Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Majster budowy 5860 PLN
Konstruktor R&D 5990 PLN
Inżynier serwisu 5130 PLN
Nauczyciel religii 3930 PLN
Opiekunka do dzieci 2900 PLN
Portier 2900 PLN
Kierownik pensjonatu 6850 PLN
Spedytor krajowy 5070 PLN
Chemik 4710 PLN
Dostawca potraw 2740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki korepetytorów w Polsce w 2018 roku

04.09.2018 Emilia Zuzia
Poniższy artykuł przedstawia analizę zarobków korepetytorów w Polsce, przeprowadzoną na podstawie danych z 72 624 ogłoszeń opublikowanych na portalach internetowych. Dane zebrane zostały w marcu 2018 roku.

Wymagania od korepetytora


Osoba, która chce udzielać korepetycji, nie musi posiadać szczególnego wykształcenia. Najważniejsze u korepetytora są umiejętności, wiedza oraz doświadczenie. Dodatkowym atutem jest posiadanie przez osobę udzielającą płatnych lekcji przygotowania pedagogicznego czy wyższego wykształcenia, jednak nie jest to koniecznością.

Zarobki


Poniżej prezentujemy wyniki naszych analiz powstałych w oparciu o informacje z 72 624 ogłoszeń internetowych. Dane zostały zebrane w marcu 2018 roku i są przedstawione według stawek za 60 minut lekcji.

Średnia za godzinę pracy korepetytora w Polsce wynosi 33,81 PLN. Mediana za godzinę pracy to 30 PLN. Najwyższe stawki za prywatne lekcje sięgają 200 PLN.

Zarobki korepetytorów w 2018 roku (w PLN)

próba

średnia

mediana

za godzinę

72 623

33,81

30

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w Internecie


Kwoty publikowane w ogłoszeniach korepetytorów są wyraźnie zdominowane przez stawki 30 oraz 40 PLN za godzinę pracy.

Zarobki w miastach


Poniżej prezentujemy zarobki korepetytorów w różnych miastach Polski. Uwzględniliśmy te miasta, w których próba wyniosła co najmniej 50 ogłoszeń. Z danych wynika, iż osoby udzielające płatnych lekcji najwięcej mogą zarobić w Konstancinie-Jeziornie (52,8 PLN), Mińsku Mazowieckim (51,6 PLN), Otwocku (50,7 PLN) oraz w Warszawie (50,2 PLN). Wysokie ceny (ok. 47 PLN) za lekcje występują również w Kobyłce, Elblągu oraz Skawinie.

Zarobki korepetytorów w miastach,
w których stawki godzinowe są najwyższe (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieNajniższe średnie godzinowe zarobki w miastach nie przekraczają 30 PLN. Najmniejsze kwoty dla próby 50 ogłoszeń występują w Mielcu i wynoszą 20,5 PLN. Niewiele wyższa średnia cena za godzinę korepetycji występuje w Oławie (21,3 PLN), Kędzierzynie-Koźlu (21,5 PLN) czy Nowym Targu
(24,1 PLN).

Zarobki korepetytorów w miastach,
w których stawki godzinowe są najniższe (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieLiczba ogłoszeń


Analizując stawki w wybranych miastach warto zwrócić uwagę na miejscowości, w których próba okazała się największa. Najwięcej ogłoszeń zostało opublikowanych w Poznaniu (6 776 ogłoszeń), Krakowie (5 880 ogłoszeń) oraz Łodzi (5 176 ogłoszeń). Warszawa w tym zestawieniu znalazła się na 6. miejscu z liczbą ogłoszeń 3 080. Spośród miast, w których liczba ogłoszeń jest największa (próba powyżej 1 500 ogłoszeń), najniższe stawki godzinowe korepetycji funkcjonują w Toruniu (27,7 PLN), Łodzi (30,9 PLN) i Lublinie (32,1 PLN).

Zarobki korepetytorów w miastach,
w których liczba publikowanych ogłoszeń jest największa (w PLN)

miasto

próba

średnia

mediana

 

Poznań

6 776

33,8

30

 

Kraków

5 880

33,2

30

 

Łódź

5 176

30,9

30

 

Wrocław

5 100

34,1

30

 

Katowice

3 207

32,2

30

 

Warszawa

3 080

50,2

50

 

Toruń

1 569

27,7

25

Lublin

1 540

32,1

30

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InterneciePrzedmioty najwyżej i najniżej opłacane


Z zebranych danych wynika, iż najwyżej opłacanymi przedmiotami, są: rachunek prawdopodobieństwa (41 PLN), rysunek techniczny (39,3 PLN) oraz emisja głosu (38,8 PLN). Najniższe stawki za godzinę otrzymują korepetytorzy udzielający lekcji z politologii (28,7 PLN), logistyki (29,7 PLN) oraz marketingu (30,9 PLN).

Przedmioty o najwyższych stawkach za godzinę zajęć w 2018 roku (w PLN)

przedmiot

próba

średnia

rachunek prawdopodobieństwa

92

40,1

rysunek techniczny

119

39,3

mechanika

212

39,0

emisja głosu

92

38,8

matematyka dyskretna

75

38,3

matematyka wyższa

302

38,2

wytrzymałość materiałów

162

38,1

logopedia

155

38,0

aktorstwo

71

37,7

ekonometria

168

37,6

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieNauka języków obcych


Wśród języków obcych, według kryterium największej liczby ogłoszeń, góruje język angielski (15 938). Kolejnym językiem jest niemiecki, ale już ze znacznie mniejszą liczbą ofert – 5 200. Na podium znalazł się także hiszpański z 2 230 ofertami korepetycji. Najmniej, bo tylko po dziewięć ofert ze wszystkich województw odnotowaliśmy z języka litewskiego, białoruskiego oraz bułgarskiego.

Języki, z których korepetycje
ogłaszano najczęściej i najrzadziej w 2018 roku

przedmiot

próba

średnia

język angielski

15 938

33,6

język niemiecki

5 200

33,2

język polski

3 903

33,0

język hiszpański

2 230

33,9

język francuski

2 108

33,3

język koreański

22

42,2

język hebrajski

17

40,0

język litewski

9

45,0

język bułgarski

9

36,9

język białoruski

9

28,3

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieForma korepetycji


Korepetycje mogą być udzielane na różne sposoby, np. okazjonalnie lub w sposób ciągły. Wybór miejsca edukacji także może się różnić, gdyż korepetytor udzielać ich może w swoim domu, biurze lub miejscu wskazanym przez klienta. Udzielanie korepetycji może być dodatkowym źródłem dochodu, jednak stałe prowadzenie takiej działalności to także pomysł na życie i szansa na osiąganie satysfakcjonujących zarobków.

Zestawienie najczęściej udzielanych korepetycji (w PLN)

przedmiot

próba

średnia

mediana

język angielski

15 938

33,7

30

matematyka

15 161

33,8

30

chemia

6 318

33,4

30

język niemiecki

5 200

33,2

30

język polski

3 903

33,0

30

biologia

2 545

33,0

30

fizyka

2 544

34,5

30

język hiszpański

2 230

34,0

30

język francuski

2 108

33,2

30

język rosyjski

1 824

33,3

30

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieCoraz częściej korepetytorzy ogłaszają, iż udzielają lekcji online. To wygodna forma korepetycji, która pozwala zaoszczędzić czas.

Poniżej znajduje się zestawienie korepetycji z przedmiotów, które najczęściej są udzielane w formie korepetycji online. Przeważają ogłoszenia dotyczące języka angielskiego, w przypadku którego próba wynosi 7 211. Kolejnym popularnym przedmiotem, z którego prowadzone są lekcje w formie online, jest chemia – 2 735 ogłoszeń.

Zestawienie najczęściej udzielanych
korepetycji w formie online i stacjonarnie (w PLN) w 2018 roku

 

średnia (w PLN)

przedmiot

stacjonarnie

online

język angielski

33,7

34,0

chemia

33,4

33,0

język niemiecki

33,2

33,2

język polski

33,0

33,0

biologia

33,2

33,4

fizyka

34,5

34,3

język francuski

33,3

33,6

język rosyjski

33,3

33,5

język francuski

33,3

33,5

język rosyjski

33,3

34,4

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InterneciePoniższy schemat przedstawia ceny korepetycji z najczęściej oferowanych przedmiotów w poszczególnych województwach. Ceny zawarte w ogłoszeniach z województwa mazowieckiego są najwyższe.

Zestawienie województw
oraz cen korepetycji z poszczególnych przedmiotów

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieNajczęściej ogłaszane korepetycje w wybranych miastach
Poznań jako miasto wyróżnia się dużą liczbą ofert korepetycji z języka angielskiego (1 397) oraz matematyki (1 272). Ceny za 60 minut lekcji są zbliżone i wynoszą odpowiednio 32,55 PLN i 32,46 PLN. W Krakowie, Łodzi i Wrocławiu przeważają ogłoszenia z matematyki, natomiast ceny wahają się tam od 33 PLN do 33,78 PLN.

Najczęściej ogłaszane
korepetycje w wybranych miastach w 2018 roku

miasto

przedmiot

próba

średnia

Poznań

język angielski

1397

32,5

Poznań

matematyka

1272

32,5

Kraków

matematyka

1223

33,0

Łódź

matematyka

1127

30,8

Wrocław

matematyka

1034

33,8

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InterneciePodsumowanie


Najwyższe zarobki osiągają korepetytorzy z województwa mazowieckiego oraz ci, którzy uczą przedmiotów ścisłych tj. rachunku prawdopodobieństwa, mechaniki, czy matematyki dyskretnej. Najpopularniejsze oferty płatnych lekcji dotyczą korepetycji z języka angielskiego, matematyki, chemii oraz języka niemieckiego.

Najwięcej ogłoszeń publikowanych jest w województwie śląskim, wielkopolskim, małopolskim oraz mazowieckim. Natomiast miastem wyróżniającym się pod względem liczby ogłoszeń jest Poznań.

Najczęściej wśród języków obcych ogłaszane są korepetycje z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego czy francuskiego.


Bibliografia
  1. Biznes.gov.pl, Chcę udzielać korepetycji, https://www.biznes.gov.pl/poradnik/-/scenariusz/197-KOREPETYCJE, [dostęp w dniu 17.03.2018r.].

  2. E-korepetycje, Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017, https://www.e-korepetycje.net/download/raport-z-cen-korepetycji-2017.pdf, 2016/2017 rok, [dostęp w dniu 21.03.2018r.].

  3. http://www.korepetycje24.com/, [dostęp w dniu 20.03.2018r.].

  4. Superbiz.pl, Pomysł na biznes. Legalny korepetytor, http://superbiz.se.pl/firma/pomysl-na-biznes-legalny-korepetytor_888914.html, 2017 rok, [dostęp w dniu 18.03.2018r.].

  5. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, 2007 rok, str. 193.
Emilia Zuzia
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".