Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Majster budowy 5860 PLN
Planista produkcyjny 5300 PLN
Nauczyciel 3830 PLN
Cukiernik 3410 PLN
Pracownik bistro 2900 PLN
Windykator 4900 PLN
Sortowacz listów 3310 PLN
Prawnik 5510 PLN
Doradca leasingowy 5910 PLN
Wykrawacz 4000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki absolwentów uniwersytetów publicznych w Polsce w 2022 roku

14.03.2023 Weronika Wróbel
Niniejszy artykuł zawiera zestawienie zarobków osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia uniwersytetów publicznych.
Wśród absolwentów uniwersytetów publicznych w Polsce najwyżej opłacani w 2022 roku byli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosiła 8 000 PLN brutto. Nieco mniej zarabiali absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – mediana 7 500 PLN brutto. Najniższą medianę wynagrodzeń osiągnęły osoby z dyplomem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (mediana 6 000 PLN brutto) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (5 851 PLN brutto).

Należy zwrócić uwagę, że zarobki absolwentów danej uczelni zależą od wielu czynników. Oprócz jakości nauczania determinuje je branża zatrudnienia czy wielkość miasta, w którym pracuje absolwent. Świetnie wyszkoleni absolwenci, w mało docenianym przez rynek pracy obszarze będą zarabiali mniej niż ich koledzy z wysoko płatnych branż takich jak np. IT.
Na podstawie poniższych zestawień nie można porównywać jakości kształcenia na wspomnianych uczelniach.

Wynagrodzenia całkowite absolwentów uniwersytetów publicznych w Polsce w 2022 roku (brutto PLN)

Nazwa szkoły wyższej

Próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

Uniwersytet Warszawski (UW)

2 662

5 901

8 000

11 014

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE)

1 217

5 677

7 500

11 000

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

1 473

5 500

7 350

10 500

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)

1 320

5 400

7 146

10 300

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

1 117

5 237

7 000

10 112

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)

1 782

5 237

6 966

10 000

Uniwersytet Gdański (UG)

1 639

5 000

6 600

9 500

Uniwersytet Łódzki (UŁ)

1 773

4 900

6 600

9 792

Uniwersytet Wrocławski (UW)

1 384

5 000

6 559

9 124

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 w Poznaniu (UAM)

1 498

4 962

6 400

8 903

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

1 069

4 749

6 257

9 000

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

1 118

4 500

6 000

8 500

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

1 000

4 408

5 851

8 410

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Informacje o badaniu: W 2022 roku w badaniu uczestniczyło ponad 101 tys. osób. Wśród uczestników 59% to osoby poniżej 35 lat, 72% to osoby o wykształceniu wyższym, 74% mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych, a 48% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do uczestnictwa w aktualnej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Link do badania znajduje się tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania z Podsumowaniem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje o wynikach badania.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, by ustalić wynagrodzenia pracowników – sprawdź nasze Raporty płacowe.


Weronika Wróbel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".