Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk do spraw IT 5710 PLN
Grafik 2D 5560 PLN
Statystyk 3280 PLN
Sprzątacz pojazdów 2690 PLN
Administrator IT 7000 PLN
Financial Controller 8110 PLN
Spedytor lotniczy 5070 PLN
Dróżnik 3340 PLN
Frezer CNC 4530 PLN
Tłoczarz 4100 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku

21.03.2022 Mikołaj Pecold
W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 7 021 osób z województwa zachodniopomorskiego. 55% stanowili mężczyźni, 85% osób miało mniej niż 35 lat, a 82% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana płac w tym województwie wyniosła 5 549 PLN, 25% zarabiało poniżej 4 130 PLN, a 25% powyżej 8 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w województwie zachodniopomorskim (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe zarobki w województwie zachodniopomorskim otrzymywały osoby z branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 093 PLN. Na drugim miejscu znalazła się branża ubezpieczeniowa. Mediana płac w tej branży wyniosła 7 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w województwie zachodniopomorskim w różnych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Mediana płac pracowników szeregowych wyniosła 3 989 PLN. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy z medianą równą 14 053 PLN. 25% dyrektorów z najwyższymi wynagrodzeniami nie zarabiało mniej niż 20 550 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w województwie zachodniopomorskim na różnych szczeblach organizacji (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Mediana ich płac wyniosła 4 181 PLN. Osobami z najwyższymi wynagrodzeniami były osoby z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich płac wyniosła 7 300 PLN. Na drugim miejscu znalazły się osoby z tytułem magistra, których mediana wynagrodzeń była równa 6 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w województwie zachodniopomorskim z różnym poziomem wykształcenia (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".