Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 8070 PLN
Handlowiec 6730 PLN
Account manager 10600 PLN
Analityk ds. IT 7510 PLN
Nauczyciel chemii 5140 PLN
Listonosz 4260 PLN
Sanitariusz 4400 PLN
Java developer 11480 PLN
Broker edukacyjny 6160 PLN
Spedytor krajowy 5220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie pomorskim w 2015 roku

22.04.2016 Maciej Łukasiak
Mediana wynagrodzeń całkowitych w województwie pomorskim w 2015 roku wyniosła 3 900 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w tym województwie otrzymywał miesięcznie 2 700 PLN i mniej. Natomiast 25% osób, które wzięły udział w badaniu zarabiało powyżej 6 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń całkowitych w województwie pomorskim w 2015 roku wyniosła 3 900 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w tym województwie otrzymywał miesięcznie 2 700 PLN i mniej. Natomiast 25% osób, które wzięły udział w badaniu zarabiało powyżej 6 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie pomorskim (brutto w PLN, N=8 300)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych miastach


Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w naszym badaniu odnotowano w Sopocie - 4 499 PLN brutto. Natomiast w Gdańsku było to 4 210 PLN brutto. Przeciętne zarobki w Gdyni w 2015 roku to 4 200 PLN. Płaca nieznacznie wyższa niż wyniosła mediana była w Tczewie, gdzie przeciętne zarobki wyniosły 3 926 PLN. Niższe wynagrodzenia niż mediana płac dla całego pomorskiego zanotowano w Słupsku (3 050 PLN) i Kwidzynu (3 300 PLN). Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania


Mediana wynagrodzeń dyrektorów w pomorskim wyniosła 11 000 PLN brutto miesięcznie. Kierownicy zarabiali o 45% mniej, ich przeciętna płaca osiągnęła poziom 6 000 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń specjalistów sięgała 4 000,o 60% więcej niż pracowników szeregowych, którzy zarabiali przeciętnie 2 500 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na różnych szczeblach zarządzania w województwie pomorskim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Mediana płac głównych księgowych wyniosła 6 175 PLN brutto. Niżej zarabiali konstruktorzy – mediana ich pensji wynosiła 4 500 PLN. Mediana wynagrodzeń magazynierów wyniosła 2 550 PLN brutto miesięcznie, o 150 PLN więcej niż doradców klienta i o 890 PLN mniej niż księgowych.Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie pomorskim na wybranych stanowiskach (brutto w PLN,N>500)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału


W 2015 roku w pomorskim mediana wynagrodzeń w firmach z przewagą kapitału polskiego wyniosła 3 000 PLN. To 60 % tego, co przeciętnie otrzymywali zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego – 5 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w województwie pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia kobiet i mężczyzn


W 2015 roku kobiety w województwie pomorskim zarabiały przeciętnie 3 333 PLN. Mediana zarobków mężczyzn była natomiast o 1167 PLN wyższa i wynosiła 4 500 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w tym województwie w 2015 roku wynosiła 26%.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn w województwie pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMaciej Łukasiak

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".