Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent zarządu 4450 PLN
Opiekun finansowy 5620 PLN
Dyrektor działu B+R 16600 PLN
Nauczyciel domowy 4820 PLN
Asystent kupca 4100 PLN
Media planner 6120 PLN
Przedszkolanka 3190 PLN
.NET Developer 11780 PLN
Spedytor 5070 PLN
Intendent 3050 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku

21.03.2022 Mikołaj Pecold
W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 7 021 osób z województwa zachodniopomorskiego. 55% stanowili mężczyźni, 85% osób miało mniej niż 35 lat, a 82% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana płac w tym województwie wyniosła 5 549 PLN, 25% zarabiało poniżej 4 130 PLN, a 25% powyżej 8 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w województwie zachodniopomorskim (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe zarobki w województwie zachodniopomorskim otrzymywały osoby z branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 093 PLN. Na drugim miejscu znalazła się branża ubezpieczeniowa. Mediana płac w tej branży wyniosła 7 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w województwie zachodniopomorskim w różnych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Mediana płac pracowników szeregowych wyniosła 3 989 PLN. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy z medianą równą 14 053 PLN. 25% dyrektorów z najwyższymi wynagrodzeniami nie zarabiało mniej niż 20 550 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w województwie zachodniopomorskim na różnych szczeblach organizacji (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Mediana ich płac wyniosła 4 181 PLN. Osobami z najwyższymi wynagrodzeniami były osoby z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich płac wyniosła 7 300 PLN. Na drugim miejscu znalazły się osoby z tytułem magistra, których mediana wynagrodzeń była równa 6 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w województwie zachodniopomorskim z różnym poziomem wykształcenia (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".