Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Koordynator projektu 10000 PLN
Technolog produkcji 6500 PLN
Grafik 2D 5790 PLN
Nauczyciel logopeda 5210 PLN
Dozorca 4310 PLN
Serwisant maszyn 5510 PLN
Wytapiacz 5380 PLN
Analityk pracy 7950 PLN
Technik geodeta 5020 PLN
Monter bram 6040 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników w branży FMCG w 2019 roku

30.09.2020 Karolina Sołśnia-Zielińska
Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2019. Zawarte w nim dane pochodzą z 723 firm i dotyczą 646 stanowisk. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć tutaj.
W tegorocznej edycji Raportu wyodrębniliśmy branżę FMCG (Fast Moving Consumer Goods). W niniejszym artykule zaprezentowano analizę danych płacowych dla 22 800 pracowników zatrudnionych na 218 stanowiskach w 83 firmach z sektora FMCG.
Wynagrodzenia na szczeblach hierarchii organizacji w branży FMCG
Mediana wynagrodzenia dyrektora pionu to 30 321 PLN. Prawie trzy razy niższe wynagrodzenie otrzymują kierownicy – 12 799 PLN. Połowa specjalistów zarabia więcej niż
6 404 PLN, czyli powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które wyniosło w październiku 2019 r. 5 213,27 PLN (dane z GUS). Jedynym szczeblem z medianą poniżej przeciętnego wynagrodzenia są pracownicy fizyczni. Wynagrodzenia połowy z nich mieściły się w przedziale od 3 540 PLN do 4 980 PLN. Dane zaprezentowano w tabeli 1.

Wynagrodzenie całkowite w branży FMCG na różnych szczeblach (w PLN)

szczebel stanowiska

płaca całkowita

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

dyrektor pionu

23 876

30 321

39 709

kierownik

9 769

12 799

16 845

specjalista

4 969

6 404

8 349

pracownik fizyczny

3 540

4 154

4 980

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Zestawiając powyższe mediany wynagrodzenia całkowitego z danymi z ogółu badanych przedsiębiorstw widzimy, że firmy z branży FMCG płaciły więcej od pozostałych. Duża przewaga widoczna jest na szczeblu dyrektora pionu, który zarabiał prawie 30% więcej niż dyrektorzy na tym stanowisku w innych branżach. Najmniejsze dysproporcje widoczne są na szczeblu pracownika fizycznego, gdzie wynagrodzenia były porównywalne.

Mediana wynagrodzeń w branży FMCG i w pozostałych firmach (w PLN)

szczebel stanowiska

płaca zasadnicza

płaca całkowita

branża

FMCG

ogół

badania

branża

FMCG

ogół

badania

dyrektor pionu

25 000

20 272

30 321

23 958

kierownik

11 000

9 960

12 799

11 214

specjalista

5 700

5 090

6 404

5 783

pracownik fizyczny

3 750

3 500

4 154

4 123

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Wynagrodzenia inżynierów
W tabeli 3. zostały przedstawione dane o wynagrodzeniach dla stanowiska inżyniera procesu/produkcji na trzech poziomach. Wynagrodzenie zmienne w przypadku starszego inżyniera procesu stanowi 10% wynagrodzenia zasadniczego, zaś w przypadku eksperta 13%.

Wynagrodzenia inżynierów w branży FMCG (w PLN)

poziom stanowiska

mediana wynagrodzeń

wynagrodzenie

zasadnicze

wynagrodzenie całkowite

Wynagrodzenie zmienne

(% zasadniczego)

inżynier procesu/produkcji – ekspert

9 800

10 997

13%

inżynier procesu/produkcji – starszy

7 844

8 568

10%

inżynier procesu/produkcji - doświadczony

6 000

6 904

10%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Zrealizowane podwyżki
W okresie od maja 2018 do kwietnia 2019, najwyższe podwyżki wynagrodzeń w omawianej branży otrzymali pracownicy fizyczni, 6%. Wzrost płac specjalistów to 5,5%, zaś kadr zarządzającej 3,5%.

Podwyżki zrealizowane w okresie maj 2018 - kwiecień 2019 w branży FMCG

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Benefity oferowane pracownikom fizycznym
Aż 99% firm stawia na rozwój zawodowy w formie szkoleń zawodowych, 90% oferuje zajęcia sportowo-rekreacyjne, a 82% polisę na życie/NNW. Do najrzadziej oferowanych należą: zwrot kosztów paliwa (2%) czy dodatkowo płatny urlop (9%).

Benefity oferowane pracownikom fizycznym z branży FMCG

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019Karolina Sołśnia-Zielińska
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".