Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach administracyjnych w 2015 roku

22.04.2016 Ewelina Jurczak
Mediana wynagrodzeń całkowitych w działach administracji w 2015 roku wyniosła 3 200 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w administracji zarabiał 2 413 PLN i mniej a 25% osób w tym dziale otrzymywało co najmniej 4 500 PLN brutto.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń całkowitych w działach administracji w 2015 roku wyniosła 3 200 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Co czwarty zatrudniony w administracji zarabiał 2 413 PLN i mniej a 25% osób w tym dziale otrzymywało co najmniej 4 500 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
w działach administracyjnych w 2015 roku (brutto w PLN, N=12 044)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższe wynagrodzenia w administracji odnotowano w województwie mazowieckim. Mediana płac całkowitych wyniosła tam 3 850 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne płace przekraczające 3 000 PLN były w województwach: dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim i pomorskim. Pracownicy działów administracji najniższe wynagrodzenia otrzymywali na Podkarpaciu, gdzie mediana całkowitych zarobków wyniosła 2 800 PLN brutto na miesiąc. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w działach administracyjnych w różnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w administracji w wybranych branżach


Osoby pracujące w administracji w przemyśle ciężkim otrzymywały przeciętnie 3 860 PLN brutto miesięcznie. W tym samym roku mediana wynagrodzeń zatrudnionych w IT wyniosła 3 750 PLN. Przeciętnie o prawie 1 000 PLN mniej otrzymywali pracownicy administracji w nauce i szkolnictwie, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 2 800 PLN. Ponadto co czwarty zatrudniony w tej branży otrzymywał miesięcznie 2 300 PLN brutto i mniej.

Wynagrodzenia całkowite
w działach administracyjnych w wybranych branżach (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przemysł ciężki

404

2 775

3 860

5 750

technologie informatyczne (IT)

356

2 840

3 750

5 575

budownictwo

927

2 700

3 513

5 050

transport i logistyka

492

2 400

3 390

4 500

sektor publiczny

2 270

2 370

3 000

4 004

nauka, szkolnictwo

897

2 300

2 800

3 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW działach administracyjnych najwyższe wynagrodzenia odnotowano w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, gdzie mediana płac wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie. Przeciętnie o 9% mniej otrzymywały osoby pracujące w średnich firmach, tj. zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Najniższe wynagrodzenia w działach administracyjnych były w mikrofimach, które zatrudniają do 9 pracowników. Mediana wynagrodzeń w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 2 800 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w działach administracyjnych w przedsiębiorstwach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuGender pay gap w działach administracyjnych


Luka płacowa, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w 2015 roku w działach administracyjnych wyniosła 24%. Mediana wynagrodzeń kobiet zatrudnionych w tych działach wyniosło 3 000 PLN brutto miesięcznie, mężczyźni zarabiali przeciętnie o 950 PLN więcej, wartość środkowa ich wynagrodzeń wyniosła 3 950 PLN.

Luka płacowa (w %) oraz mediany wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn w dziąłch administracyjnych (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana wynagrodzeń całkowitych dyrektorów ds. administracyjnych wyniosła 7 200 PLN brutto miesięcznie. W tym samym roku przeciętne wynagrodzenie głównego księgowego było na poziomie 4 864 PLN. Około o połowę mniej otrzymywali recepcjoniści, pracownicy administracyjni oraz sekretarki. Ponadto co 25% sekretarek zarabiało 1 950 PLN brutto miesięcznie i mniej.

Wynagrodzenia całkowite
w działach administracyjnych na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor ds. administracyjnych

76

5 200

7 200

10 000

główny księgowy

136

3 607

4 864

6 382

asystent/ka zarządu, prezesa

330

2 775

3 500

4 400

specjalista ds. administracyjnych

761

2 520

3 200

4 000

recepcjonista

151

2 200

2 500

3 000

pracownik administracyjny/asystent/ka

880

2 000

2 500

3 062

sekretarka

482

1 950

2 400

3 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Ewelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".