Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektryk 6110 PLN
Logistics Specialist 6360 PLN
Nauczyciel 5210 PLN
Agent celny 6410 PLN
Pielęgniarka 5970 PLN
Magister farmacji 6180 PLN
Negocjator 10570 PLN
Spedytor krajowy 6700 PLN
Spedytor morski 7850 PLN
Inżynier systemowy 6790 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w pierwszym roku pracy w 2021 roku

04.04.2022 Karolina Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 6 976 osób ze stażem pracy krótszym lub równym rok. Z czego 27% miało wykształcenie średnie lub pomaturalne, 28% wyższe zawodowe (licencjackie lub inżynierskie), 27% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników.
Mediana zarobków pracowników w pierwszym roku pracy wyniosła 4 130 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników u progu kariery zarabiało mniej niż 3 500 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało powyżej 5 200 PLN. Kobiety zarabiały przeciętnie 4 000 PLN, a mężczyźni 4 370 PLN.

Wynagrodzenia pracowników
z różnym stażem pracy w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w pierwszym roku pracy najwięcej zarabiali pracownicy z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim – 4 500 PLN. Niewiele mniej, bo 4 414 PLN zarabiały osoby z wykształceniem wyższym zawodowym (licencjackim lub inżynierskim).

Mediany wynagrodzeń pracowników
w pierwszym roku pracy z różnym wykształceniem w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuW pierwszym roku pracy najwyższe płace otrzymywali pracownicy w branży technologie informacyjne – 5 000 PLN. Z kolei najniżej wynagradzani byli pracownicy nauki i szkolnictwa – 3 402 PLN.

Mediany wynagrodzeń
w pierwszym roku pracy w wybranych branżach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuZarobki pracowników w pierwszym roku pracy nie różniły się znacznie w firmach o różnej wielkości.

Mediany wynagrodzeń pracowników w pierwszym roku pracy
w firmach o różnym zatrudnieniu w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuNa poniższym wykresie zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy na wybranych stanowiskach.

Wynagrodzenia w pierwszym roku pracy
na wybranych stanowiskach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuKarolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".