Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w działach personalnych w 2016 roku

30.01.2017 Jagoda Jurczak
uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Według danych pochodzących z OBW z 2016 roku mediana zarobków w działach personalnych wyniosła 4 500 PLN. 25% pracowników zarabiało 6 200 PLN i więcej, natomiast 25% otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 3 380 PLN i mniej.

Wynagrodzenia całkowite w działach personalnych w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana miesięcznych zarobków dyrektorów wynosiła 14 400 PLN. Natomiast wynagrodzenia pracowników szeregowych stanowiły około 20% pensji dyrektorów i wynosiły 2 800 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite osób na różnych szczeblach zarządzania
z działów personalnych w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

wielkość

próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

140

10 000

14 500

21 100

kierownik

620

4 975

6 850

9 500

specjalista

2 204

3 300

4 180

5 500

pracownik szeregowy

261

2 300

2 800

3 400

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuSpośród pracowników działów personalnych jedne z wyższych pensji otrzymywali pracownicy zatrudnieni w branży IT i przemyśle ciężkim – odpowiednio 5 000 PLN i 4 725 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w działach personalnych w wybranych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w wielkich przedsiębiorstwach, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5 000 PLN. Zarobki pracowników w małych firmach były przeciętnie o 30% niższe.

Wynagrodzenia całkowite w działach personalnych w firmach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego wyniosła 4 000 PLN brutto miesięcznie. Zatrudnieni w firmach o kapitale zagranicznym otrzymywali o 29% wyższe pensje.

Wynagrodzenia całkowite w działach personalnych
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe wynagrodzenia pobierali dyrektorzy ds. personalnych – 14 500 PLN brutto miesięcznie. Wysokie pensje otrzymywali również zatrudnieni na stanowisku HR biznes partner. Mediana ich płac to 7 000 PLN. Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite osób pracujących na wybranych stanowiskach
w działach personalnych w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość

próby

25% zarabiało poniżej

    mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor ds. personalnych

101

10 000

14 500

20 000

HR biznes partner

217

5 500

7 000

9 000

kierownik ds. rekrutacji

24

4 780

6 050

8 250

specjalista ds. szkoleń

63

3 900

4 874

5 900

specjalista ds. kadr i płac

599

3 070

3 880

4 800

asystent ds. personalnych

56

2 523

3 000

3 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".