Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 7080 PLN
Planista produkcji 5360 PLN
Kurier 3920 PLN
Administrator IT 6750 PLN
Murarz 3920 PLN
Barista 3250 PLN
Funkcjonariusz celny 6130 PLN
iOS developer 9100 PLN
Wytaczarz 4890 PLN
Operator koparki 4800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w księgowości w 2018 roku

18.04.2019 Monika Czepiel
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięły udział 1172 osoby pracujące w księgowości, z czego 78% stanowiły kobiety. 74% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 81% ma wykształcenie wyższe, 98% pracuje w firmach prywatnych.
W 2018 roku mediana wynagrodzeń całkowitych w księgowości wyniosła 3 900 PLN brutto. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 2 919 PLN do 5 100 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w księgowości w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 roku najwyższe zarobki w księgowości otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim, mediana ich płac wyniosła 4 641 PLN. Niewiele niższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w województwie małopolskim (4 210 PLN) i dolnośląskim (4 097 PLN). Poniżej 3 000 PLN zarabiali pracownicy w województwie kujawsko-pomorskim i podkarpackim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w księgowości
w wybranych województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wielkość firmy jest istotnym czynnikiem wpływającym na wynagrodzenia w księgowości. Najwięcej zarabiali pracownicy wielkich przedsiębiorstw. Mediana ich wynagrodzenia była o ponad 500 PLN wyższa od mediany osób pracujących w średnich i dużych firmach. Z kolei różnica pomiędzy medianą zarobków w wielkich i małych firmach wyniosła ponad 1 600 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w księgowości
w firmach różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość zatrudnienia

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikroprzedsiębiorstwo

(1-9)

2 500

3 205

4 200

małe przedsiębiorstwo

(10 – 49)

2 998

3 639

4 927

średnie przedsiębiorstwo

(50 – 249)

3 900

4 700

6 500

duże przedsiębiorstwo

(250 – 999)

3 688

4 700

6 863

wielkie przedsiębiorstwo

(1000 i więcej)

4 210

5 275

7 123

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiały w księgowości o 48% więcej niż w firmach z przewagą kapitału polskiego.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w księgowości w firmach
z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Większe doświadczenie w księgowości zapewnia wyższe wynagrodzenie. Samodzielny księgowy zarabiał o 20% więcej niż księgowy. Z kolei wynagrodzenie głównego księgowego było o ponad 50% większe niż samodzielnego księgowego.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych
stanowiskach w księgowości w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

asystent ds. księgowości

2 500

3 000

3 500

księgowy

2 775

3 493

4 450

samodzielny księgowy

3 253

4 200

5 379

główny księgowy

4 927

6 363

8 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Jak pokazują dane, poziom wykształcenia również ma znaczenie w księgowości. Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały o 1 000 PLN więcej niż osoby z wykształceniem średnim. Posiadanie specjalistycznych certyfikatów również wpływa na wzrost pensji w księgowości. Przykładowo, mediana wynagrodzeń osób z tytułem magistra i certyfikatem księgowym Ministerstwa Finansów wyniosła 4 684 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite osób o różnym wykształceniu
w księgowości w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

średnie

2 466

3 205

4 210

wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)

2 775

3 500

4 425

wyższe magisterskie

3 100

4 210

5 645

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim jest ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia w księgowości. Osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym zarabiały o ponad 2 000 PLN więcej niż te, które znają angielski w stopniu podstawowym.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników księgowości
o różnym poziomie znajomości języka angielskiego w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZarobki na stanowiskach
Jak pokazują powyższe dane, zarobki na konkretnych stanowiskach różnią się w zależności od kryteriów. Dzięki Ogólnopolskiemu Badaniu Wynagrodzeń możemy przedstawić wpływ na zarobki kilku kryteriów jednocześnie. Przykłady takich analiz zaprezentowane zostały na poniższym schemacie. Przedstawia on zarobki księgowych z wykształceniem wyższym magisterskim i pracujących w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50-249 osób.

Mediana wynagrodzenia całkowitego księgowego
dla wybranych kryteriów (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".