Artykuły

Wynagrodzenia w kulturze i sztuce w 2015 roku

29.03.2016 Ewelina Jurczak
Według najnowszej publikacji GUS: „Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 roku” zaledwie 19,9% Polaków odwiedziło muzeum, 15,6% było w teatrze, 6% w filharmonii i zaledwie 4,4% na balecie. Niestety Polacy mają ograniczony dostęp do kultury. Niemal wszystkie instytucje kulturalne mają swoje siedziby w dużych miastach. Czy niska frekwencja ma wpływ na wynagrodzenia w tej branży? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak najniższe płace ex aequo odnotowano w kulturze i sztuce oraz usługach dla ludności. Mediana miesięcznych zarobków w omawianej branży wyniosła 2 900 PLN brutto miesięcznie. W instytucjach artystycznych przeciętne wynagrodzenie całkowite było o 100 PLN wyższe i wyniosło 3 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Dane ogólne


Według najnowszej publikacji GUS: „Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 roku” zaledwie 19,9% Polaków odwiedziło muzeum, 15,6% było w teatrze, 6% w filharmonii i zaledwie 4,4% na balecie. Niestety Polacy mają ograniczony dostęp do kultury. Niemal wszystkie instytucje kulturalne mają swoje siedziby w dużych miastach. Czy niska frekwencja ma wpływ na wynagrodzenia w tej branży? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak najniższe płace ex aequo odnotowano w kulturze i sztuce oraz usługach dla ludności. Mediana miesięcznych zarobków w omawianej branży wyniosła 2 900 PLN brutto miesięcznie. W instytucjach artystycznych przeciętne wynagrodzenie całkowite było o 100 PLN wyższe i wyniosło 3 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w kulturze i sztuce w 2015 roku (brutto w PLN, N=1 765)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych miastach


Najwyższe przeciętne wynagrodzenia w kulturze i sztuce odnotowano w stolicy, gdzie wyniosły one 3 953 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne o 22% mniej zarabiali kielczanie, mediana ich płac w 2015 roku wyniosła 3 100 PLN. Z wybranych miast najniżej opłacani byli pracownicy kultury z Krakowa. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2015 roku wyniosło 2 775 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w kulturze i sztuce w wybranych miastach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów z kultury i sztuki wyniosło 4 800 PLN brutto. O ponad 1 100 PLN niższe były przeciętne płace kierowników, mediana ich zarobków wyniosła3 628 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 2 700 PLN, a pracownicy szeregowi otrzymywali przeciętnie o 19% mniej, czyli 2 200 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
na różnych szczeblach zarządzania w kulturze i sztuce w 2015 roku (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

224

3 779

4 800

6 000

kierownik

302

2 820

3 628

5 000

specjalista

838

2 210

2 700

3 500

pracownik szeregowy

401

2 000

2 200

2 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach o różnej formie własności


Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w kulturze i sztuce odnotowano w firmach prywatnych, gdzie połowa zatrudnionych otrzymywała co najmniej 3 200 PLN brutto miesięcznie. Niższe mediany wynagrodzeń całkowitych odnotowano w organizacjach, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz należą do państwa. Przeciętne wynagrodzenia wyniosły tam kolejno: 2 870 PLN i 2 800 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w firmach
o różnej formie własności w kulturze i sztuce w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana miesięcznych wynagrodzeń dyrektorów ośrodków kultury w 2015 roku wyniosła 5 000 PLN brutto. Kierownicy bibliotek otrzymywali przeciętnie 3 338 PLN. Mediana wynagrodzeń kustoszów wyniosła 2 800 PLN, niewiele mniej zarabiali przeciętnie specjaliści ds. promocji – 2 764 PLN. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie bibliotekarzy wyniosło 2 220 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach z branży kultura i sztuka (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Ewelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".