Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik warsztatu 4927 PLN
Specjalista helpdesk 4210 PLN
Kierownik marketingu 7693 PLN
Geofizyk 4871 PLN
Pomocnik piekarza 2274 PLN
Programista C/C++ 7169 PLN
Drwal 2528 PLN
Country Tax Lead 11649 PLN
Programista Android 5825 PLN
Fund Accountant 5300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
kujawsko-pomorskim w 2015 roku

25.04.2016 Artur Szeremeta
Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w woj. kujawsko-pomorskim wyniosło w 2015 roku 3 487 PLN brutto miesięcznie. Połowa zatrudnionych zarabiała w przedziale 2 500 PLN – 5 000 PLN brutto za miesiąc – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w woj. kujawsko-pomorskim wyniosło w 2015 roku 3 487 PLN brutto miesięcznie. Połowa zatrudnionych zarabiała w przedziale 2 500 PLN – 5 000 PLN brutto za miesiąc – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

Mediana wynagrodzeń mężczyzn pracujących w omawianym regionie wyniosła w 2015 roku 3 800 PLN i była wyższa o 800 PLN niż mediana wynagrodzeń kobiet. Co więcej: połowa mężczyzn zarabiała w przedziale 2 700 PLN – 5 700 PLN na miesiąc, a zarobki połowy kobiet mieściły się w przedziale 2 244 PLN – 4 250 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w różnych branżach


Najwyżej opłacaną branżą w woj. kujawsko-pomorskim była IT. Mediana zarobków zatrudnionych w niej osób wyniosła 4 700 PLN brutto miesięcznie. Medianę wynagrodzeń przekraczającą 4 000 PLN odnotowano również w bankowości (4 225 PLN). Zarobki pracowników w usługach dla ludności wyniosły przeciętnie 2 675 PLN brutto na miesiąc.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w niektórych branżach w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych miastach


Najwyższe wynagrodzenia w województwie otrzymywali zatrudnieni w dwóch największych miastach: Bydgoszczy i Toruniu, odpowiednio 3 700 i 3 500 PLN brutto miesięcznie. Nieco niższe wynagrodzenia, ale przeciętnie wciąż przekraczające 3 000 PLN, otrzymywali zatrudnieni we Włocławku i Grudziądzu. Granicy tej nie przekroczyła mediana wynagrodzeń osób pracujących w Inowrocławiu.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w niektórych miastach woj. kujawsko-pomorskiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na niektórych stanowiskach


Mediana wynagrodzeń głównych księgowych w woj. kujawsko-pomorskim wyniosła 5 500 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani wśród analizowanych stanowisk byli sprzedawcy/kasjerzy. Mediana ich pensji wyniosła 1 980 PLN brutto miesięcznie. Niewiele więcej zarabiali pracownicy administracyjni oraz magazynierzy.Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na niektórych
stanowiskach w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Jak pokazują wyniki badania, firmy z przewagą kapitału zagranicznego płaciły w woj. kujawsko-pomorskim przeciętnie o 36% więcej niż firmy z przewagą kapitału polskiego. Z kolei najwyżej wynagradzani pracownicy w firmach zagranicznych zarabiali nie mniej niż 6 786 PLN brutto miesięcznie. W firmach polskich zarobki 25% pracowników wynosiły przynajmniej 4 510 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w firmach
polskich i zagranicznych w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Artur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".