Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Programista CNC 5610 PLN
Audytor wewnętrzny 9630 PLN
Grafik 2D 5790 PLN
Szkolna sekretarka 4670 PLN
Lakiernik 5390 PLN
Konserwator 5030 PLN
Programista Python 15180 PLN
Prawnik 7240 PLN
Art Director 11090 PLN
Monter mebli 5280 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów w 2015 roku

09.02.2016 Artur Szeremeta
Stanowiska specjalistyczne wymagają od pracowników odpowiedniej wiedzy merytorycznej i samodzielności w działaniu. Specjaliści powinni wykazywać się innowacyjnym podejściem do pracy i kreatywnością niezbędną do prowadzenia własnych projektów. Jakiego wynagrodzenia może oczekiwać pracownik spełniający takie kryteria? Odpowiemy na to pytanie, posiłkując się danymi na temat wynagrodzeń specjalistów z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja płaca. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Według danych pochodzących z OBW 2015 połowa specjalistów (ogólnie) otrzymywała miesięcznie przynajmniej 4 000 PLN brutto miesięcznie. Istotne różnice w wysokości wynagrodzeń wystąpiły między młodszym a starszym specjalistą. Mediana wynagrodzeń młodszych specjalistów wyniosła bowiem 3 062 PLN brutto i była o 42% niższa od mediany wynagrodzeń starszych specjalistów, wynoszącej 5 300 PLN brutto. Szczegółowe dane o zarobkach specjalistów mogą Państwo sprawdzić za pomocą Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZ analizy wynagrodzeń na różnych stanowiskach specjalistycznych wynika, że najwyższe płace otrzymywali specjaliści ds. bezpieczeństwa informatycznego. Co drugi z nich zarabiał w 2015 roku nie mniej niż 7 000 PLN brutto miesięcznie. To o ponad 100% więcej niż mediana wynagrodzeń specjalistów ds. obsługi klienta. Dane o zarobkach na innych stanowiskach specjalistycznych są dostępne w module Moja Płaca na naszym portalu wynagrodzenia.pl.

Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów
na wybranych stanowiskach w 2015 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuBranżą, w której specjaliści otrzymywali najwyższe wynagrodzenia, była branża IT. Przeciętne zarobki przewyższające ogólną medianę dla tego szczebla zarządzania otrzymywali również specjaliści zatrudnieni w bankowości, telekomunikacji, energetyce i ciepłownictwie, przemyśle ciężkim i ubezpieczeniach. Z kolei najniżej wynagradzani byli specjaliści pracujący w kulturze i sztuce, usługach dla ludności, ochronie środowiska i budownictwie.

Branże, w których specjaliści w 2015 roku
otrzymywali najwyższe i najniższe wynagrodzenia całkowite (brutto w PLN)

branża

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

technologie informatyczne (IT)

8 756

3 937

5 550

8 000

telekomunikacja

1 965

3 170

5 000

7 600

bankowość

4 430

3 600

5 000

7 475

energetyka i ciepłownictwo

3 338

3 300

4 400

6 100

przemysł ciężki

5 591

3 300

4 300

5 800

ubezpieczenia

1 259

3 000

4 300

6 500

 

 

 

 

budownictwo

4 713

2 775

3 600

4 950

ochrona środowiska

716

2 663

3 400

4 400

usługi dla ludności

3 743

2 300

3 000

4 000

kultura i sztuka

838

2 210

2 700

3 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNie jest zaskoczeniem, że najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści pracujący w największych przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej tysiąca osób. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła w 2015 roku 4 600 PLN brutto miesięcznie. To o 53% więcej niż wyniosła mediana płac specjalistów zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów
zatrudnionych w firmach o różnej wielkości w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro (1-9)

6 205

2 200

3 000

4 200

mała (10-49)

12 505

2 600

3 500

4 970

średnia (50-249)

18 204

2 900

3 900

5 500

duża (250-999)

13 931

3 200

4 300

6 000

wielka (pow. 1 000)

19 550

3 400

4 600

6 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuSpecjaliści zatrudnieni w firmach o przewadze kapitału zagranicznego zarabiali znacznie więcej niż ich koledzy pracujący w polskich firmach. Co drugi specjalista zatrudniony w firmie zagranicznej otrzymywał bowiem przynajmniej 5 000 PLN brutto miesięcznie, a zatrudniony w firmie polskiej: 3 500 PLN. Różnice między zatrudnionymi w firmach o różnym pochodzeniu kapitału są jeszcze bardziej widoczne w grupach 25% najlepiej zarabiających specjalistów. Zatrudnieni w firmach zagranicznych otrzymywali przynajmniej 7 200 PLN brutto miesięcznie, a w firmach polskich 4 900 PLN, a więc o 32% mniej.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów zatrudnionych
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2015 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

powyżej 50% zagraniczny

24 874

3 706

5 000

7 200

powyżej 50% polski

45 748

2 649

3 500

4 900

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuLuka płacowa, czyli różnica pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn, na szczeblu specjalistów wyniosła w 2015 roku 20%. Mediana wynagrodzeń kobiet – specjalistek wyniosła bowiem 3 520 PLN brutto miesięcznie, natomiast co drugi mężczyzna specjalista zarabiał przynajmniej 4 400 PLN brutto. Nieco większa luka płacowa, bo wynosząca 22,5% wystąpiła pomiędzy 25% najwyżej opłacanymi kobietami i mężczyznami.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych w 2015 roku (brutto w PLN)

płeć

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

kobiety

31 552

2 700

3 520

5 000

mężczyźni

39 070

3 150

4 400

 6 450

ogółem

70 622

2 920

4 000

5 700

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Artur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".