Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów ds. handlowych w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
Na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2021 roku przeprowadzono analizę płac specjalistów ds. handlowych. W badaniu wzięło udział 875 specjalistów ds. handlowych. 69% grupy stanowili mężczyźni, 60% miała mniej niż 35 lat, a 74% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana wynagrodzeń specjalistów ds. handlowych wyniosła 5 600 PLN, 25% zarabiało poniżej 4 500 PLN, a 25% powyżej 7 391 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. handlowych w 2021 roku ( brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwięcej zarabiali specjaliści, którzy pracowali w województwie dolnośląskim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 6 682 PLN. Drugim województwem, gdzie oferowano najwyższe wynagrodzenia województwo lubuskie z medianą 6 500 PLN. Specjaliści o najniższych zarobkach byli zatrudnieni w województwie podkarpackim z medianą równą 4 583 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów ds. handlowych w różnych województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich płac wyniosła 6 500 PLN, a 25% ankietowanych zarabiało powyżej 9 093 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. handlowych z różnym poziomem wykształcenia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Wynagrodzenia pracowników ze stażem powyżej 6 lat utrzymywały się na podobnym poziomie w granicach 6 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów ds. handlowych z różnym stażem pracy w 2021 roku ( brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".