Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent handlowy 3790 PLN
Nauczyciel historii 4820 PLN
Doradca podatkowy 9850 PLN
Dyrektor PR 11370 PLN
Fleet manager 5870 PLN
.NET Developer 8570 PLN
Doradca leasingowy 5910 PLN
UI/UX Designer 4840 PLN
Associate 6730 PLN
Trader 7250 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży IT w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
Analizując wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w niniejszym artykule prezentujemy wynagrodzenia w branży IT. W badaniu w 2021 roku wzięło udział 8 681 osób z branży IT. 95% osób w tej grupie pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 70% stanowili mężczyźni, a 74% osób miało mniej niż 35 lat.
Mediana płac w branży IT wyniosła 8 000 PLN. 25% osób z tej branży zarabiało powyżej 11 650 PLN.

Wynagrodzenia miesięczne całkowite w branży IT w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


W branży IT najniższe stawki otrzymywały osoby początkujące i pracownicy szeregowi - mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 000 PLN. Mediany wynagrodzeń team liderów, kierowników i dyrektorów zaczynały się od 10 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób w branży IT na różnym szczeblu w organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe zarobki otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera z medianą równą 10 000 PLN. Najmniej zarabiały osoby z wykształceniem średnim, bądź pomaturalnym. Ich mediana płac wyniosła 5 821 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób w branży IT z różnym poziomem wykształcenia (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Badanie pokazało również różnice w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Mediana w pierwszej grupie wyniosła 6 622 PLN, natomiast w drugiej 8 500 PLN, czyli o 28% więcej.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn w branży IT w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".