Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik maszyn 5680 PLN
Stomatolog 5150 PLN
Recepcjonista 3400 PLN
Frezer 3920 PLN
Asystentka dyrektora 4600 PLN
Konsultant SAP 13690 PLN
Spedytor 6120 PLN
Żałobnik 3600 PLN
Art Director 7710 PLN
Country Manager 18740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w handlu i e-commerce w 2019 roku

18.05.2020 Dominik Czesak
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 16 172 osób zatrudnionych w handlu i branży e-commerce, z czego 49% stanowiły kobiety. Mediana zarobków w tej branży w 2019 roku wyniosła 4 210 PLN brutto.
W grupie wyszczególnionych kategorii handlu, najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby zatrudnione w handlu hurtowym, gdzie mediana wyniosła 4 700 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenie otrzymywały osoby pracujące w handlu detalicznym, gdzie 50% pracowników zarabiało mniej niż 3 924 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite w handlu w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku
Dane płacowe 2020
Potrzebujesz najnowszych danych płacowych?
Poznaj stawki płac na stanowiskach w wybranych działach!

dowiedz się więcejW poniższej tabeli zostały zaprezentowane mediany wynagrodzeń w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. We wszystkich gałęziach handlu wynagrodzenia były wyższe w organizacjach z kapitałem zagranicznym.

Mediany wynagrodzeń w handlu w firmach o kapitale polskim i zagranicznym w 2019 roku (brutto w PLN)

branża

kapitał firmy

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

sprzedaż hurtowa

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

1 920

4 203

5 745

9 000

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

4 378

3 493

4 300

6 000

e - commerce

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

484

4 859

5 500

8 400

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

1 072

3 400

4 300

5 700

sprzedaż detaliczna

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

2 496

3 400

4 600

7 000

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

4 884

2 850

3 636

4 987

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuZdecydowanie najwyższe wynagrodzenia w handlu otrzymywały osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie. Mediana ich miesięcznych zarobków w 2019 roku wyniosła 14 000 PLN brutto. Najniżej opłacani byli pracownicy szeregowi, których mediana płac osiągnęła 3 200 PLN brutto. Z kolei mediana specjalistów wyniosła 4 500 PLN brutto, a kierowników 6 000 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w handlu na różnych szczeblach organizacji w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokPoniższa tabela przedstawia wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w firmach różnej wielkości. W większości stanowisk, osoby zatrudnione w największych firmach osiągały najwyższe zarobki.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na wybranych stanowiskach w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

branża

wielkość firmy

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

dyrektor ds. sprzedaży

1-9

4 500

7 942

12 600

10-49

7 942

12 000

17 126

50-249

10 238

14 257

17 500

250-999

14 000

16 050

25 651

1000 i więcej

15 000

22 500

34 000

kierownik ds. sprzedaży

1-9

3 466

4 541

6 181

10-49

4 210

5 645

7 919

50-249

5 500

7 798

11 000

250-999

5 225

6 968

10 269

1000 i więcej

5 000

6 750

9 300

specjalista ds. sprzedaży

1-9

3 278

4 034

4 999

10-49

3 311

4 200

5 015

50-249

3 705

4 377

6 367

250-999

3 790

4 350

5 193

1000 i więcej

3 800

4 669

5 750

sprzedawca

1-9

2 300

2 775

3 491

10-49

2 450

2 996

3 700

50-249

2 550

3 000

3 566

250-999

2 600

2 950

3 498

1000 i więcej

2 631

3 000

3 650

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 rokuSprawdź, ile powinieneś zarabiać! Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW). Wejdź na nasz portal i dowiedz się, ile zarabiają inni na Twoim stanowisku! www.wynagrodzenia.pl/ ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Dominik Czesak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".