Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcyjny 5500 PLN
Kierownik regionalny 11650 PLN
Koordynator spedycji 8820 PLN
Magister farmacji 6830 PLN
Stomatolog 7760 PLN
Listonosz 4260 PLN
Fleet Specialist 6290 PLN
Suwnicowy 5210 PLN
Inżynier systemowy 10200 PLN
Nadsztygar 11350 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
kujawsko-pomorskim w 2015 roku

25.04.2016 Artur Szeremeta
Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w woj. kujawsko-pomorskim wyniosło w 2015 roku 3 487 PLN brutto miesięcznie. Połowa zatrudnionych zarabiała w przedziale 2 500 PLN – 5 000 PLN brutto za miesiąc – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w woj. kujawsko-pomorskim wyniosło w 2015 roku 3 487 PLN brutto miesięcznie. Połowa zatrudnionych zarabiała w przedziale 2 500 PLN – 5 000 PLN brutto za miesiąc – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

Mediana wynagrodzeń mężczyzn pracujących w omawianym regionie wyniosła w 2015 roku 3 800 PLN i była wyższa o 800 PLN niż mediana wynagrodzeń kobiet. Co więcej: połowa mężczyzn zarabiała w przedziale 2 700 PLN – 5 700 PLN na miesiąc, a zarobki połowy kobiet mieściły się w przedziale 2 244 PLN – 4 250 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w różnych branżach


Najwyżej opłacaną branżą w woj. kujawsko-pomorskim była IT. Mediana zarobków zatrudnionych w niej osób wyniosła 4 700 PLN brutto miesięcznie. Medianę wynagrodzeń przekraczającą 4 000 PLN odnotowano również w bankowości (4 225 PLN). Zarobki pracowników w usługach dla ludności wyniosły przeciętnie 2 675 PLN brutto na miesiąc.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w niektórych branżach w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych miastach


Najwyższe wynagrodzenia w województwie otrzymywali zatrudnieni w dwóch największych miastach: Bydgoszczy i Toruniu, odpowiednio 3 700 i 3 500 PLN brutto miesięcznie. Nieco niższe wynagrodzenia, ale przeciętnie wciąż przekraczające 3 000 PLN, otrzymywali zatrudnieni we Włocławku i Grudziądzu. Granicy tej nie przekroczyła mediana wynagrodzeń osób pracujących w Inowrocławiu.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w niektórych miastach woj. kujawsko-pomorskiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na niektórych stanowiskach


Mediana wynagrodzeń głównych księgowych w woj. kujawsko-pomorskim wyniosła 5 500 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani wśród analizowanych stanowisk byli sprzedawcy/kasjerzy. Mediana ich pensji wyniosła 1 980 PLN brutto miesięcznie. Niewiele więcej zarabiali pracownicy administracyjni oraz magazynierzy.Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na niektórych
stanowiskach w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Jak pokazują wyniki badania, firmy z przewagą kapitału zagranicznego płaciły w woj. kujawsko-pomorskim przeciętnie o 36% więcej niż firmy z przewagą kapitału polskiego. Z kolei najwyżej wynagradzani pracownicy w firmach zagranicznych zarabiali nie mniej niż 6 786 PLN brutto miesięcznie. W firmach polskich zarobki 25% pracowników wynosiły przynajmniej 4 510 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w firmach
polskich i zagranicznych w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Artur Szeremeta

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".