Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w dużych firmach w 2021 roku

04.04.2022 Maria Hajec
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2021 wzięło udział 19 426 osób pracujących w dużych firmach, co stanowiło 21% badanej próby. W przedsiębiorstwa zatrudniających od 250 do 999 osób pracowali głównie mężczyźni (57%).
Mediana wynagrodzeń osób pracujących w dużych firmach wynosiła 6 247 PLN brutto. Co czwarty pracownik zatrudnionych w tych firmach otrzymywał zarobki wyższe niż 9 093 PLN. Jednocześnie 25% pracowników dużych przedsiębiorstw zarabiało mniej niż 4 600 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w firmach różnej wielkości w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuW dużych firmach najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w województwie mazowieckim. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 7 391 PLN w 2021 roku. O ponad 890 PLN mniej zarabiali pracownicy dużych firm w województwie dolnośląskim (6 500 PLN). Najniższe pensje w dużych przedsiębiorstwach wystąpiły w województwie warmińsko-mazurskim (5 080 PLN) i podkarpackim (5 060 PLN).

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w dużych firmach w poszczególnych województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuSpośród wybranych stanowisk, które najczęściej pojawiały się w naszym badaniu, najwyższe wynagrodzenia otrzymały osoby zatrudnione na stanowisku głównego księgowego. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 12 500 PLN. Na drugim miejscu naszego zestawienia znaleźli się kierownicy projektu z medianą na poziomie 8 500 PLN. Z kolei najniższe pensje występowały w przypadku sprzedawców. W 2021 roku zarabiali oni niecałe 3 500 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w dużych firmach na wybranych stanowiskach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuInformacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".