Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 9200 PLN
Webmaster 6100 PLN
Kierowca autobusu 5500 PLN
Komisjoner 4820 PLN
Inżynier jakości 7740 PLN
Architekt baz danych 18050 PLN
Szlifierz 5160 PLN
Lekarz neurolog 10650 PLN
Sap consultant 12320 PLN
Spedytor 7850 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie pomorskim w 2013 roku

07.07.2014 Krzysztof Domagała
W województwie pomorskim najwięcej zarabiali pracownicy w branży IT, gdzie mediana wynosiła 6 506 PLN i była o ponad 1 300 PLN wyższa niż w bankowości. Nie było dużej różnicy w zarobkach pomiędzy Trójmiastem a całym województwem pomorskim. U pracowników szeregowych, specjalistów, kierowników małych zespołów oraz dyrektorów i członków zarządów różnice te nie przekraczały 200 PLN. Znacznie większe różnice w poziomie wynagrodzeń zaobserwowano pomiędzy firmami polskimi (3 800 PLN), a zagranicznymi (5 500 PLN). Artykuł zawiera 1 tabelę i 3 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia w różnych branżach


Najwyższe wynagrodzenia w województwie pomorskim otrzymywały osoby pracujące w branży IT. W 2013 roku mediana ich zarobków wyniosła ponad 6 500 PLN i była o około 1 300 PLN wyższa niż w bankowości. Ponad 5 000 PLN miesięcznie zarabiali również pracownicy w branży energetycznej. Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w telekomunikacji, budownictwie oraz ubezpieczeniach przekraczała 4 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy służby zdrowia – 3 200 PLN. Więcej danych o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach w różnych branżach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w województwie pomorskim w różnych branżach (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPorównanie zarobków na różnych szczeblach zatrudnienia


W Trójmieście wynagrodzenia nie były znacząco wyższe niż w całym województwie pomorskim. Pracownicy szeregowi otrzymywali 225 PLN miesięcznie więcej (2 825 PLN w Trójmieście i 2 600 PLN w całym województwie). Różnica w zarobkach specjalistów wynosiła 200 PLN, a starszych specjalistów 400 PLN. Największe różnice zaobserwowano wśród kierowników przynajmniej 10-osobowych zespołów, którzy w Trójmieście zarabiali 7 500 PLN, a ogółem w województwie pomorskim 6 950 PLN.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych brutto w Trójmieście
i województwie pomorskim na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPłace w firmach polskich i zagranicznych


Połowa osób zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału zagranicznego na terenie województwa pomorskiego zarabiała od 3 600 PLN do 9 000 PLN. Oznacza to spore rozpiętości, w stosunku do wynagrodzeń na analogicznych stanowiskach w polskich przedsiębiorstwach. Tam zarobki połowy pracowników nie przekraczały 3 800 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w województwie pomorskim
w firmach polskich i zagranicznych (w PLN)

kapitał

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

zagraniczny

3 600

5 500

9 000

polski

2 700

3 800

6 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia w firmach o różnym poziome zatrudnienia


Połowa pracowników mikroprzedsiębiorstw zarabiała od 2 268 PLN do 5 500 PLN. Nieznacznie wyższe płace odnotowano w małych firmach zatrudniających od 10 do 49 osób – mediana wynagrodzeń wynosiła w nich 3 700 PLN. W średnich firmach, w których wielkość zatrudniania wahała się od 249 do 999 osób, 25% najlepiej opłacanych pracowników otrzymywała przynajmniej 6 700 PLN. Wynagrodzenia w dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach utrzymywały się na podobnym poziomie – połowa osób w nich pracujących otrzymywała od około 3 000 PLN do około 7 500 PLN. Więcej danych o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach w różnych firmach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia w województwie pomorskim
w firmach o różnym poziomie zatrudnienia (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób nie jest niższe, a drugiej połowy nie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ wartość średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia tyle samo lub mniej, a 25% tyle samo lub powyżej 4 500 PLN.

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia tyle samo lub mniej, a 75% tyle samo lub powyżej 2 000 PLN.

Krzysztof Domagała

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".