Artykuły

Wynagrodzenia testerów oprogramowania w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
Podczas Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzono analizę wynagrodzeń testerów oprogramowania. W badaniu wzięło udział 641 testerów, z czego 61% mężczyzn. 81% stanowiły osoby poniżej 35 roku życia, a 97% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana wynagrodzeń testerów oprogramowania wyniosła 6 257 PLN, 25% zadeklarowało zarobki mniejsze niż 4 981 PLN, natomiast ¼ zarabiała więcej niż 8 050 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite testerów oprogramowania w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Jak można zauważyć poniżej, wynagrodzenia kobiet były niższe od wynagrodzeń mężczyzn. Różnica w medianie ich płac wynosiła 500 PLN. Jeśli chodzi o wynagrodzenia 25% najlepiej zarabiających różnica ta była jeszcze większa. Kobiety otrzymywały wynagrodzenie nie mniejsze niż 7 500 PLN, natomiast u mężczyzn kwota ta była o 883 PLN wyższa.

Wynagrodzenia miesięczne całkowite testerów oprogramowania kobiet i mężczyzn (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


W firmach różnej wielkości można zauważyć, że najlepiej zarabiały osoby w organizacjach zatrudniających 1 000 lub więcej osób. Mediana w tej grupie wynosiła 6 700 PLN. Wynagrodzenia w firmach poniżej 250 pracowników utrzymywały się na podobnym poziomie, jednak w organizacjach między 10 a 49 osób 25% zarabiało poniżej 4 500 PLN, co było o 225 PLN wynikiem niższym, niż w drugiej kategorii.

Wynagrodzenia miesięczne całkowite testerów oprogramowania w firmach o różnej wielkości zatrudnienia (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Biorąc pod uwagę staż pracy, najwyższe zarobki otrzymywali testerzy, którzy przepracowali 11 do 15 lat. Ich mediana płac wynosiła 8 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia z kolei otrzymali testerzy ze stażem poniżej roku i ich mediana wyniosła 4 500 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych testerów oprogramowania z różną długością stażu pracy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".