Artykuły

Wynagrodzenia w województwie pomorskim w 2015 roku

22.04.2016 Maciej Łukasiak
Mediana wynagrodzeń całkowitych w województwie pomorskim w 2015 roku wyniosła 3 900 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w tym województwie otrzymywał miesięcznie 2 700 PLN i mniej. Natomiast 25% osób, które wzięły udział w badaniu zarabiało powyżej 6 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń całkowitych w województwie pomorskim w 2015 roku wyniosła 3 900 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w tym województwie otrzymywał miesięcznie 2 700 PLN i mniej. Natomiast 25% osób, które wzięły udział w badaniu zarabiało powyżej 6 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie pomorskim (brutto w PLN, N=8 300)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych miastach


Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w naszym badaniu odnotowano w Sopocie - 4 499 PLN brutto. Natomiast w Gdańsku było to 4 210 PLN brutto. Przeciętne zarobki w Gdyni w 2015 roku to 4 200 PLN. Płaca nieznacznie wyższa niż wyniosła mediana była w Tczewie, gdzie przeciętne zarobki wyniosły 3 926 PLN. Niższe wynagrodzenia niż mediana płac dla całego pomorskiego zanotowano w Słupsku (3 050 PLN) i Kwidzynu (3 300 PLN). Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania


Mediana wynagrodzeń dyrektorów w pomorskim wyniosła 11 000 PLN brutto miesięcznie. Kierownicy zarabiali o 45% mniej, ich przeciętna płaca osiągnęła poziom 6 000 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń specjalistów sięgała 4 000,o 60% więcej niż pracowników szeregowych, którzy zarabiali przeciętnie 2 500 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na różnych szczeblach zarządzania w województwie pomorskim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Mediana płac głównych księgowych wyniosła 6 175 PLN brutto. Niżej zarabiali konstruktorzy – mediana ich pensji wynosiła 4 500 PLN. Mediana wynagrodzeń magazynierów wyniosła 2 550 PLN brutto miesięcznie, o 150 PLN więcej niż doradców klienta i o 890 PLN mniej niż księgowych.Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie pomorskim na wybranych stanowiskach (brutto w PLN,N>500)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału


W 2015 roku w pomorskim mediana wynagrodzeń w firmach z przewagą kapitału polskiego wyniosła 3 000 PLN. To 60 % tego, co przeciętnie otrzymywali zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego – 5 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w województwie pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia kobiet i mężczyzn


W 2015 roku kobiety w województwie pomorskim zarabiały przeciętnie 3 333 PLN. Mediana zarobków mężczyzn była natomiast o 1167 PLN wyższa i wynosiła 4 500 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w tym województwie w 2015 roku wynosiła 26%.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn w województwie pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Maciej Łukasiak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".