Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Likwidator szkód 6600 PLN
Inżynier procesu 9950 PLN
Protetyk słuchu 5410 PLN
Lekarz dentysta 7760 PLN
Accountant 6290 PLN
Kierownik kontraktu 13770 PLN
Frezer CNC 5490 PLN
IT project manager 7400 PLN
Audit manager 15150 PLN
Aktuariusz 7780 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach administracyjnych w 2015 roku

22.04.2016 Ewelina Jurczak
Mediana wynagrodzeń całkowitych w działach administracji w 2015 roku wyniosła 3 200 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w administracji zarabiał 2 413 PLN i mniej a 25% osób w tym dziale otrzymywało co najmniej 4 500 PLN brutto.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń całkowitych w działach administracji w 2015 roku wyniosła 3 200 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w administracji zarabiał 2 413 PLN i mniej a 25% osób w tym dziale otrzymywało co najmniej 4 500 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
w działach administracyjnych w 2015 roku (brutto w PLN, N=12 044)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższe wynagrodzenia w administracji odnotowano w województwie mazowieckim. Mediana płac całkowitych wyniosła tam 3 850 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne płace przekraczające 3 000 PLN były w województwach: dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim i pomorskim. Pracownicy działów administracji najniższe wynagrodzenia otrzymywali na Podkarpaciu, gdzie mediana całkowitych zarobków wyniosła 2 800 PLN brutto na miesiąc. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w działach administracyjnych w różnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w administracji w wybranych branżach


Osoby pracujące w administracji w przemyśle ciężkim otrzymywały przeciętnie 3 860 PLN brutto miesięcznie. W tym samym roku mediana wynagrodzeń zatrudnionych w IT wyniosła 3 750 PLN. Przeciętnie o prawie 1 000 PLN mniej otrzymywali pracownicy administracji w nauce i szkolnictwie, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 2 800 PLN. Ponadto co czwarty zatrudniony w tej branży otrzymywał miesięcznie 2 300 PLN brutto i mniej.

Wynagrodzenia całkowite
w działach administracyjnych w wybranych branżach (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przemysł ciężki

404

2 775

3 860

5 750

technologie informatyczne (IT)

356

2 840

3 750

5 575

budownictwo

927

2 700

3 513

5 050

transport i logistyka

492

2 400

3 390

4 500

sektor publiczny

2 270

2 370

3 000

4 004

nauka, szkolnictwo

897

2 300

2 800

3 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW działach administracyjnych najwyższe wynagrodzenia odnotowano w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, gdzie mediana płac wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie. Przeciętnie o 9% mniej otrzymywały osoby pracujące w średnich firmach, tj. zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Najniższe wynagrodzenia w działach administracyjnych były w mikrofimach, które zatrudniają do 9 pracowników. Mediana wynagrodzeń w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 2 800 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w działach administracyjnych w przedsiębiorstwach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuGender pay gap w działach administracyjnych


Luka płacowa, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w 2015 roku w działach administracyjnych wyniosła 24%. Mediana wynagrodzeń kobiet zatrudnionych w tych działach wyniosło 3 000 PLN brutto miesięcznie, mężczyźni zarabiali przeciętnie o 950 PLN więcej, wartość środkowa ich wynagrodzeń wyniosła 3 950 PLN.

Luka płacowa (w %) oraz mediany wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn w dziąłch administracyjnych (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana wynagrodzeń całkowitych dyrektorów ds. administracyjnych wyniosła 7 200 PLN brutto miesięcznie. W tym samym roku przeciętne wynagrodzenie głównego księgowego było na poziomie 4 864 PLN. Około o połowę mniej otrzymywali recepcjoniści, pracownicy administracyjni oraz sekretarki. Ponadto co 25% sekretarek zarabiało 1 950 PLN brutto miesięcznie i mniej.

Wynagrodzenia całkowite
w działach administracyjnych na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor ds. administracyjnych

76

5 200

7 200

10 000

główny księgowy

136

3 607

4 864

6 382

asystent/ka zarządu, prezesa

330

2 775

3 500

4 400

specjalista ds. administracyjnych

761

2 520

3 200

4 000

recepcjonista

151

2 200

2 500

3 000

pracownik administracyjny/asystent/ka

880

2 000

2 500

3 062

sekretarka

482

1 950

2 400

3 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Ewelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".