Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Audytor zewnętrzny 9140 PLN
Dyrektor regionalny 17930 PLN
Account manager 9180 PLN
Operator DTP 5510 PLN
Nauczyciel muzyki 6200 PLN
Programista .NET 10570 PLN
Stylistka modowa 4740 PLN
Javascript developer 9180 PLN
Biochemik 5830 PLN
Laminiarz 5480 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w zawodach deficytowych w Polsce w 2015 roku

02.02.2016 Maria Hajec
Jak wynika z raportu „Barometr zawodów 2016” przygotowanego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , wśród zawodów deficytowych w Polsce znalazło się dokładnie szesnaście profesji. Za jedną z głównych przyczyn niedoboru odpowiedniej liczby kandydatów uznaje się mało atrakcyjne warunki pracy oferowane przez pracodawców, w tym również niesatysfakcjonujące wynagrodzenia. Jednak jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za 2015 rok przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, niskie wynagrodzenia to nie jedyne źródło problemów. Mimo oferowania atrakcyjnych stawek wynagrodzeń pracodawcy mają trudności z pozyskaniem odpowiedniej liczby pracowników w przypadku niektórych zawodów.

Ile zarabiają przedstawiciele deficytowych profesji?


Wśród piętnastu deficytowych profesji w 2015 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy budowy. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 6 330 PLN. Co więcej, co czwarty przedstawiciel tego zawodu uzyskiwał pensję wyższą niż 8 500 PLN, a co dziesiąty miał do dyspozycji powyżej 11 850 PLN. Na kolejnym miejscu zestawienia znaleźli się przedstawiciele handlowi, którzy otrzymywali co miesiąc przeciętnie 5 350 PLN. Warto jednak pamiętać, że głównym elementem ich wynagrodzeń są prowizje uzależnione od wyników. Następne pozycje zajęli samodzielni księgowi oraz specjaliści automatyki i robotyki, których mediany zarobków wyniosły odpowiednio 4 230 PLN i 4 200 PLN. Przedstawiciele pozostałych dziesięciu profesji zarabiali poniżej średniej krajowej. Wśród nich najskromniejsze pensje, przeciętnie na poziomie 1 900 PLN, uzyskiwali krawcy. Tuż przed nimi znaleźli się cieśle i stolarze oraz pielęgniarki.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób wykonujących zawody deficytowe w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuCo odstrasza pracowników?


Jak wskazują eksperci, jedną z głównych przyczyn deficytu jest to, że kandydaci nie są zainteresowani pracą na warunkach oferowanych przez pracodawcę. Przedstawiciele zawodów deficytowych często skarżą się na niesatysfakcjonujące wynagrodzenie. Dotyczy to przede wszystkim krawców, cieśli, stolarzy oraz pielęgniarek. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku, mediana miesięcznych zarobków krawców nie przekraczała 1 900 PLN brutto. Z kolei cieśle i stolarze otrzymywali w minionym roku przeciętnie 2 448 PLN, a pielęgniarki tylko 2 500 PLN.

Jednak mimo tego, że w przypadku niektórych profesji pracodawcy oferują atrakcyjne wynagrodzenia, problem niedoboru kandydatów nie znika, a nawet się pogłębia. Przykładowo wspomniani już kierownicy budowy i przedstawiciele handlowi uzyskują relatywnie wysokie wynagrodzenia, a i tak liczba ofert pracy dla tych zawodów znacznie przewyższa liczbę kandydatów starających się o pracę. W przypadku przedstawicieli handlowych przyczyną tego stanu rzeczy może być nieatrakcyjny z ich perspektywy sposób wynagradzania, który opiera się głównie na prowizji od wyników. Nawet stosunkowo wysokie wynagrodzenia, nie są często w stanie zrekompensować poczucia braku stabilności i bezpieczeństwa zatrudnienia w tym zawodzie.
Problemy pracodawców nie są związane wyłącznie z kwestiami finansowymi. Wiele firm skarży się na to, że pracownicy nie spełniają ich oczekiwań. Kandydaci często nie posiadają aktualnych kwalifikacji. A w przypadku niektórych wymienionych powyżej deficytowych zawodów takich jak kierowcy, spawacze czy pielęgniarki konieczne jest regularne odnawianie uprawnień bądź dokształcanie.

Infografika


Obecnie prawie każdy pracodawca wymaga od pracowników znajomości języków obcych. Jest to szczególnie istotne w branży usług wspólnych (BPO/SSC), gdzie umiejętność posługiwania się językiem obcym jest niezbędna. Również w branży gastronomicznej czy transportowej jest to bardzo przydatna umiejętność.

Warto pamiętać, że nadwyżka wolnych miejsc osłabia na ogół pozycję przetargową pracodawcy. W rezultacie przedstawiciele deficytowych profesji mogą prowadzić bardziej skuteczne negocjacje w trakcie ustalania swojego wynagrodzenia. Jednak jak pokazują powyższe przykłady, rzeczywistość jest nieco mniej optymistyczna.


Bibliografia
  1. Barometr zawodów 2016, Raport podsumowujący badanie w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy, Kraków 2015, http://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2016/raport_ogolnopolski.pdf [dostęp: 27.01.2016].
Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".