Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcyjny 6420 PLN
Mechanik motocyklowy 4760 PLN
Kontroler jakości 4480 PLN
Analityk rynku 7990 PLN
Redaktor naczelny 5770 PLN
Asystent sędziego 4570 PLN
Opiekun dziecka 2900 PLN
Spedytor 5150 PLN
Associate 9500 PLN
Rezydent 3650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w nauce i szkolnictwie w 2016 roku

08.03.2017 Jagoda Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku, mediana miesięcznych płac w nauce i szkolnictwie wynosiła 3 200 PLN brutto. 25% pracowników zarabiało 4 249 PLN i więcej, a 25% zarabiało 2 500 PLN i mniej. Wyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w szkolnictwie i szkolnictwie wyższym. Mediany ich zarobków to odpowiednio 3 500 PLN oraz 3 800 PLN. Miej zarabiali natomiast pracownicy placówek naukowo-badawczych (3 000 PLN).

Wynagrodzenia całkowite w nauce i szkolnictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZdecydowanie najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy nauki i szkolnictwa zatrudnieni w Warszawie. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 4 000 PLN. W miastach powyższej 100 tys. mieszkańców zarobki w tej branży były o około 800 PLN niższe.

Mediany wynagrodzenia całkowitego
w nauce i szkolnictwie w miastach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuSpośród wybranych stanowisk, najwyższe płace otrzymywali profesorowie. Mediana ich miesięcznych płac wynosiła 6 900 PLN. Najmniej zarobili nauczyciele stażyści (2 265 PLN) i nauczyciele wychowania przedszkolnego (2 400 PLN). Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite w nauce i szkolnictwie na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

profesor

67

5 500

6 900

7 920

dyrektor szkoły

98

4 600

5 100

6 200

adiunkt

287

3 950

4 500

5 350

nauczyciel dyplomowany

406

3 109

3 600

4 200

nauczyciel akademicki

75

2 950

3 440

4 300

asystent naukowy

147

2 540

3 000

3 710

nauczyciel mianowany

176

2 646

2 874

3 400

nauczyciel kontraktowy

239

2 331

2 600

3 040

nauczyciel wychowania przedszkolnego

138

2 051

2 400

2 781

nauczyciel stażysta

102

2 200

2 265

2 718

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe zarobki otrzymywali pracownicy o stażu pracy dłuższym niż 16 lat. Mediana płac w ich przypadku wyniosła 3 600 PLN. Pracownicy o stażu równym lub krótszym niż rok zarabiali o 1 200 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w nauce i szkolnictwie pracowników o różnym stażu pracy w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWyżej wynagradzani byli pracownicy zatrudnieni w placówkach państwowych. Mediana ich zarobków wynosiła 3 400 PLN. Niższe płace otrzymywali pracownicy zatrudnieni w placówkach prywatnych i podlegających samorządom, jednak różnice te nie były duże (około 350 PLN różnicy).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w nauce i szkolnictwie w placówkach o różnym typie własności w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuPracownicy zatrudnieni w nauce i szkolnictwie posiadający tytuł doktora zarabiali więcej niż pracownicy bez tego dyplomu. Mediana ich płac wyniosła 4 300 PLN i była o 38% wyższa od pracowników bez doktoratu.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników
z tytułem doktora w nauce i szkolnictwie w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".