Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 4510 PLN
Likwidator szkód 6370 PLN
Handlowiec 5120 PLN
Product manager 6990 PLN
Nauczyciel muzyki 3930 PLN
Kucharz 3480 PLN
Inżynier sieci IT 5660 PLN
Asystent spedytora 3540 PLN
Pilarz kamienia 3400 PLN
Dróżnik 3340 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim i śląskim w 2019 roku

24.02.2020 Paweł Rusocki
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 27 231‬ osób zatrudnionych w województwach dolnośląskim i śląskim‭. W obu województwach przeważali mężczyźni stanowiąc 56-58% próby.‬‬‬‬
Wyższe płace (o 10%) otrzymywali zatrudnieni w województwie dolnośląskim. W obu województwach znacznie wyższe wynagrodzenia otrzymywali mężczyźni. Luka płacowa w tych województwach wynosiła ponad 22%. Warto również nadmienić, iż mimo wyższych płac w województwie dolnośląskim, zarobki kobiet tam pracujących były ponad 20% niższe od wynagrodzeń mężczyzn zatrudnionych na śląsku.

Wynagrodzenie całkowite
w województwach dolnośląskim i śląskim 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim były jednymi z najwyższych w Polsce, ustępując jedynie tym na Mazowszu. Płace na śląsku były wyraźnie niższe.

Mediana wynagrodzenia całkowitego w województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Staż pracy
W obu województwach płace rosły wraz ze stażem pracy, ale to zarobki w województwie dolnośląskim były wyższe. Różnica waha się od 320 PLN wśród pracowników w pierwszym roku pracy do 1 000 PLN wśród bardziej doświadczonych.

Mediana wynagrodzenia całkowitego osób z różnym stażem pracy
zatrudnionych w województwach dolnośląskim i śląskim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Wielkość firmy
Biorąc pod uwagę wielkość firmy wynagrodzenia były wyższe w województwie dolnośląskim niż śląskim. Różnice w zarobkach wynosiły od 7% (firmy liczące 10-49 pracowników) do 15% w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Mediana wynagrodzenia całkowitego osób zatrudnionych w województwach
dolnośląskim i śląskim w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".