Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 3820 PLN
Project Manager 5150 PLN
Nauczyciel 3230 PLN
Kierownik apteki 7960 PLN
Spawacz 4340 PLN
Pracownik sklepu 3580 PLN
Programista PHP 4810 PLN
Wykrawacz 4000 PLN
Animator kultury 3050 PLN
Wiertacz w drewnie 4400 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w organizacjach pozarządowych w 2015 roku

15.03.2016 Maria Hajec
Blisko połowa organizacji pozarządowych opiera się wyłącznie na pracy społecznej. Niekiedy jednak stowarzyszenia i fundacje zatrudniają stały płatny personel . Zobaczmy zatem ile mogą zarobić pracujące w nich osoby.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych wyniosła w 2015 roku 3 700 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty pracownik trzeciego sektora zarabiał przeciętnie powyżej 5 400 PLN. Z kolei 25% otrzymywało co miesiąc poniżej 2 700 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

wynagrodzenie całkowite

3 626

2 700

3 700

5 400

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW organizacjach pozarządowych zdecydowanie najwięcej zarabiali dyrektorzy. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wyniosła 7 000 PLN brutto w 2015 roku. Oznacza to, że osoby pracujące na tym szczeblu zarządzania otrzymywały co miesiąc przeciętnie o 2 000 PLN więcej niż kierownicy. Z kolei mediana pensji specjalistów wyniosła 3 923 PLN brutto i była o 1 223 PLN wyższa niż wartość środkowa zarobków pracowników szeregowych.

Szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych
w organizacjach pozarządowych na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajbardziej konkurencyjne wynagrodzenia oferowały duże organizacje pozarządowe. W tych firmach pracownicy otrzymywali przeciętnie 4 000 PLN brutto miesięcznie. Z kolei w największych organizacjach co czwarta osoba zarabiała powyżej 5 800 PLN brutto. W przypadku pozostałych firm działających w trzecim sektorze zarobki były skromniejsze. Mediana wynagrodzeń w organizacjach zatrudniających do 9 osób wyniosła 3 100 PLN, a w małych tylko o 100 PLN więcej, tj. 3 200.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych
w organizacjach pozarządowych różnej wielkości w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikrofirmy (1-9)

252

2 200

3 100

4 500

małe firmy (10-49)

577

2 400

3 200

4 500

średnie firmy (50-249)

796

2 600

3 525

5 354

duże firmy (250-999)

702

3 000

4 000

5 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZ pracy stałego, płatnego personelu najczęściej korzystają organizacje pozarządowe z Warszawy i innych dużych miast. Równocześnie w tych ośrodkach miejskich pracownicy trzeciego sektora uzyskują najwyższe wynagrodzenia. W warszawskich organizacjach mediana miesięcznych zarobków wyniosła 4 900 PLN brutto. Nieco niższe pensje otrzymywali mieszkańcy Wrocławia i Katowic, odpowiednio 4 600 PLN i 4 500 PLN. Na kolejnej pozycji znalazł się Kraków z medianą zarobków na poziomie 4 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych
w organizacjach pozarządowych w wybranych miastach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMężczyźni zatrudnieni w organizacjach pozarządowych otrzymywali znacznie wyższe zarobki niż kobiety. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN brutto. Dla porównania zarobki kobiet pracujących w stowarzyszeniach czy fundacjach były o 600 PLN niższe i wyniosły przeciętnie 3 400 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
kobiet i mężczyzn w organizacjach pozarządowych (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

kobiety

1 732

2 500

3 400

4 888

mężczyźni

1 894

2 930

4 000

6 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach zachęcamy do skorzystania z aplikacji Moja Płaca.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".