Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 5320 PLN
Specjalista helpdesk 4390 PLN
Nauczyciel historii 4820 PLN
Inżynier sieci IT 11410 PLN
Doradca klienta 3830 PLN
Operator CNC 4200 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 4200 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 4020 PLN
Realizator 4680 PLN
Woźny 2630 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów w branży informatycznej

20.04.2022
Postępująca epidemia koronawirusa rujnuje kolejne gałęzie gospodarek światowych. Czy podobnie będzie z rozrastającą się dynamicznie branżę IT? Pandemia zmusiła pracowników do pracy zdalnej, a firmy do automatyzacji części procesów. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych informatyków, programistów, testerów oprogramowania, analityków danych wzrasta coraz bardziej, zatem czy warto podjąć pracę w branży informatycznej? A jeśli tak, to jakie stanowisko wybrać?

Analiza wynagrodzeń w branży informatycznej została przeprowadzona na podstawie danych z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 – edycja jesień. W badaniu uwzględniono takie stanowiska jak: programista (Front-End, Back-End, Full Stack), analityk danych, programista w języku PHP/Java/C/C++/.NET/C# oraz tester oprogramowania.
Programista
Programiści to najliczniejsza grupa specjalistów branży IT. Jedne z najpopularniejszych pojęć, które są używane w branży informatycznej to Back-End i Front-End. Programista Back-End zajmuje się dostarczaniem rozwiązań po stronie serwera, dzięki niemu do serwera docierają odpowiednie dane. Programista Front-End odpowiada za wszystko to, co widzimy podczas korzystania ze strony internetowej, zajmuje się on wyglądem serwisu. Natomiast programista Full Stack to połączenie programisty Back-End i Front-End. Ich wynagrodzenie jest silnie uzależnione od posiadanego doświadczenia. Mediana wynagrodzenia całkowitego starszego specjalisty na poszczególnych stanowiskach jest zbliżona i wynosi odpowiednio dla programisty Full Stack 13 000 PLN, Front-End 12 500 PLN oraz Back-End 12 627 PLN. Mediana wynagrodzeń doświadczonych specjalistów na tych stanowiskach wynosi od 8 336 PLN do 9 396 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych programistów

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 – jesieńMediana wynagrodzeń starszego specjalisty na stanowisku programisty C/C++ wynosi 12 273 PLN, a na stanowisku programisty w języku .NET/C# – 10 242 PLN. Młodszy specjalista zarabia od 5 000 do 6 000 PLN w przypadku każdego z języków programowania.

Mediana wynagrodzenia całkowitego na wybranych stanowiskach

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 – jesieńWśród benefitów oferowanych przez firmy dla programisty Front-End na poziomie specjalisty doświadczonego przeważa praca zdalna oraz elastyczny czas pracy. Niemal wszystkie przedsiębiorstwa proponują swoim pracownikom dodatkową opiekę medyczną, szkolenia zawodowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne. Ponad połowa firm oferuje dopłaty do nauki oraz szkolenia językowe.

Benefity na stanowisku programista Front–End (doświadczony specjalista)

Rodzaj benefitu

 

szkolenia językowe

64%

dopłaty  do nauki

66%

polisa na życie/NNW

84%

zajęcia sportowo-rekreacyjne

95%

szkolenia zawodowe

97%

dodatkowa opieka medyczna

98%

praca zdalna

100%

elastyczny czas pracy

100%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 – jesieńAnalityk danych
Analityka danych to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin informatyki. Główną przyczyną tego zjawiska jest rosnąca liczba danych, jakie firmy mogą gromadzić i przechowywać. Jedna z najpotężniejszych firm na świecie – Facebook, co godzinę otrzymuje około 10 milionów zdjęć, które są wysyłane przez użytkowników. Zwiększająca się ilość danych powoduje wzrost zapotrzebowania na analityków. Zatem jak kształtują się wynagrodzenia i benefity oferowane na tym stanowisku?
Wynagrodzenia analityków danych są zróżnicowane ze względu na kompetencje pracownika. Mediana wynagrodzenia całkowitego analityka danych (specjalista ekspert) wynosi 8 510 PLN, natomiast młodszy specjalista zarabia 5 393 PLN.
Doświadczony specjalista to osoba, która posiada doświadczenie w danej dziedzinie oraz wiedzę praktyczną i teoretyczną. Mediana płac tych osób wynosi 6 327 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych wypłaconych na stanowisku analityk danych

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 – jesieńDoświadczony specjalista analityk danych otrzymuje dodatkową opiekę medyczną oraz szkolenia zawodowe we wszystkich firmach z branży IT i telekomunikacji, które brały udział w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2020 – jesień. Większość firm oferuje analitykom również polisę na życie, zajęcia sportowo- rekreacyjne, pracę zdalną oraz elastyczny czas pracy. Ponad połowa firm finansuje szkolenia językowe oraz bony towarowe/karty przedpłacone.

Benefity na stanowisku doświadczony analityk danych

Rodzaj benefitu

szkolenia językowe

68%

bony towarowe/karty przedpłacone

73%

dopłaty do nauki

86%

elastyczny czas pracy

94%

praca zdalna

97%

zajęcia sportowo-rekreacyjne

97%

polisa na życie/NNW

97%

szkolenia zawodowe

100%

dodatkowa opieka medyczna

100%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesieńTester oprogramowania
Większość z nas postrzega testera oprogramowania jako osobę, która sprawdza systemy, oprogramowania. Popularnie nazywa się ich „klikaczami”, jednak jest to błędne nazewnictwo. W swojej pracy muszą oni nie tylko „klikać”, ale również współpracować z wieloma osobami, zapoznać się ze specyfikacją biznesu klienta, testować oprogramowanie na wielu urządzeniach przy użyciu różnych metod i narzędzi.
Najczęściej wyróżnia się testera manualnego i automatycznego, pierwszy skupia się na pisaniu kodu, który ma na celu usprawnić działanie pewnego procesu w przedsiębiorstwie. Tester automatyczny zajmuje się sprawdzaniem, a bardziej poprawianiem istniejących rozwiązań informatycznych. Na którym stanowisku zarabia się najwięcej? Czy praca jako tester oprogramowania jest opłacalna?
Mediana wynagrodzeń całkowitych dla młodszych specjalistów, czyli takich którzy zaczynają swoją karierę na stanowisku testera automatycznego, wynosi 5 325 PLN, w porównaniu z testerem manualnym jest to kwota większa o około 500 PLN. Różnice wynagrodzeń całkowitych są większe wraz ze wzrostem kompetencji. Na przykład mediana płac doświadczonego specjalisty testera automatycznego wynosi 8 000 PLN, a testera manualnego jest o 1 700 PLN niższa.

Mediana wynagrodzeń całkowitych testerów automatycznych

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesieńMediana wynagrodzeń całkowitych testerów manualych

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 – jesieńNiemal wszystkie firmy oferują testerom automatycznym szkolenia zawodowe, dodatkową opiekę medyczną, zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zdecydowana większość firm proponuje również polisę na życie, pracę zdalną oraz elastyczny czas pracy. Około trzy czwarte przedsiębiorstw oferuje szkolenia językowe.

Benefity na stanowisku tester automatyczny

Rodzaj benefitu

Specjalista starszy

Specjalista doświadczony

Specjalista młodszy

szkolenia językowe

75%

75%

70%

elastyczny czas pracy

94%

86%

74%

praca zdalna

99%

99%

100%

polisa na życie/NNW

99%

97%

95%

szkolenia zawodowe

100%

100%

99%

dodatkowa opieka medyczna

100%

100%

100%

zajęcia sportowo-rekreacyjne

100%

100%

99%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesieńNa stanowisku tester oprogramowania manualny wszystkie firmy proponują szkolenia językowe, szkolenia zawodowe, elastyczny czas pracy, pracę zdalną oraz dodatkową opiekę medyczną.

Benefity na stanowisku tester manualny

Rodzaj benefitu

Specjalista starszy

Specjalista doświadczony

Specjalista młodszy

polisa na życie/NNW

85%

79%

93%

zajęcia sportowo-rekreacyjne

94%

88%

93%

szkolenia językowe

99%

99%

96%

szkolenia zawodowe

100%

99%

100%

elastyczny czas pracy

100%

100%

100%

praca zdalna

100%

100%

100%

dodatkowa opieka medyczna

100%

100%

100%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesieńO raporcie
W edycji Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020 – jesień wzięło udział 707 firm z całej Polski. Analizy przedstawione w powyższym artykule zostały przeprowadzone w oparciu o dane od firm IT lub firm posiadających rozbudowane działy IT. 
Korzystając z okazji zapraszamy wszystkie firmy z branży IT lub posiadające rozbudowane działy informatyczne do Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna. Biorąc udział w badaniu można otrzymać najnowsze dane o wynagrodzeniach po znacznie niższej cenie.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".