Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 3310 PLN
Opiekun finansowy 5620 PLN
Kierownik projektów 8780 PLN
Mistrz zmiany 6120 PLN
Agent celny 5020 PLN
Trener sportowy 4070 PLN
Specjalista ds. sem 7280 PLN
Tester automatyczny 5710 PLN
Tynkarz 4100 PLN
Technik budownictwa 4290 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w działach personalnych w 2016 roku

30.01.2017 Jagoda Jurczak
uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Według danych pochodzących z OBW z 2016 roku mediana zarobków w działach personalnych wyniosła 4 500 PLN. 25% pracowników zarabiało 6 200 PLN i więcej, natomiast 25% otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 3 380 PLN i mniej.

Wynagrodzenia całkowite w działach personalnych w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana miesięcznych zarobków dyrektorów wynosiła 14 400 PLN. Natomiast wynagrodzenia pracowników szeregowych stanowiły około 20% pensji dyrektorów i wynosiły 2 800 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite osób na różnych szczeblach zarządzania
z działów personalnych w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

wielkość

próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

140

10 000

14 500

21 100

kierownik

620

4 975

6 850

9 500

specjalista

2 204

3 300

4 180

5 500

pracownik szeregowy

261

2 300

2 800

3 400

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuSpośród pracowników działów personalnych jedne z wyższych pensji otrzymywali pracownicy zatrudnieni w branży IT i przemyśle ciężkim – odpowiednio 5 000 PLN i 4 725 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w działach personalnych w wybranych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w wielkich przedsiębiorstwach, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5 000 PLN. Zarobki pracowników w małych firmach były przeciętnie o 30% niższe.

Wynagrodzenia całkowite w działach personalnych w firmach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego wyniosła 4 000 PLN brutto miesięcznie. Zatrudnieni w firmach o kapitale zagranicznym otrzymywali o 29% wyższe pensje.

Wynagrodzenia całkowite w działach personalnych
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe wynagrodzenia pobierali dyrektorzy ds. personalnych – 14 500 PLN brutto miesięcznie. Wysokie pensje otrzymywali również zatrudnieni na stanowisku HR biznes partner. Mediana ich płac to 7 000 PLN. Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite osób pracujących na wybranych stanowiskach
w działach personalnych w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość

próby

25% zarabiało poniżej

    mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor ds. personalnych

101

10 000

14 500

20 000

HR biznes partner

217

5 500

7 000

9 000

kierownik ds. rekrutacji

24

4 780

6 050

8 250

specjalista ds. szkoleń

63

3 900

4 874

5 900

specjalista ds. kadr i płac

599

3 070

3 880

4 800

asystent ds. personalnych

56

2 523

3 000

3 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".