Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Brygadzista 4790 PLN
Elektronik 6200 PLN
Aktor 3280 PLN
Dekorator 3510 PLN
Lekarz psychiatra 7650 PLN
Rewident taboru 5130 PLN
Specjalista sem 3540 PLN
Metrolog 5050 PLN
Główny spawalnik 7080 PLN
Pomoc dentystyczna 3210 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży IT w 2015 roku

23.02.2016 Ewelina Jurczak
Mediana wynagrodzeń w branży IT w 2015 roku wyniosła 5 700 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Tym samym technologia informatyczna (IT) została najlepiej opłacaną branżą. W jej ramach najwyższe wynagrodzenia odnotowano w konsultingu – przeciętnie 6 520 PLN brutto miesięcznie. Wysokie mediany wynagrodzeń zanotowano również w software i hardware – po 6 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia w branży IT otrzymywali zatrudnieni w serwisie, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 900 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w branży IT w 2015 roku wyniosła 5 700 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Tym samym technologia informatyczna (IT) została najlepiej opłacaną branżą. W jej ramach najwyższe wynagrodzenia odnotowano w konsultingu – przeciętnie 6 520 PLN brutto miesięcznie. Wysokie mediany wynagrodzeń zanotowano również w software i hardware – po 6 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia w branży IT otrzymywali zatrudnieni w serwisie, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 900 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w 2015 roku
w podgrupach zaliczanych do branży IT (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach


Mediana wynagrodzeń dyrektorów w branży IT wyniosła 15 tys. PLN brutto miesięcznie. O 40% mniej zarabiali kierownicy – ich przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9 000 PLN. W tym samym czasie mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 5 550 PLN, a pracowników szeregowych 3 400 PLN. Więcej informacji na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite osób na różnych
szczeblach zarządzania w branży IT (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w IT w wybranych miastach


Najwyższe wynagrodzenia w IT odnotowano w Warszawie, gdzie mediana wyniosła 7 000 PLN. Wysokie wynagrodzenia odnotowano również w Trójmieście, czyli Gdańsku, Gdyni i Sopocie (mediana płac 6 500 PLN) oraz we Wrocławiu (6 300 PLN) i Krakowie (6 181 PLN). W powyżej wymienionych miastach wynagrodzenia były ponadprzeciętne. Ponadto są to miejscowości, gdzie ulokowanych jest wiele firm zatrudniających tego typu specjalistów. Znacznie niższe wynagrodzenia zanotowano w miastach znajdujących się we wschodniej części Polski, tj. w Rzeszowie, Białymstoku i Lublinie, gdzie mediany wynagrodzeń wyniosły kolejno: 4 200 PLN, 4 200 PLN oraz 4 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w branży IT w wybranych miastach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPrzeciętne wynagrodzenia w branży IT w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wyniosły 7 000 PLN brutto miesięcznie. To o 2 000 PLN więcej niż wyniosła mediana płac w przedsiębiorstwach o większościowym kapitale polskim. Więcej informacji o wynagrodzeniach na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite w branży IT
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

5 107

4 705

7 000

10 100

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

7 806

3 400

5 000

7 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób o różnym wykształceniu


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które ukończyły studia wyższe uzyskując tytuł magistra. Mediana ich pensji wyniosła 6 900 PLN brutto. Najniższe przeciętne wynagrodzenia dostawały osoby, które edukację zakończyły na szkole średniej. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 899 PLN. Co ciekawe, w grupie osób ze średnim wykształceniem znajdują się również programiści. Aż 1/3 badanych pracowników branży IT, którzy mieli średnie wykształcenie, pracowała w dziale programistycznym.

Wynagrodzenia całkowite
w branży IT osób o różnym wykształceniu (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wyższe magisterskie

7 308

4 600

6 900

10 000

wyższe zawodowe (licencjackie/

inżynierskie)

2 899

3 349

4 800

7 000

niepełne wyższe

938

3 200

4 634

7 200

średnie

1 733

2 688

3 899

6 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


Mediana wynagrodzeń całkowitych projektantów systemów IT wyniosła 11 000 PLN. Prawie o połowę mniej otrzymywali programiści .NET – przeciętnie 5 633 PLN brutto miesięcznie. Znacznie poniżej mediany wynagrodzeń dla całej branży wynagradzani byli testerzy oprogramowania oraz graficy komputerowi. Mediany ich wynagrodzeń wyniosły kolejno 4 600 PLN i 4 025 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w branży IT (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Ewelina Jurczak

Zarobki na stanowiskach w wybranych branżach

Zarobki na stanowiskach w wybranych branżach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".