Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Opiekun finansowy 3755 PLN
Grafik komputerowy 3636 PLN
Sprzątaczka biurowa 2105 PLN
Kelner 2308 PLN
Dziewiarz 2845 PLN
Country Tax Lead 11649 PLN
Associate 5101 PLN
Asystent rodziny 2436 PLN
Kierownik hurtowni 5000 PLN
Laminiarz 2704 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia prezesów banków w 2017 roku

27.03.2018 Karolina Garstka
W związku z ostatnimi zmianami w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, temat związany z płacami w zarządach i radach nadzorczych zyskał na popularności. Do 21.03.2017 roku 10 z 13 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych opublikowało raporty roczne za 2017 rok. Raportów nie opublikowały jeszcze Bank Handlowy, ING Bank Śląski oraz Getin Noble Bank. W artykule przedstawimy wynagrodzenia wypłacone w 2017 roku prezesom zarządów banków.
Wracając do 2016 roku, najniższe wynagrodzenie całkowite wypłacone prezesowi zarządu wyniosło prawie 1,5 mln PLN, natomiast najwyższe 9,6 mln PLN (dotyczy menedżerów, którzy przepracowali cały rok). Schemat 1. przedstawia rozpiętość wynagrodzeń całkowitych prezesów zarządów, którzy przepracowali cały 2016 rok.

Rozpiętość wynagrodzeń prezesów zarządów banków w 2016 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
Raport o wynagrodzeniach członków zarządów banków w 2016 rokuNajwyższe wynagrodzenie wśród prezesów zarządów banków, którzy przepracowali cały 2017 rok otrzymał menedżer Banku Millennium SA – 5 mln PLN. Najniższe wynagrodzenie wypłacono prezesowi Banku Zachodniego WBK SA – 2 mln PLN. W tabeli 1. przedstawiono wynagrodzenia całkowite wpłacone prezesom zarządów banków, którzy przepracowali cały 2017 rok.

Wynagrodzenia całkowite wypłacone prezesom zarządów banków, którzy przepracowali cały 2017 rok

nazwa spółki

wynagrodzenie całkowite wypłacone w 2017 (w PLN)

Bank Millennium SA

5 020 600

mBank SA

3 934 837

PKO BP SA

3 329 000

Getin Holding SA

2 971 000

Bank Zachodni WBK SA

2 023 000

 

Opracowanie Sedlak & SedlakAnalizując sumę wynagrodzeń wypłaconych prezesom zarządów banków w latach 2013 – 2017, największą kwotę na płace przeznaczył Bank Pekao SA – prawie 45,7 mln PLN. Drugą co do wielkości wartość wypłacił Bank Millennium SA – 23,1 mln PLN. Kolejne spółki przeznaczyły 17,9 mln PLN i 16,5 mln PLN. Dane zostały zaprezentowane w tabeli 2.

Suma wynagrodzenia całkowitego wypłaconego prezesom banków w latach 2013 – 2017

nazwa spółki

suma wynagrodzenia całkowitego wypłaconego prezesom w latach
2013 - 2017 (w PLN)

Pekao SA

45 667 000

Bank Millennium SA

23 104 230

mBank SA

17 852 295

Alior Bank SA

16 455 500

 

Opracowanie Sedlak & SedlakNajwyższe wynagrodzenie wśród prezesów zarządów banków w 2017 roku otrzymał menedżer Banku Pekao SA – 9,8 mln PLN. Na kolejnych miejscach uplasowali się menedżerowie z: Alior Banku SA z płacą 6,3 mln PLN, Banku Millennium SA – 5 mln PLN oraz prezes mBanku z wynagrodzeniem 3,9 mln PLN. Piąte najwyższe wynagrodzenie zostało wypłacone w BGŻ BNP Paribas SA – 3,8 mln PLN. Ranking wynagrodzeń najlepiej wynagradzanych prezesów zarządów banków został przedstawiony w tabeli 3.

Pięciu najlepiej wynagradzanych prezesów zarządów banków w 2017 roku

lp.

nazwa spółki

wynagrodzenie całkowite wypłacone w 2017 roku (w PLN)

1

Pekao SA

9 790 000

2

Alior Bank SA

6 257 000

3

Bank Millennium SA

5 020 600

4

mBank SA

3 934 837

5

BGŻ BNP Paribas SA

3 775 000

 

Opracowanie Sedlak & SedlakPodsumowanie


Analizują dane o wynagrodzeniach prezesów banków w 2017 roku można zauważyć, że płaca kluczowych menedżerów w wielu przypadkach jest niższa niż w poprzednim roku. W przypadku prezesa Getin Holding SA jest to zmiana o prawie 27%. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w 2017 roku w spółkach notowanych na GPW zaszło dużo zmian personalnych w zarządach, co niewątpliwie wpływa na wysokość wynagrodzenia całkowitego osób, które przestały pełnić funkcję w zarządzie. Wielu w nich otrzymało odprawy.

Karolina Garstka

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej