Artykuły

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2020 roku

23.02.2021 Jagoda Jurczak
W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 19 092 pracowników szeregowych. Spośród tej grupy większość stanowili mężczyźni (58%), pracujący w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób (23%) , osoby zatrudnione w firmach prywatnych (77%) i z przewagą kapitału polskiego (77%).
Mediana zarobków całkowitych pracowników szeregowych w 2020 roku wyniosła 3 693 PLN brutto, czyli o 1 407 PLN mniej niż wynosi mediana dla całego kraju. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało mniej niż 3 056 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 4 585 PLN. Kobiety na szczeblu pracownika szeregowego zarabiały przeciętnie 3 350 PLN, a mężczyźni 3 948 PLN.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń płace pracowników szeregowych w różnych województwach były zbliżone. Różnica pomiędzy województwem mazowieckim, gdzie płace były najwyższe, a świętokrzyskim z najniższymi wynagrodzeniami wynosiła 700 PLN. Pracownicy szeregowi najwyższe płace otrzymywali w Warszawie. Mediana ich płac wyniosła tam 4 220 PLN.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej osób. Mediana ich zarobków wyniosła 3 948 PLN. Pracownicy szeregowi w mikrofirmach (do 9 osób) zarabiali przeciętnie o 637 PLN mniej.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w firmach o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPracownicy szeregowi otrzymywali wyższe płace w firmach o zagranicznym kapitale. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 095 PLN. Natomiast zarobki pracowników w firmach o rodzimym kapitale były niższe o 529 PLN.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy szeregowi w branży technologii informatycznych. Mediana ich zarobków wyniosła 4 800 PLN brutto. W pozostałych branżach zarobki były niższe o minimum 725 PLN. Mniej o 1 575 PLN pracownicy szeregowi zarabiali w kulturze i sztuce.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w wybranych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWynagrodzenia pracowników szeregowych o różnym stażu pracy były zbliżone. Najwięcej zarabiali ze stażem pracy powyżej 16 lat. Mediana ich zarobków wyniosła 3 875 PLN brutto. Zarabiali o niecałe 500 PLN więcej niż osoby na progu kariery zawodowej.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia całkowite pracowników szeregowych
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

kierowca samochodu ciężarowego

454

3 410

4 500

5 783

spawacz

227

3 500

4 075

5 015

elektryk

183

3 473

4 075

5 072

operator CNC

454

3 438

4 006

4 800

operator

225

3 350

4 000

5 043

inspektor (administracja państwowa)

212

3 365

3 949

4 588

operator maszyn i urządzeń produkcyjnych

265

3 300

3 889

4 585

operator wózka widłowego

242

3 430

3 820

4 350

monter instalacji elektrycznych

295

3 285

3 820

4 600

magazynier

1269

3 200

3 600

4 200

doradca klienta indywidualnego

380

3 050

3 600

4 300

pracownik produkcji

346

3 000

3 400

3 989

referent (administracja państwowa)

399

2 900

3 300

3 817

pracownik administracyjny

512

2 802

3 249

3 820

recepcjonista

236

2 835

3 203

3 660

sekretarka

189

2 790

3 100

4 000

sprzedawca

612

2 788

3 056

3 500

kasjer

338

2 800

3 050

3 440

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".