Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Polsce
na tle innych krajów Unii Europejskiej

22.08.2016 Maria Hajec
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce stanowiło niecałe 40% średnich zarobków dla całej Unii Europejskiej w 2014 roku – wynika z danych Eurostatu. Równocześnie Polacy zarabiali średnio tylko 23% tego, co Luksemburczycy, ale aż 227% tego co Bułgarzy. Sprawdźmy zatem jak wyglądają wynagrodzenia w naszym kraju na tle innych europejskich państw.
Infografika

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce i krajach Unii Europejskiej


Wynagrodzenia w Unii Europejskiej są bardzo zróżnicowane. Przeciętne miesięczne zarobki Europejczyków wahały się od 431 EUR w Bułgarii do 4 206 EUR w Luksemburgu w 2014 roku. Oznacza to, że różnica pomiędzy pensjami Bułgarów i Luksemburczyków wyniosła prawie 3 800 EUR. Poza mieszkańcami Luksemburga, najwięcej zarabiali Duńczycy, Irlandczycy oraz Szwedzi. Wśród 25 krajów UE uwzględnionych w zestawieniu, Polska znalazła się pod względem wysokości zarobków na osiemnastym miejscu z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 980 EUR w 2014 roku. Wyprzedziła tym samym Słowację i Czechy, gdzie pracownicy zarabiali odpowiednio 930 EUR i 925 EUR.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
nominalne brutto w krajach Unii Europejskiej* w 2014 roku (w EUR)**

Wykres

*w zestawieniu nie uwzględniono
trzech krajów należących do UE (Chorwacja, Grecja, Portugalia) ze względu na braki danych
**dane dotyczą osób pracujących w firmach zatrudniających powyżej 10 osób
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu
Na co stać Polaków i pozostałych Europejczyków?


Zarobki Europejczyków wyglądają nieco inaczej, gdy przeliczymy je według parytetu siły nabywczej euro. Porównanie wynagrodzeń między państwami z uwzględnieniem różnic cenowych w poszczególnych krajach pokazało, że w 2014 roku najwięcej zarabiali Irlandczycy. Ich wynagrodzenie wyniosło przeciętnie 3 442 EUR (PPP). Na drugim miejscu znalazł się Luksemburg z przeciętnym wynagrodzeniem w wysokości 3 425 EUR (PPP). Co ciekawe, Niemcy uplasowały się na wysokim czwartym miejscu, czyli dużo wyżej niż w przypadku płac nominalnych. W tamtym zestawieniu nasi zachodni sąsiedzi znaleźli się dopiero na ósmej pozycji. Z kolei w Polsce przeciętne wynagrodzenie po uwzględnieniu różnic cenowych wyniosło 1 688 EUR (PPP). Na najmniej stać było zatrudnionych w Bułgarii oraz Rumunii – zarabiali oni odpowiednio 938 EUR (PPP) i 1 024 EUR (PPP).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
brutto w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku według parytetu siły nabywczej (PPP)

Wykres

*w zestawieniu nie uwzględniono
trzech krajów należących do UE (Chorwacja, Grecja, Portugalia) ze względu na braki danych
**dane dotyczą osób pracujących w firmach zatrudniających powyżej 10 osób
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu
Jak zmieniły się wynagrodzenia w krajach Unii Europejskiej?


W latach 2010-2014 przeciętne miesięczne pensje rosły zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. W dwóch ostatnich edycjach badania Eurostatu wynagrodzenia Polaków wyrażone w euro były blisko trzykrotnie niższe niż średnia unijna. Biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej, różnice były już nieco niższe. Przeciętne zarobki po uwzględnieniu różnic cenowych były około półtora raza niższe niż w Unii Europejskiej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
brutto w Polsce i Unii Europejskiej* w 2010 i 2014 roku (w EUR i PPP)**

Wykres

*średnia dla UE została obliczona na podstawie danych dla 25 krajów
należących do Unii Europejskiej (bez Chorwacji, Grecji i Portugalii) ze względu na braki danych
**dane dotyczą osób pracujących w firmach zatrudniających powyżej 10 osób
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu
W 2010 roku Polska znalazła się na dziewiętnastym miejscu pod względem wysokości wynagrodzeń wyrażonych w euro. Mimo tego, że przeciętne zarobki Polaków wzrosły w kolejnych czterech latach o blisko 20%, nasz kraj awansował w zestawieniu tylko o jedną pozycję. Warto jednak zaznaczyć, że udało nam się wyprzedzić Czechy, w których wynagrodzenia zmniejszyły się o 1,4%. W rezultacie Czechy spadły w zestawieniu o trzy pozycje z siedemnastego na dwudzieste miejsce.

W przypadku danych przeliczonych według parytetu siły nabywczej, Polska zajęła siedemnaste miejsce zarówno w 2010, jak i 2014 roku (pomimo wzrostu zarobków o ponad 23%). Po uwzględnieniu różnic cenowych przeciętne zarobki w Czechach wzrosły o 9,3%. Mimo tego spowodowało to spadek w zestawieniu z osiemnastego na dwudzieste miejsce.

Zmiana przeciętnych miesięcznych
wynagrodzeń brutto w krajach Unii Europejskiej między 2010 i 2014 rokiem (w %)

Wykres

*w zestawieniu nie uwzględniono
trzech krajów należących do UE (Chorwacja, Grecja, Portugalia) ze względu na braki danych
**dane dotyczą osób pracujących w firmach zatrudniających powyżej 10 osób
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu
Z powyższych analiz wynika, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce jest relatywnie niskie w porównaniu z innymi gospodarkami Unii Europejskiej. W 2014 roku tylko w siedmiu krajach UE uwzględnionych w zestawieniu zarobki były niższe niż w Polsce (w Bułgarii nawet ponad dwukrotnie niższe). Warto jednak zaznaczyć, że pod względem wzrostu płac nominalnych, Polska należy do czołówki. W przeciągu czterech lat od 2010 do 2014 roku przeciętne wynagrodzenia w naszym kraju wzrosły o 19,7%. Pod tym względem wyprzedzamy większość europejskich państw.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".