Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży IT w 2015 roku

23.02.2016 Ewelina Jurczak
Mediana wynagrodzeń w branży IT w 2015 roku wyniosła 5 700 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Tym samym technologia informatyczna (IT) została najlepiej opłacaną branżą. W jej ramach najwyższe wynagrodzenia odnotowano w konsultingu – przeciętnie 6 520 PLN brutto miesięcznie. Wysokie mediany wynagrodzeń zanotowano również w software i hardware – po 6 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia w branży IT otrzymywali zatrudnieni w serwisie, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 900 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w branży IT w 2015 roku wyniosła 5 700 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Tym samym technologia informatyczna (IT) została najlepiej opłacaną branżą. W jej ramach najwyższe wynagrodzenia odnotowano w konsultingu – przeciętnie 6 520 PLN brutto miesięcznie. Wysokie mediany wynagrodzeń zanotowano również w software i hardware – po 6 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia w branży IT otrzymywali zatrudnieni w serwisie, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 900 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w 2015 roku
w podgrupach zaliczanych do branży IT (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach


Mediana wynagrodzeń dyrektorów w branży IT wyniosła 15 tys. PLN brutto miesięcznie. O 40% mniej zarabiali kierownicy – ich przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9 000 PLN. W tym samym czasie mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 5 550 PLN, a pracowników szeregowych 3 400 PLN. Więcej informacji na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite osób na różnych
szczeblach zarządzania w branży IT (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w IT w wybranych miastach


Najwyższe wynagrodzenia w IT odnotowano w Warszawie, gdzie mediana wyniosła 7 000 PLN. Wysokie wynagrodzenia odnotowano również w Trójmieście, czyli Gdańsku, Gdyni i Sopocie (mediana płac 6 500 PLN) oraz we Wrocławiu (6 300 PLN) i Krakowie (6 181 PLN). W powyżej wymienionych miastach wynagrodzenia były ponadprzeciętne. Ponadto są to miejscowości, gdzie ulokowanych jest wiele firm zatrudniających tego typu specjalistów. Znacznie niższe wynagrodzenia zanotowano w miastach znajdujących się we wschodniej części Polski, tj. w Rzeszowie, Białymstoku i Lublinie, gdzie mediany wynagrodzeń wyniosły kolejno: 4 200 PLN, 4 200 PLN oraz 4 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w branży IT w wybranych miastach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPrzeciętne wynagrodzenia w branży IT w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wyniosły 7 000 PLN brutto miesięcznie. To o 2 000 PLN więcej niż wyniosła mediana płac w przedsiębiorstwach o większościowym kapitale polskim. Więcej informacji o wynagrodzeniach na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite w branży IT
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

5 107

4 705

7 000

10 100

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

7 806

3 400

5 000

7 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób o różnym wykształceniu


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które ukończyły studia wyższe uzyskując tytuł magistra. Mediana ich pensji wyniosła 6 900 PLN brutto. Najniższe przeciętne wynagrodzenia dostawały osoby, które edukację zakończyły na szkole średniej. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 899 PLN. Co ciekawe, w grupie osób ze średnim wykształceniem znajdują się również programiści. Aż 1/3 badanych pracowników branży IT, którzy mieli średnie wykształcenie, pracowała w dziale programistycznym.

Wynagrodzenia całkowite
w branży IT osób o różnym wykształceniu (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wyższe magisterskie

7 308

4 600

6 900

10 000

wyższe zawodowe (licencjackie/

inżynierskie)

2 899

3 349

4 800

7 000

niepełne wyższe

938

3 200

4 634

7 200

średnie

1 733

2 688

3 899

6 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


Mediana wynagrodzeń całkowitych projektantów systemów IT wyniosła 11 000 PLN. Prawie o połowę mniej otrzymywali programiści .NET – przeciętnie 5 633 PLN brutto miesięcznie. Znacznie poniżej mediany wynagrodzeń dla całej branży wynagradzani byli testerzy oprogramowania oraz graficy komputerowi. Mediany ich wynagrodzeń wyniosły kolejno 4 600 PLN i 4 025 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w branży IT (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Ewelina Jurczak

Zarobki na stanowiskach w wybranych branżach

Zarobki na stanowiskach w wybranych branżach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".