Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent sprzedaży 3790 PLN
Webdeveloper 5490 PLN
Fotograf 4160 PLN
Maszynista lokomotyw 6160 PLN
Nauczyciel techniki 3830 PLN
Lekarz 5460 PLN
Magister farmacji 5460 PLN
Kontroler finansowy 9260 PLN
Programista Java 9120 PLN
Fund Accountant 5340 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w kulturze i sztuce w 2015 roku

29.03.2016 Ewelina Jurczak
Według najnowszej publikacji GUS: „Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 roku” zaledwie 19,9% Polaków odwiedziło muzeum, 15,6% było w teatrze, 6% w filharmonii i zaledwie 4,4% na balecie. Niestety Polacy mają ograniczony dostęp do kultury. Niemal wszystkie instytucje kulturalne mają swoje siedziby w dużych miastach. Czy niska frekwencja ma wpływ na wynagrodzenia w tej branży? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak najniższe płace ex aequo odnotowano w kulturze i sztuce oraz usługach dla ludności. Mediana miesięcznych zarobków w omawianej branży wyniosła 2 900 PLN brutto miesięcznie. W instytucjach artystycznych przeciętne wynagrodzenie całkowite było o 100 PLN wyższe i wyniosło 3 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Dane ogólne


Według najnowszej publikacji GUS: „Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 roku” zaledwie 19,9% Polaków odwiedziło muzeum, 15,6% było w teatrze, 6% w filharmonii i zaledwie 4,4% na balecie. Niestety Polacy mają ograniczony dostęp do kultury. Niemal wszystkie instytucje kulturalne mają swoje siedziby w dużych miastach. Czy niska frekwencja ma wpływ na wynagrodzenia w tej branży? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak najniższe płace ex aequo odnotowano w kulturze i sztuce oraz usługach dla ludności. Mediana miesięcznych zarobków w omawianej branży wyniosła 2 900 PLN brutto miesięcznie. W instytucjach artystycznych przeciętne wynagrodzenie całkowite było o 100 PLN wyższe i wyniosło 3 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w kulturze i sztuce w 2015 roku (brutto w PLN, N=1 765)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych miastach


Najwyższe przeciętne wynagrodzenia w kulturze i sztuce odnotowano w stolicy, gdzie wyniosły one 3 953 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne o 22% mniej zarabiali kielczanie, mediana ich płac w 2015 roku wyniosła 3 100 PLN. Z wybranych miast najniżej opłacani byli pracownicy kultury z Krakowa. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2015 roku wyniosło 2 775 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w kulturze i sztuce w wybranych miastach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów z kultury i sztuki wyniosło 4 800 PLN brutto. O ponad 1 100 PLN niższe były przeciętne płace kierowników, mediana ich zarobków wyniosła3 628 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 2 700 PLN, a pracownicy szeregowi otrzymywali przeciętnie o 19% mniej, czyli 2 200 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
na różnych szczeblach zarządzania w kulturze i sztuce w 2015 roku (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

224

3 779

4 800

6 000

kierownik

302

2 820

3 628

5 000

specjalista

838

2 210

2 700

3 500

pracownik szeregowy

401

2 000

2 200

2 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach o różnej formie własności


Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w kulturze i sztuce odnotowano w firmach prywatnych, gdzie połowa zatrudnionych otrzymywała co najmniej 3 200 PLN brutto miesięcznie. Niższe mediany wynagrodzeń całkowitych odnotowano w organizacjach, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz należą do państwa. Przeciętne wynagrodzenia wyniosły tam kolejno: 2 870 PLN i 2 800 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w firmach
o różnej formie własności w kulturze i sztuce w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana miesięcznych wynagrodzeń dyrektorów ośrodków kultury w 2015 roku wyniosła 5 000 PLN brutto. Kierownicy bibliotek otrzymywali przeciętnie 3 338 PLN. Mediana wynagrodzeń kustoszów wyniosła 2 800 PLN, niewiele mniej zarabiali przeciętnie specjaliści ds. promocji – 2 764 PLN. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie bibliotekarzy wyniosło 2 220 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach z branży kultura i sztuka (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Ewelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".