Artykuły

Wynagrodzenia w organizacjach pozarządowych w 2015 roku

15.03.2016 Maria Hajec
Blisko połowa organizacji pozarządowych opiera się wyłącznie na pracy społecznej. Niekiedy jednak stowarzyszenia i fundacje zatrudniają stały płatny personel . Zobaczmy zatem ile mogą zarobić pracujące w nich osoby.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych wyniosła w 2015 roku 3 700 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty pracownik trzeciego sektora zarabiał przeciętnie powyżej 5 400 PLN. Z kolei 25% otrzymywało co miesiąc poniżej 2 700 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

wynagrodzenie całkowite

3 626

2 700

3 700

5 400

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW organizacjach pozarządowych zdecydowanie najwięcej zarabiali dyrektorzy. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wyniosła 7 000 PLN brutto w 2015 roku. Oznacza to, że osoby pracujące na tym szczeblu zarządzania otrzymywały co miesiąc przeciętnie o 2 000 PLN więcej niż kierownicy. Z kolei mediana pensji specjalistów wyniosła 3 923 PLN brutto i była o 1 223 PLN wyższa niż wartość środkowa zarobków pracowników szeregowych.

Szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych
w organizacjach pozarządowych na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajbardziej konkurencyjne wynagrodzenia oferowały duże organizacje pozarządowe. W tych firmach pracownicy otrzymywali przeciętnie 4 000 PLN brutto miesięcznie. Z kolei w największych organizacjach co czwarta osoba zarabiała powyżej 5 800 PLN brutto. W przypadku pozostałych firm działających w trzecim sektorze zarobki były skromniejsze. Mediana wynagrodzeń w organizacjach zatrudniających do 9 osób wyniosła 3 100 PLN, a w małych tylko o 100 PLN więcej, tj. 3 200.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych
w organizacjach pozarządowych różnej wielkości w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikrofirmy (1-9)

252

2 200

3 100

4 500

małe firmy (10-49)

577

2 400

3 200

4 500

średnie firmy (50-249)

796

2 600

3 525

5 354

duże firmy (250-999)

702

3 000

4 000

5 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZ pracy stałego, płatnego personelu najczęściej korzystają organizacje pozarządowe z Warszawy i innych dużych miast. Równocześnie w tych ośrodkach miejskich pracownicy trzeciego sektora uzyskują najwyższe wynagrodzenia. W warszawskich organizacjach mediana miesięcznych zarobków wyniosła 4 900 PLN brutto. Nieco niższe pensje otrzymywali mieszkańcy Wrocławia i Katowic, odpowiednio 4 600 PLN i 4 500 PLN. Na kolejnej pozycji znalazł się Kraków z medianą zarobków na poziomie 4 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych
w organizacjach pozarządowych w wybranych miastach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMężczyźni zatrudnieni w organizacjach pozarządowych otrzymywali znacznie wyższe zarobki niż kobiety. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN brutto. Dla porównania zarobki kobiet pracujących w stowarzyszeniach czy fundacjach były o 600 PLN niższe i wyniosły przeciętnie 3 400 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
kobiet i mężczyzn w organizacjach pozarządowych (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

kobiety

1 732

2 500

3 400

4 888

mężczyźni

1 894

2 930

4 000

6 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach zachęcamy do skorzystania z aplikacji Moja Płaca.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".