Artykuły

Wynagrodzenia
w województwie mazowieckim w 2021 roku

31.01.2022 Mikołaj Pecold
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana płac na Mazowszu w 2021 roku wyniosła 6 945 PLN. To o 1 245 PLN więcej niż wynosi mediana w całym kraju. 25% najwyżej wynagradzanych pracowników zarabiało nie mniej niż 10 196 PLN, a 25% najniżej opłacanych zarabiało nie więcej niż 4 980 PLN. Zarobki mężczyzn wynosiły przeciętnie 7 600 PLN, natomiast kobiet 6 200 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w województwie mazowieckim w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuMediana płac w Warszawie była o 378 PLN wyższa od mediany dla całego województwa i o
1 623 PLN wyższa niż mediana krajowa. W pozostałych badanych miastach mediana plasowała się na poziomie od 4 437 w Siedlcach do 6 474 PLN w Grodzisku Mazowieckim.

Wynagrodzenia w wybranych miejscowościach w województwie mazowieckim w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuPracownicy ze stażem o długości roku lub mniej posiadali najniższe zarobki. Mediana ich płac wynosiła 4 551 PLN. Najwyższym wynagrodzeniem cechowały się osoby ze stażem dłuższym niż 16 lat, a ich mediana wynosiła 8 570 PLN.

Wynagrodzenie w województwie mazowieckim osób z różnym stażem pracy w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuNajwięcej w województwie mazowieckim zarabiali dyrektorzy z medianą płac 18 000 PLN. Najmniej z kolei zarabiali pracownicy szeregowi z wynagrodzeniami na poziomie 4 300 PLN. Zarobki specjalistów kształtowały się przeważnie w przedziale od 5 000 do 9 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w województwie mazowieckim na różnych szczeblach organizacji (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuInformacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".