Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 5830 PLN
Kierownik magazynu 6860 PLN
Menedżer produktu 9030 PLN
Architekt krajobrazu 5220 PLN
Ankieter 4360 PLN
Specjalista sem 6640 PLN
Specjalista ds. sem 8860 PLN
Drwal 4850 PLN
Florysta 4190 PLN
Projektant wnętrz 5510 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia programistów w 2022 roku

20.02.2023 Weronika Wróbel
W 2022 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 6 307 programistów. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosiła 9 129 PLN brutto.
Jak wynika z badania mężczyźni pracujący jako programiści zarabiają prawie 1 500 PLN więcej niż kobiety zajmujące te same stanowiska.

Wynagrodzenia całkowite programistów w 2022 roku (brutto PLN)

Wynagrodzenie całkowite

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

Ogółem

6 373

9 129

13 500

Kobieta

5 532

8 000

11 625

Mężczyzna

6 500

9 491

14 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Wynagrodzenia programistów zależą od języka programowania, którego używają w pracy. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują programiści używający w pracy języków Bash/sh/awk. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosi 11 500 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenia otrzymują programiści PHP – mediana wynagrodzeń całkowitych 8 608 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w zależności od języka programowania (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Wynagrodzenia programistów zależą również od regionu, w którym pracują. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2022 roku najwięcej zarabiają programiści z województw małopolskiego i mazowieckiego. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosiła odpowiednio 10 613 i 10 500 PLN brutto. Natomiast najmniej zarabiali programiści pracujący w województwach lubuskim i warmińsko-mazurskim. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń nie przekraczała 6 500 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite programistów według województw (brutto PLN)

Wynagrodzenie całkowite

25% zarabia poniżej

mediana

25%

zarabia powyżej

Małopolskie

7 425

10 613

15 000

Mazowieckie

7 200

10 500

15 000

Dolnośląskie

7 000

10 000

14 580

Pomorskie

6 850

10 000

14 900

Łódzkie

6 400

9 000

12 450

Śląskie

6 413

9 000

13 391

Wielkopolskie

6 000

8 700

12 718

Zachodnio-pomorskie

6 243

8 500

13 000

Opolskie

5 750

7 662

10 000

Kujawsko-pomorskie

5 384

7 212

10 333

Podlaskie

5 219

6 960

10 000

Świętokrzyskie

4 885

6 800

8 968

Lubelskie

5 000

6 775

11 193

Podkarpackie

5 000

6 500

9 000

Lubuskie

5 300

6 449

10 000

Warmińsko-mazurskie

4 448

6 411

9 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Informacje o badaniu: W 2022 roku w badaniu uczestniczyło ponad 101 tys. osób. Wśród uczestników 59% to osoby poniżej 35 lat, 72% to osoby o wykształceniu wyższym, 74% mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych, a 48% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do uczestnictwa w aktualnej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Link do badania znajduje się tutaj.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, by ustalić wynagrodzenia pracowników – sprawdź nasze Raporty płacowe.


Weronika Wróbel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".