1 504

 

4 800

 

6 367

 

9 100

 

Politechnika Śląska (Gliwice) (PŚ)

2 054

 

4 700

 

6 240

 

8 915

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PK)

1 217

 

4 500

 

6 240

 

9 200

 

Politechnika Lubelska (PL)

542

 

4 120

 

5 731

 

7 700

 

Politechnika Częstochowska (PC)

580

 

4 290

 

5 731

 

8 000

 

Politechnika Opolska (PO)

416

 

4 300

 

5 731

 

7 668

 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (PŚ)

442

 

4 163

 

5 725

 

8 428

 

Politechnika Białostocka (PB)

593

 

4 000

 

5 221

 

7 500

 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (PR)

787

 

4 000

 

5 094

 

7 000

 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKarolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".