Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie pomorskim w 2013 roku

07.07.2014 Krzysztof Domagała
W województwie pomorskim najwięcej zarabiali pracownicy w branży IT, gdzie mediana wynosiła 6 506 PLN i była o ponad 1 300 PLN wyższa niż w bankowości. Nie było dużej różnicy w zarobkach pomiędzy Trójmiastem a całym województwem pomorskim. U pracowników szeregowych, specjalistów, kierowników małych zespołów oraz dyrektorów i członków zarządów różnice te nie przekraczały 200 PLN. Znacznie większe różnice w poziomie wynagrodzeń zaobserwowano pomiędzy firmami polskimi (3 800 PLN), a zagranicznymi (5 500 PLN). Artykuł zawiera 1 tabelę i 3 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia w różnych branżach


Najwyższe wynagrodzenia w województwie pomorskim otrzymywały osoby pracujące w branży IT. W 2013 roku mediana ich zarobków wyniosła ponad 6 500 PLN i była o około 1 300 PLN wyższa niż w bankowości. Ponad 5 000 PLN miesięcznie zarabiali również pracownicy w branży energetycznej. Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w telekomunikacji, budownictwie oraz ubezpieczeniach przekraczała 4 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy służby zdrowia – 3 200 PLN. Więcej danych o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach w różnych branżach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w województwie pomorskim w różnych branżach (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPorównanie zarobków na różnych szczeblach zatrudnienia


W Trójmieście wynagrodzenia nie były znacząco wyższe niż w całym województwie pomorskim. Pracownicy szeregowi otrzymywali 225 PLN miesięcznie więcej (2 825 PLN w Trójmieście i 2 600 PLN w całym województwie). Różnica w zarobkach specjalistów wynosiła 200 PLN, a starszych specjalistów 400 PLN. Największe różnice zaobserwowano wśród kierowników przynajmniej 10-osobowych zespołów, którzy w Trójmieście zarabiali 7 500 PLN, a ogółem w województwie pomorskim 6 950 PLN.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych brutto w Trójmieście
i województwie pomorskim na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPłace w firmach polskich i zagranicznych


Połowa osób zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału zagranicznego na terenie województwa pomorskiego zarabiała od 3 600 PLN do 9 000 PLN. Oznacza to spore rozpiętości, w stosunku do wynagrodzeń na analogicznych stanowiskach w polskich przedsiębiorstwach. Tam zarobki połowy pracowników nie przekraczały 3 800 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w województwie pomorskim
w firmach polskich i zagranicznych (w PLN)

kapitał

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

zagraniczny

3 600

5 500

9 000

polski

2 700

3 800

6 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia w firmach o różnym poziome zatrudnienia


Połowa pracowników mikroprzedsiębiorstw zarabiała od 2 268 PLN do 5 500 PLN. Nieznacznie wyższe płace odnotowano w małych firmach zatrudniających od 10 do 49 osób – mediana wynagrodzeń wynosiła w nich 3 700 PLN. W średnich firmach, w których wielkość zatrudniania wahała się od 249 do 999 osób, 25% najlepiej opłacanych pracowników otrzymywała przynajmniej 6 700 PLN. Wynagrodzenia w dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach utrzymywały się na podobnym poziomie – połowa osób w nich pracujących otrzymywała od około 3 000 PLN do około 7 500 PLN. Więcej danych o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach w różnych firmach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia w województwie pomorskim
w firmach o różnym poziomie zatrudnienia (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób nie jest niższe, a drugiej połowy nie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ wartość średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia tyle samo lub mniej, a 25% tyle samo lub powyżej 4 500 PLN.

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia tyle samo lub mniej, a 75% tyle samo lub powyżej 2 000 PLN.

Krzysztof Domagała

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".